Rosh Chodesh

Rosh Chodesh (sõnaliselt “kuu pea” või noorkuu) on Piibli pühadest üks vähem tähistatud. Ja kuigi seda ei ole loetletud 3. Moosese 23. peatüki pühade hulgas, on see mo’ed ehk „määratud aeg”. Apostlite teod 3:19-21 loeme: „Parandage siis meelt ja pöörduge, et teie patud  kustutataks, nii et Issandalt tuleksid kosumisajad ja Ta läkitaks teie jaoks määratud Messia Jeesuse. Tema peab jääma taevasse kuni selle ajani, kui uuendatakse kõik, millest Jumal on rääkinud oma pühade prohvetite suu kaudu maailma algusest peale.”  Me hakkame nägema kõigi asjade taastamist, sealhulgas Šabati ja 3. Moosese 23. peatüki pühade taastamist. See hõlmab ka noorkuu tähistamist. Seda tehes, vastavalt Apostlite teod 3:20-21, kiirendame Messias Ješua tagasitulekut!

Kantor Jeremiah Greenberg on koostanud suurepärase väikese köite, mis annab teile ülevaate Rosh Chodeshi ajaloost ja sellest, kuidas seda tänapäeval tähistada. Olen selle artikli ettevalmistamisel veidi sellest väikesest raamatust laenanud. Saate selle ise tellida, minnes veebis aadressile MessianicLiturgy.com, helistades talle numbril 813-792-7252 või kirjutades aadressil:

Messia liturgilised ressursid

Postkast 342083,

Tampa FL 33694

Tal on saadaval ka siddurim (palveraamatud) ja machzorim (pühapäeva palveraamatud). Võite talle saata meili aadressil: jzgreenberg@yahoo.com

Rosh Chodeshi (“Noorkuu”) tähistatakse alates noorkuu füüsilisest nägemisest või noorkuu arvutustest. Enamik Rosh Chodeshi pidustusi tänapäeval põhineb Hillel II arvutustel. Ta töötas välja fikseeritud juudi kalendri umbes aastal 359 m.a.j[1], mida kasutatakse siiani. See arvutatud juudi kalender loodi Rooma keisri käsul, et Rooma võimud ei oleks üllatunud, kui juudid tähistavad üht juudi pühadest.

1. Moosese 1:14 loeme: „Ja Jumal ütles: „Saagu valgused taevalaotusse eraldama päeva ööst! Tähistagu need seatud aegu, päevi ja aastaid.” Sõna, mis on tõlgitud ingliskeeles kui “seatud aastaajad”, on mo’edim. Õigemini tuleks seda tõlkida “määratud ajad”. Kuu või selle erinevate faaside välimusel pole aastaaegadega midagi pistmist, küll aga määratud aegadega 3. Mo 23:4-44.[2]

Noorkuu määrab, millal tuleb teisi pühasid tähistada. Näiteks Yom Kippurit (lepituspäeva) tähistatakse 7. kuu (“tišri”) 10. päeval. Peate teadma, millal algab 7. kuu, et teada saada, millal Yom Kippurit tähistada. Me ei saa õigesti jälgida määratud aegu ilma iga-aastase kuukalendrita, millest igaüks algab oma määratud ajal (see on Rosh Chodeshil).

Samuti on oluline teada, millise kuuga algab püha aasta. Selleks on meile antud juhis 2. Moosese 12:2: “See kuu (aviv või nisan)  olgu teil esimeseks kuuks; see olgu teil aasta esimeseks kuuks.” Rabide sõnul loodi Aadam tišri esimesel päeval, mis jäi aasta esimeseks kuuks loomise aastapäevaks. Kuid püha kalendri jaoks muutis 2. Moosese 12:2 esimese kuu varakevadeks aviviks (või nisaniks).

„Oma rõõmupäevil, seatud pühil ja uue kuu alguses puhuge pasunaid oma põletus- ja tänuohvrite juures; see meenutagu teid teie Jumala ees! Mina olen Issand, teie Jumal!” (4. Mo 10:10)

Nii nagu 3. Moosese 23. peatüki pühade puhul, toodi ka Beit HaMikdashis (templis) Rosh Chodeshi eest ohvreid. Meil on ka järgmised juhised, mille on andnud meile psalmist Aasaf, Psalmis 81:

2 Hõisake Jumalale, kes on meie tugevus, hüüdke rõõmuga Jaakobi Jumala poole!

 Alake kiituslaulu, lööge trummi, pange hüüdma kannel ja naabel!

