Šabat – Jumala puhkus!

Mis on Šabat? Vene keeles on sellel sõnal lihtne tõlge – “lõpetage igasugune tegevus” või “olla rahus”. Ja see juhtub laupäeval, nädala seitsmendal päeval. Just sel päeval otsustas Issand pärast maa loomise protsessi lõppu oma tööst puhata.

Kas Issand vajas puhkust?

Ma ei usu. Nagu paljudest kirjakohtadest teame, Jumal ei väsi. Kuid olen kindel, et selles on Jumala ettenägelikkus, mis näitab, et meie, inimesed, vajame puhkust!

„Ja Jumal oli lõpetanud seitsmendaks päevaks oma töö, mis ta tegi, ja hingas seitsmendal päeval kõigist oma tegudest, mis ta oli teinud. Ja Jumal õnnistas seitsmendat päeva ja pühitses seda, sest ta oli siis hinganud kõigist oma tegudest, mis Jumal luues oli teinud..” (1. Moosese 2:2-3)

Need Piibli esimese raamatu read näitavad, et Jumal mitte ainult ei õnnistanud seda päeva kui puhkeaega, vaid ka pühitses selle – see on ainus selline näide. Issand määrab konkreetselt puhkepäeva ja eraldab selle teistest päevadest.

Laupäev on Iisraeli rahva jaoks suur usupüha. Muidugi ei pea kõik juudid seda päeva, kuid paljud Iisraeli lapsed austavad seda päeva erilise pühadusega. Meie – juutidest kristlased – tähistame sel päeval aega Jumalaga. See on inimhinge kõrgeim rahu – kohtuda oma Kõigevägevamaga!

Olla koos Issandaga, pingutada nii palju kui võimalik oma hinges, et Temaga ühineda, pidada sel päeval püha koosolekut, nagu Pühakiri õpetab – see on meie šabati tähistamine!

Hingamispäev kui püha on samaväärne teiste Iisraeli usupäevadega, nagu ütleb 3. Moosese 23:1-3:

“Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes: „Räägi Iisraeli lastega ja ütle neile: Issanda seatud pühad, mis te peate kuulutama pühiks kokkutulekuiks, minu seatud pühad on need:
kuus päeva tehtagu tööd, aga seitsmes päev on täielik hingamispäev, püha kokkutulek; te ei tohi teha ühtegi tööd, see olgu Issanda hingamispäev kõigis teie asupaigus!” (3. Moosese 23:1-3).

Nii et tulebvälja, et juutidel on 52 püha aastas, kui iga laupäeva pidada pühaks? Nii et jah! Kuid see pole puhkus pidulikkuse ja piduliku eluviisi pärast. See on puhkus selleks, et tõsta oma hinge ja oma elu Issanda Jumala poole!

Mis on Pühakirja järgi veel hingamispäev? Hingamispäev on ka märk Jumala ja Iisraeli rahva vahel:

„Ja sina räägi Iisraeli lastega ning ütle: Te peate kindlasti pidama mu hingamispäevi, sest see on tähiseks minu ja teie vahel, teadmiseks põlvest põlve, et mina olen Issand, kes teid pühitseb. Pidage siis hingamispäeva, sest see on teile püha; kes seda rikub, seda karistatagu surmaga; sest kes siis iganes tööd teeb, selle hing kaotatagu oma rahva seast! Kuus päeva tehtagu tööd, aga seitsmendal päeval on täielik hingamispäev, Issanda püha; kes iganes hingamispäeval tööd teeb, seda karistatagu surmaga! Ja Iisraeli lapsed pidagu hingamispäeva nõnda, et nad teeksid hingamispäeva igaveseks seaduseks oma sugupõlvedele!.” (2Ms 31:13-16).

Sõna “tähis” viitab sellele, et see on ülalt tulnud märk, pitser Iisraelile sajanditeks, et hingamispäev on kogu rahva päev! Sõna “seadus” tähistab lepingut ja sõna “igavene” näitab, et selle käsu täitmine kestab igavesti, seda ei saa tühistada.

Hingamispäeva kohta võib öelda palju muudki olulist, kuid kõige tähtsam on see, et meist igaühel oleks puhkepäev. Ja isegi kui olete mittejuut, on teie jaoks siiski oluline puhkamine koos Jumalaga. Inimene on nii loodud, et ta väsib regulaarselt, ta ei ole igavene. Kui jõud on otsas, siis ta kaotab valvsuse ja väsib emotsionaalselt. Ainult see aeg, mille veedad koos Jumalaga, annab võimaluse peatuda, mõtiskleda, kummardada Jumala ees, pöörduda enda sees vaimsuse poole, endas midagi ümber mõelda ja leida palves rahu, tõelise rahu, kelleks on Jeesus Kristus.

Šabat on neljas Issanda antud käsk. Kuid kui oluline on meeles pidada, et Jumal ütles kohe alguses: “Armasta Issandat!” Kõik muud käsud taanduvad lihtsale lausele “Armasta!”. Inimest tuleb armastada – see tekitab tema elus kuulekust ja mõtestatud tegusid.

Ja lõpetuseks tuleb öelda, et kõige tähtsam on tunda Šabati Issandat, kummardada ainult Teda ja uskuda ainult Temasse! Piibel ütleb Jeesuse kohta: “Inimese Poeg on hingamispäeva isand” (Mt 12:8).

Tema – Jeesus (Jeshua) – on puhkuse ja rahu omanik. Ükskõik millises olukorras olete, pöörduge palves Jumala poole, korraldage endale püha kohtumine usklike sõpradega, otsige Jumalat – ja näete hingamispäeva Issandat, Jeesust ennast ja kuidas Ta oskab meid soojendada oma rahu ja puhkusega. Valige päev rahu jaoks ja te ei kahetse: paljud asjad loksuvad paika, sest Jumalaga kahekesi veedetud aeg muudab kogu inimese elu.

Olge õnnistatud! Tõelist hingamispäeva elus ja tõelist hingamispäeva Issanda tundmist!

Anatoli Emma / cis.jewsforjesus.org

 

Allikas: https://ieshua.org/shabat-bozhij-pokoj.htm