Saatan, “vürst, kellel on meelevald õhus” – mida see tähendab?

Juuni alguses jõuame piibliuurimisplaani järgides Efeslastele teise peatüki juurde. Selle kümme esimest salmi on ülimalt olulised, John Piper on neid aastakümnete jooksul oma teostes kajastanud rohkem kui korra ja võib neist rääkida tundide kaupa. Seal on huvitav joon, mida mainitakse harva, eriti võrreldes teiste imeliste tõdedega, mida Paulus meile nendes salmides avaldab. Me räägime sellest, kuidas apostel nimetab kuradit “vürstiks, kellel on meelevald õhus” (Efeslastele 2:2).

Läbi ajaloo on neid sõnu erinevalt tõlgendatud. Kahekümnenda sajandi esimesel kolmandikul, kui evangeelseid saateid hakati raadios edastama, ennustasid kriitikud isegi selliste katsete läbikukkumist, kuna raadiolained levivad keskkonnas, mis on allutatud saatanale kui “vürstile, kellel on meelevald õhus.” Seega ulatus tema jõud isegi kosmoloogilise mõõtmeteni.

Tänapäeval ajavad sellised argumendid muidugi naerma, kuid tõlgendamise küsimused jäävad alles. Meie kuulajad tahavad teada, mida tähendab saatan kui „vürst kellel on meelevald õhus.” Niisiis, meie kuulaja Emon tahab teada: “Kas see tähendab, et saatan on kõikjal või kõikenägev?” Teised tahavad teada, kuidas saatan mõjutab „õhku” ja kuidas ta sunnib oma väe kaudu „õhuväe vürstina” patuseid sõnakuulmatusse, nagu Paulus laiemas kontekstis Efeslastele 2:1–3 räägib? Millisest kuradi väest Paulus selles salmis räägib? Need on küsimused, millele pastor John täna vastab.

Esiteks lubage mul pakkuda välja Pühakirja tõlgendamise põhimõte, mis on minu arvates tõesti oluline, eriti nende jaoks, kellele on Piibli väiksemate, ebaselgete küsimuste uurimine meeltmööda, selle asemel et imetleda selle peamisi, kahtlemata hiilgavaid tõdesid. Põhimõte on järgmine: arvamine või oletamine asjade kohta, millest te aru ei saa, ei tohiks määrata ega mõjutada seda, mis on teile Piiblist selge ja mida teate. See on põhimõte. Me teame saatanast ja tema tööst maailmas palju selle põhjal, mis on Piiblis selgelt öeldud. Seetõttu on äärmiselt ebamõistlik meie arutlustes millegi kohta, milles me pole kindlad, nimelt “õhu” tähenduse kohta sõnades “vürst, kellel on meelevald õhus”, sattuda vastuollu selgete tõdedega ja veelgi enam neid küsimärgi alla seada

Teoloogid ja kommentaatorid, sealhulgas mina, ei ole üldiselt kindlad, miks Efeslastele 2:2 nimetatakse saatanat „vürstiks, kellel on meelevald õhus”. Võin vaid öelda, et teatud vihjed on olemas ja meid ei jäeta täielikku teadmatusse selle kohta, mida see tähendab. Seetõttu arvan, et pole mõistlik omistada sellele, mida ma ütlema hakkan, liiga palju tähtsust, kuigi see teema on oluline, nagu seda Pühakirjas käsitletakse. Siiski pole see kaugeltki nii oluline kui teised selged tõed, isegi neis ja teistes Uue Testamendi salmides. Niisiis, järgigem oma põhimõtet.

Selguse toomine

Järgmine asi, mida peame tegema, enne kui asume oma küsimust sisuliselt käsitlema, on mõned punktid. Kui öelda, et saatan on „vürst, kellel on meelevald õhus”, ei tähenda see seda, et me peaksime lõpetama elamise, hingamise, rääkimise ja läbi õhu nägemise. Piibli lehtede ja teie silmade vahel on õhk. Jutlustaja suu ja teie kõrvade vahel on õhk. Öelda, et me ei peaks kasutama õhku tõe levitamiseks, tähendaks, et me ei peaks ka Piiblit jutlustama ega lugema. See on absurdne.

Me seisame vastu vürstile, kes valitseb õhku, lakkamata kuulmast, nägemast või õhus liikumast. See on ilmselge. Kiire avaldus, et raadiot, WiFi-t või midagi sellist ei tohiks kasutada, muudaks olematuks kogu õhus toimuva jutlustamise ja piiblilugemise.