 Puhuge pasunat noorel kuul, täiskuu ajal, meie pidupäeval!

 Sest see on määrus Iisraelis ja kohustus Jaakobi Jumala jaoks.

Psalm 81 ütleb meile, et me saame tähistada Rosh Chodeshit laulmise, “rõõmsa lärmi”, psalmide lugemise, muusikariistade mängimise ja šofari kõlamisega. Kõlab hästi!

4.Ms 28:11-15 kirjeldab kõiki loomaohvreid, aga ka viljaohvreid ja jooki (veiniohvreid), mis tuleb tuua Rosh Chodeshi heaks. Tänapäeval ei ole Jeruusalemmas Beit HaMikdashi (templit) ehk ohvrialtarit ja seetõttu pole ka ohverdusi. Kuid nende ohvrite mainimine näitab meile, et Jumal pidas Rosh Chodeshi püha kalendri oluliseks osaks.

Rosh Chodeshi palved

Tihti on keeruline kümnest soojast kehast koosnevat minyani (kümnest täiskasvanud juudist koosnev kvoorum, mis oli vajalik teatud usuliste kohustuste täitmiseks) kokku saada, et Rosh Chodeshi tähistada Rosh Chodeshi ajal. Seetõttu tähistatakse seda sageli šabatil, mis on tegelikule Rosh Chodeshile kõige lähemal. Tavaliselt tehakse seda paari lihtsa palvega. Üks Jeremiah Rosh Chodesh sidduri palvetest kõlab nii: „Meie Jumal ja meie isade Jumal, uuenda seda kuud meile heaks ja õnnistuseks, rõõmuks ja õnneks, päästmiseks ja lohutuseks, ülalpidamiseks ja hooleks, eluks ja rahuks, patust lahti laskmiseks ja ülekohtu andeksandmiseks. Sest sina oled valinud Iisraeli ja kõigi rahvaste õiged ning seadnud neile reeglid uuteks kuudeks. Õnnistatud oled Sina, Issand, kes pühitsed Iisraeli, Ješuasse uskujaid ja noorkuud.”

Sellele lisab dr John Fischer:

„Tema, kes tegi meie isadele imetegusid ja vabastas nad orjusest, vabastagu meid kiiresti ja kogugu meie pagendatud maa neljast nurgast, kogu Iisraelist; ja ütleme: Aamen. (kuu nimi) noorkuu on (päeva nimi). Olgu see kuu hea kogu Iisraelile. Olgu see õnnistatud, toogu see meile ja kogu meie rahvale, Iisraeli soole, elu ja rahu, rõõmu ja õnne, päästet ja lohutust; ja ütleme: Aamen. [3]

Nii Greenberg kui ka Fischer kasutavad ülaltoodud õnnistuste puhul heebrea keelt. Lisaks sisaldab Greenbergi tekst translitereeritud heebrea keelt.

Üks iidsetest viisidest Rosh Chodeshi tähistamiseks oli pidusöök, nagu 1. Saamueli 20:5,18: “Ja Taavet ütles Joonatanile: „Vaata, homme on noorkuu ja ma peaksin küll koos kuningaga istuma ja sööma; aga luba mind, et ma  väljal ennast varjan kuni kolmanda õhtuni…. Ja Joonatan ütles temale: „Homme on noorkuu ja sinust tuntakse puudust, kui su koht on tühi.”” See näitab, et arvutatud noorkuud kasutati ka Piibliajal. Mainin seda, sest mõned nõustuvad ainult noorkuu poolkuu tegeliku nägemisega enne, kui nad tunnistavad Rosh Chodeshi. Kui me Rochesteris nii teeksime, siis võiksime paar päeva hiljaks jääda, sest meil on ka pilvised päevad!

Siiski ei arvutatud alati noorkuud. Talmud kirjeldab, kuidas kaks või enam tunnistajat läksid Jeruusalemma võimudele teatama, et nad nägid noorkuu poolkuu esimest nähtavat kaart. Seejärel süüdati künkalt künkale lõkked või saadeti jooksjaid noorkuud välja kuulutama, kuni kogu rahvas sellest aru sai. Kuna aga juudi rahvas levis paljudesse teistesse rahvastesse, siis ei olnud selline Rosh Chodeshi uudise levitamise süsteem otstarbekas.

