Saatan kardab püüdlemist südamepuhtuse poole

“Seiske nüüd ja teie niuded olgu vöötatud tõega ja teil olgu  seljas õiguse soomusrüü” (Efeslastele 6:14)

Me ei pea tegema vigu selleks, et saatan meid ründaks. Ta teeb seda nii või teisiti. Just selline ta on. Piibel nimetab teda „meie vendade süüdistajaks, kes süüdistas neid Jumala ees päeval ja öösel” (Ilm. 12:10). Esiteks otsustab ta rünnata inimesi, kes armastavad Jeesust.

Kuid meie enda üleastumised muudavad meid sageli saatana rünnakute suhtes haavatavaks. Ta teab, et kui tal õnnestub ebapuhtuse abil jalg meie südame ukse vahele pista, siis me sureme. Ta püüab meid nurka suruda mitmesuguste kiusatustega, alates pornograafiast kuni filmide, raamatute ja reklaamideni – kõige sellega, mis muudab meid ebatõhusaks Jumala kuningriigi esindajatena.

Seetõttu on õigluse kilp, millest Paulus räägib, nii tähtis võitluses saatanaga. Kirjakohas Efeslastele 6:14 kutsub Paulus usklikke üles vastu seisma, “olles oma niuded vöötanud tõega ja omades seljas õiguse soomusrüü”.

Rooma sõdur kandis oma südame kaitsmiseks alati sõtta minnes soomusrüüd. Ükski sõdur ei julgenud ilma sellise soomuseta lahingusse minna.

Nii peaksime seda tegema ka meie. Paulus ütleb meile, et õigus ehk südame puhastamine on meie raudrüü. Kui me palume, et Jumal puhastaks meie südamed ja mõtted, siis paneme selga õiguse sõjavarustuse.

Saatan kardab puhta südamega inimest. See pole täiuslik mees, kuid ta on mees, kes tahab teha seda, mis on õige, ja hoida oma kavatsused puhtad. Puhtuse poole püüdlevad inimesed hirmutavad teda. Ta kardab neid!

Puhtus ei tähenda täiuslikkust. Keegi meist ei vasta sellele kirjeldusele. Jumal ootab meilt motiivide puhtust, mitte täiuslikke tegusid. See tähendab, et tahame oma eksimusi parandada. Kuni Te tõeliselt sellise puhtuse poole ei püüdle, ei saa Te Jumala õnnistust oma perekonda, ettevõttesse ega ühessegi teise eluvaldkonda.

Näiteks kui avate oma südame ahnusele, võib saatan sundida Teid maksudelt petma või hämara tehingu sõlmima. Kui avate ukse uhkusele oma südames, siis otsite pigem teiste inimeste aplausi ja kiitust kui Jumala heakskiitu.

See on tee eikuskile. Ilma puhta südameta saab Teist saatana jaoks kerge saak. Te ei pea üksinda saatana rünnakutele vastu pidama, vaid Teid peab kaitsma Jumala õigluse sõjavarustus.

Arutamiseks:

Kas Teie elus on valdkondi, kus olete patu suhtes haavatavaks muutunud? Mida saate sellega teha?
Kellega saate teha koostööd, et aidata Teil teha otsuseid, mis ülistavad Jumalat?
“Õiglust” võib tajuda hirmutava sõnana, kuid see tähendab lihtsalt püüdlemist kavatsuste puhtuse poole. Kuidas saate oma kavatsusi kontrollida ja proovida neid parandada?

Postitas Rick Warren / Pastorrick.com

Allikas: https://ieshua.org/satana-boitsya-stremleniya-k-chistote-serdtsa.htm

Patt ei lohuta Teid. Kuidas saatan kiusab neid, kellel on valus

Viis aastat tagasi diagnoositi mul tõsine gluteenitalumatus. Nagu mu vaene naine võib tunnistada, võitlesin diagnoosiga kuid, aga lõpuks .....

Hoiduge lindude eest. Kuidas saatan jutlusi šaboteerib

Igal pühapäeva hommikul istuvad nad meie seas. Kuulake tähelepanelikult ja kuulete nende tiibu meie peade kohal sahisemas. Lauluhääled .....

Katsumused on valede aiad. Kuidas tänulikkus meid saatana eest kaitseb

Milliste salmideni jõuate kõige sagedamini, kui teete pausi selleks, et Jumalat tänada? Võib-olla kummardate pärast eriti pikka ja .....

Mis küll saatanaga juhtus?

Veidi aega tagasi jutlustasin ma katkendi Jeesuse mäejutlusest ja kuna Jeesus rääkis selles lõigus igavesest kohtumõistmisest, siis tegin .....

Nea Jumalat ja sure: saatana lemmikreaktsioon kannatustele

Mu kallis Oherdkaan! Mul on kahju, et sain su viimase kirja. Olen teeninud tema Madalikku palju sajandeid – .....

Kas Jumal on tundetu hirmuvalitseja ja julm diktaator, nagu sisendab saatan?

Või on Jumal hoopis armastus? Ma usun,et hea Jumala süda valutab soovist ravida see maailma kurjusest terveks, pühkida .....

Vaimulike seminar nimega “Meeldiv”: Kuidas saatan valmistab mehi ette teenistuseks

Mu kallis Räpapea! Vabanda, et olin kaua aega vait. Minu ellu tungisid tumedamad ja ebaausamad asjad. See oli .....

Kui saatan ilmub valguse ingli kujul

“Kirikut täitis orkaanituule moodi müra ja kõik koguduse liikmed tõusid korraga nähtamatu jõu mõjul; paljud neist hakkasid rääkima .....

Ärge lubage, et saatan Teid petaks

"Saatan annab Aadamale õuna ja võtab paradiisi ära. Seetõttu mõelge kõigis kiusatustes mitte sellele, mida ta pakub, vaid .....

Abielu on püsiv liit

Jumal ütleb, et abielu peab olema püsiv liit, kuid saatan on seadnud kogu põrgu suurtükiväe kodu vastu ja .....