Sellele tuleks lisada ka see, et saatana kindel võim õhus ei tähenda, et ta on kõikjal või kõiketeadja. Piibel ei räägi meile tema teadlikkuse ulatusest ega sellest, kuidas selles salmis kirjeldatud mittedimensiooniline üksus nagu vaim, kes „töötab sõnakuulmatutes lastes”, suhtleb materiaalse maailmaga. Kuid ta ei ole Jumal. Tal ei ole Jumala kõiketeadmist ja kõikjalviibimist. Kuid me teame, et paljud ebapuhtad vaimud, deemonid on talle alluvad, võimelised ilmutama end meie maailma õhuruumi erinevates kohtades. Selles ruumis lendavad Efeslastele 6:16 kohaselt tema leegitsevad nooled.

Vaenlase hindamine

Mida Paulus ütles? Vaatame, mis kirjutati:

Jumal on teinud elavaks ka teid, kes te olite surnud oma üleastumistes ja pattudes, milles te varem käisite selle maailma ajastu viisil, vürsti viisil, kellel on meelevald õhus, vaimu viisil, kes nüüdki on tegev sõnakuulmatute laste seas;.” (Efeslastele 2:1-2)

Siin on mõned näpunäited, mis minu arvates aitavad mõistesse “vürst, kellel on meelevald õhus” selgust tuua.

1. ÕHK MEIE KOHAL
Esiteks, õhk on see, mida Paulus ja tema kaasaegsed kutsusid ruumiks maapinnast kõrgemal. Neil polnud teaduslikku ettekujutust selle kohta, kui kõrgele see ulatus. Nende arusaama järgi oli ta lihtsalt neist üle ja inimelu toimus tema alumises kihis, kus ta maaga kokku puutub. See on koht, kus me elame. Siin on esimene vihje – lihtsalt meie eluruumi üldine tähistus.

2. ÕHUKIHID
Teiseks ütleb Jeesus salmis Matteuse 6:26: “Vaadake taeva linde.” See on oluline, sest sõna “õhk” tähendab “taevast”. Ja peaaegu kõikjal tõlgitakse seda kui “taevast”. Mõistel “taevas” on Uues Testamendis väga lai tähendus ja see viitab kõigele, mis on maa peal. Nehemja 9:6 räägib „taevast, taevaste taevast”, kus on tähed. Ja Psalm 149:4 (ESV tõlge) räägib „kõrgeimast taevast”. Ja 2. Korintlastele 12:2 räägib Paulus “kolmandast taevast”.

Kuna Jeesus kasutab sõna “taevas” sünonüümina sõnale “õhk”, kus linnud lendavad, saame rääkida erinevatest õhu- või taevakihtidest. Selline on taevas. Tegelikult kasutatakse sõna “taevas” regulaarselt mitmuses, ma usun, et seda nähakse nende erinevate kihtide kaudu. Ilmselt seetõttu räägib Paulus nii sageli, nagu 6. peatükis, taevast, kus toimub võitlus saatanaga (Efeslastele 6:12). Siin on teine ​​vihje.

3. TA ISTUB TAEVAS

Kolmandaks, mõiste “domineeriv prints”. Need kaks sõna – „väe juht” – on samad, mis neli salmi varem kirjas Efeslastele 1:20–21, mis ütlevad, et Jumal Isa äratas Kristuse üles, kes istus Tema paremale käel taevas, üle kõige vürstiriigi ja väe ” (αρχης και εξουσιας). Need on sõnad, mis kirjeldavad kuradit: “vürstiriigid ja võimud” – “ennekõike vürstiriik ja võim”. Meie Issand on temast mõõtmatult kõrgem. Mõõtmatult kõrgem kui vürst, kes valitseb õhku.

Ehkki saatanal on mingi vägi – õhus või taevas, ei ole ta Jumal. Ta on täielikult Jumalale allutatud. Kristus on temast absoluutselt üle, domineerib tema üle – seetõttu ei ole tema võim õhus või taeva alumises kihis domineeriv. Ta on tingimusteta lüüa saanud. Koloslastele 2:15 ütleb: „[Jumal] võttis vürstiriikidelt ja võimudelt väe” – jällegi samad sõnad – „vürstiriigid ja võimud”. Ja kirjakohas Efeslastele 2:2 võttis Issand ristil relvad “õhu väe vürstilt” – sellelt “vägede vürstilt.”

Nii et ta on surmavalt haavatud. Otsustav lahing toimus ja me võitsime ta Kristuses. Ja liikudes edasi kirjakoha Efeslastele 6:12 juurde, mis ütleb: “Me ei maadle liha ja vere vastu, vaid valitsejate, vägede vastu… vaimse kurjuse vastu kõrgetel kohtadel,” leiame samad sõnad, mis Efeslastele 2:2. – “õhus”. Need taevased paigad on ilmselgelt taevakihid, õhukihid maa kohal, aga asuvad kõrgeima taeva all, kus istub Kristus, kelle võimuses on kõik asjad. Ja Kristuses võidame selle, kellega sõdime taeva all.