Ilmselt oli noorkuu ka prohvetite külastamise aeg (õpetamiseks või õnnistamiseks). Me loeme 2. Kuningate 4:23: „Aga mees ütles: „Miks sa täna lähed tema juurde? Ei ole ju noorkuu ega hingamispäev.”

Pärast juudi rahva naasmist Babüloonia vangipõlvest taastati noorkuu kui vabatahtlike annetuste ja ohvrite aeg, nagu näeme Esra 3:5 ja Nehemja 10:32-33. Kuid erinevalt 3. Moosese 23. peatükist ei näe ma Pühakirjas ühtegi kohta, kus tavaline töö Rosh Chodeshi kallal oleks keelatud. Lubatud on ka ostmine ja müümine noorkuu ajal.

Noorkuu taastatakse ka universaalse tähtpäevana (Jesaja 66:23): “Ja noorkuust noorkuusse ning hingamispäevast hingamispäeva tuleb kogu inimsugu mu ette kummardama, ütleb Issand.” Seda sama taastamist näeme kirjakohas Hesekieli 45:17; 46:1,3,6. Ka Hesekieli kirjakohad räägivad meile, et seal ohverdatakse loomi. See ei pruugi olla vastuolus teie teoloogiaga ega isegi minu teoloogiaga. Sellistel juhtudel peame panema oma teoloogia ühtima Jumala „teoloogiaga”. (Mul on aimdus, et Jumal ei kuluta palju aega teoloogia õppimisele.)

Kui me vaatleme Rosh Chodeshi ja kõiki teisi Piibli pühasid), siis me jälgime samu päevi ja aegu, mida Ješua jälgis. Kui usujuhid (kirjatundjad ja variserid) midagi valesti tegid, mõistis Ješua nad kiiresti hukka. Ilmselt said nad Rosh Chodeshist õigesti aru. Me ei ole kunagi lugenud sellest, et Ješua oleks neid kritiseerinud noorkuu väära järgimise või tava eest.

[1] “Meie ajaarvamise järgi,” võrdub “A.D.”

[2] Kõige esimene mo’edim on šabat (3Ms 23:3), nädala seitsmes päev. Selle päeva määramiseks on vaja ainult päikest, sest seda tähistatakse iga seitsme päeva tagant.

[3] Messiaanlikud jumalateenistused festivalidel ja pühadel. Menora teenistused; postkast 669; Palm Harbor FL 34682. lk. 241.

Richard “Aharon” Chaimberlin / Rosh Chodesh (petahtikvah.com)

Õnnelik adari kuu

Õnn ei tule sinu juurde, see tuleb sinu seest. Kõik tahavad olla õnnelikud; arvad, et oleme selle praegu .....

Rõõmusse hüppamine… mitte üks, vaid kaks kuud õnne…

Ole õnnelik, see on Adar! Ole õnnelik, see on Adar! Sünagoogides kogu maailmas tähistati Rosh Chodesh Adar I .....

Šofari vaimne mõistatus ja miks nii paljud kristlased seda ei märka

Varsti tähistame pasunate püha ja juudid koos üha kasvava hulga kristlastega ühinevad selle piibelliku pühaga. Toimuvad eriteenistused ja .....

Mõned juudi kalendri reeglid

Esiteks algab iga juudi (ja Piibli) päev päikeseloojangul eelneval õhtul ja lõpeb 24 tundi hiljem päikeseloojangul. Juudi kuu .....

Miks tähistatakse paasapüha ja ülestõusmispühi erinevatel aegadel?

Mõnikord langevad paasapühade ja ülestõusmispühade tähistamine kokku ning mõnikord on nende vahel mitu nädalat vahet. Miks nii? Kui .....

Šabati puhkus ärevale maailmale

Hingamispäev on käsk puhata kõigiks aegadeks. Saate teada selle tõelisi eeliseid, kui leiate aega seitsmenda päeva hingamispäeva ja .....

Armastuse kummalised viisid

Mõeldud lugemiseks Issanda päeval, 3. aprillil 1898.a. Esitaja: C. H. SPURGEON Koht: METROPOLITAN TABERNACLE, NEWINGTON Neljapäeva õhtul, 8. .....

Ärka üles, maailm!

Täna õhtul algab püha, Piibellik päev, mida tuntakse pasunate pühana. Algselt oli see piiblikalendri seitsmenda kuu esimene päev .....

Kes muutis šabati pühapäevaks?

Teie Piibel näitab selgelt, et Jeesus Kristus ja algkirik pidasid seitsmenda päeva šabatit. Nii tegid ka Tema esimesed .....