4. “PRAEGUSE AJA JUMAL”

Neljandaks nimetab Paulus saatanat “praeguse aja jumalaks” 2. Korintlastele 4:4 (KJV tõlge). Arvan, et “praeguse aja jumal” ja “vürst, kellel on meelevald õhus” on sisuliselt asendatavad mõisted: nii maailm kui ka õhk on ruum, milles me elame. Nad räägivad samast asjast.

Elage ilma hirmuta!

Nii et Pauluse kirjeldus saatanast kui õhuväe vürstist viib mind järgmistele järeldustele:

Saatan on vaim ilma liha ja vereta (Efeslastele 6:12), nähtamatu nagu õhk.
Niikaua kui hingame õhku, pole meil kuhugi varjuda kurja tuliste noolte eest, mis meie suunas läbi õhu lendavad (Efeslastele 6:16).
Kõigil meie teedel õhus – maa peal või taevas – peame pidama sõda, olles riietatud kogu Jumala sõjavarustusse, mõõgaga – Jumala Sõnaga ja usukilbiga.

Kristus on ülendatud Kuningana taevasse, üle kõige vürstiriigi ja võimu. Õhus valitsev vürst ei ole iseseisev. Ta on ketis.
Johannes ütleb: “Terve maailm on kurja käes.” (1Jh 5:19, ESV), kuid ta ei puuduta ega kahjusta neid, kes on sündinud Jumalast (1Jh 5:18). Oleme kutsutud seda uskuma. Me peaksime panema selga kogu Jumala sõjavarustuse ja elama kartmata!

Postitas John Piper / © 2024 Desiring God Foundation. Veebisait: desiringGod.org

Allikas: https://ieshua.org/satana-knyaz-gospodstvuyushhij-v-vozduhe-chto-eto-znachit.htm

Saatanal on plaan Teie elu jaoks

Deemonlik tegevus näeb harva välja selline, nagu me filmides näeme – asjade kukkumine või kaks punast silma, mis .....

Saatan on reaalne

"Meil ei tule ju võidelda inimestega, vaid meelevaldade ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, kurjade taevaaluste vaimudega." (Efeslastele .....

Saatan kardab püüdlemist südamepuhtuse poole

"Seiske nüüd ja teie niuded olgu vöötatud tõega ja teil olgu  seljas õiguse soomusrüü" (Efeslastele 6:14) Me ei .....

Patt ei lohuta Teid. Kuidas saatan kiusab neid, kellel on valus

Viis aastat tagasi diagnoositi mul tõsine gluteenitalumatus. Nagu mu vaene naine võib tunnistada, võitlesin diagnoosiga kuid, aga lõpuks .....

Hoiduge lindude eest. Kuidas saatan jutlusi šaboteerib

Igal pühapäeva hommikul istuvad nad meie seas. Kuulake tähelepanelikult ja kuulete nende tiibu meie peade kohal sahisemas. Lauluhääled .....

Katsumused on valede aiad. Kuidas tänulikkus meid saatana eest kaitseb

Milliste salmideni jõuate kõige sagedamini, kui teete pausi selleks, et Jumalat tänada? Võib-olla kummardate pärast eriti pikka ja .....

Mis küll saatanaga juhtus?

Veidi aega tagasi jutlustasin ma katkendi Jeesuse mäejutlusest ja kuna Jeesus rääkis selles lõigus igavesest kohtumõistmisest, siis tegin .....

Nea Jumalat ja sure: saatana lemmikreaktsioon kannatustele

Mu kallis Oherdkaan! Mul on kahju, et sain su viimase kirja. Olen teeninud tema Madalikku palju sajandeid – .....

Kas Jumal on tundetu hirmuvalitseja ja julm diktaator, nagu sisendab saatan?

Või on Jumal hoopis armastus? Ma usun,et hea Jumala süda valutab soovist ravida see maailma kurjusest terveks, pühkida .....

Vaimulike seminar nimega “Meeldiv”: Kuidas saatan valmistab mehi ette teenistuseks

Mu kallis Räpapea! Vabanda, et olin kaua aega vait. Minu ellu tungisid tumedamad ja ebaausamad asjad. See oli .....

Kurat ilmus kolmele preestrile

Kurat ilmus kolmele preestrile ja ütles neile: "Kui ma annaksin teile voli midagi minevikus muuta, mida te muudaksite?" .....

Pärast tuviga kohtumist hoiduge mao eest: 6 viisi, kuidas kurat ründab

Kui Ristija Johannes ristis Jeesuse Jordani jões, avanes taevas ja Püha Vaim laskus Tema peale tuvi kujul. "Ja .....