Salajased patud teevad teistele kahju

John Charles Ryle märgib õigustatult, et kui patt ilmneb, siis ta ei paljasta meile kunagi kõiki oma kavatsusi. Ta ei ütle kunagi: “Ma olen su surmav vaenlane ja tahan sind igaveseks põrgus hävitada” (“Pühadus”). Ta näitab sellega seotud naudingut, kuid varjab ängi; näitab sära, kuid varjab surma (Rm 6:23).

Kuid mitte ainult seda ei varja patt meie eest kiusatuse hetkel. Samuti ei avalda ta oma plaane teisi kahjustada. Ta ei tutvusta ennast kunagi: „Olen sinu ja kõigi su tuttavate surmavaenlane. Ma tahan hävitada sind ja neid põrgus ning teen seda sinu ja nende pattude kaudu.”

Patu kohta peituvate valede seas on üks salakavalamaid (eriti mis puudutab pattu, mida peame salajaseks või isiklikuks teemaks) enesekindlus, et suudame selle patu tagajärjed enda teada jätta. Oleme kindlad, et kui see kedagi puudutab, siis ainult meid. Ja arvestame väga harva, et meie patt mõjutab paratamatult ühel või teisel viisil teisi.

Patt ei jää üksi

Meie patt ei jää üksi isegi siis, kui „patustame üksinduses“, arvates, et ainult taeva valvas silm näeb meid, aga mitte teised inimesed. Koos meiega tuleb patt varjust välja meie suhete maailma. Isegi üksi patustades teeme seda ühiskonna liikmetena.

Hermann Bavinck osutab sellele meelsasti, jälgides meie esivanemate pattu:

„Aadam ja Eeva ei patustanud mitte ainult üksikisikutena, vaid ka abikaasana, isana ja emana. Nad mängisid nii endi, oma perekonna kui ka kogu inimkonna saatusega “(„ Kristlik perekond“).

Muidugi ei ole meie patul samu tagajärgi nagu meie ühiste esivanemate patul. Nende patt oli esmane; meie patud on tuletatud. Kuid tõde on see, et nagu Aadam, ei tee me kunagi pattu indiviidide ja üksikisikutena. Me ei mängi kunagi ainult oma saatusega, olles täielikult teistest eraldatud. Igaüks meist teeb pattu, olles teiste inimestega seotud inimene. Ja iga kord, kui me pattu teeme, teeme seda isadena, emadena, tütardena, poegadena, naabritena, töökaaslastena, kodanikena ja kui oleme kristlased, siis Kristuse Ihu liikmetena.

Sisendades meisse mõtte, et mõned patud mõjutavad ainult meid endid, ütleb saatan, et võitlust isiklike pattudega võib edasi lükata, nagu salajast kadeduse leeki või varjatud pornograafilisi pidusid. Ta kinnitab meile, et see kõik jääb meisse isoleerituks. Lõppude lõpuks vastutab igaüks ainult iseenda eest.

Kuid kududes nähtamatute niitide võrku, mis on liimitud nende külge, keda me ei taha kuidagi kahjustada, näitab saatan-ämblik suurt oskust. Ta varjab tagajärgi ning me ei märka, kuidas salajane patt muudab meid tundetuks, siis kui sõber pöördub meie poole abi saamiseks; kui tähelepanematuks me oma laste suhtes muutume, sest meie tähelepanu köidab hirm inimeste ees; milline himurate piltide heitvesi koguneb meie pähe, takistades meil osutamast vennalikku armastust Kristuses. Kurat ei söanda meile meelde tuletada kohutavaid kõrvalmõjusid, mille hulka kuuluvad tülid, vaenulikkus ja südame kalestumine, mis mürgitavad meie armastust Jumala vastu ja takistavad meil näidata üles headust kõige lähedasemate inimeste vastu.

Nakkav hullus

Ma arvan, et inimestena, kes on lugematul arvul patustanud, oleme kõik oma kogemustest teada saanud, et see on nii. Kuid kas me näeme seda põhimõtet Pühakirjas?

Valik tarku ütlusi Õpetussõnade raamatust näitavad, kuidas üksikisikute patud pole enam isiklik asi.

„Tark poeg rõõmustab isa, aga alp poeg on emale meelehärmiks.” (Õp 10: 1). Rumala inimese rumalus ei jää temaga üksi – ta on ka oma ema rumal poeg. Kui kuri mees Juuda reetis Issanda, tegi ta seda mitte ainult Juudana, vaid ka kui „Siimona pojana“ (Johannese 13: 2, 26 – IWP).

Mõelgem Õpetussõnade 10:17 ootamatule keerdkäigule: „Kes õpetust kuuleb, on teel ellu; aga see, kes noomimise tagasi lükkab, viib teised eksiteele ”(sõnasõnaline tõlge inglise keelest).

Isa, ema, tütar ja poeg, kes tõrjuvad Jumala manitsusi, mitte ainult ei eksi ise, vaid nagu tugeva vooluna viivad teised endaga kaasa. Nad ei ole mõistmatud ainult iseenestes.

Samamoodi ei riku rumal naine ja ema mitte ainult vertikaalsuhet Kristusega, vaid hävitab kogu oma maja koos iseendaga: „Tark naine ehitab oma maja, aga rumal hävitab selle oma kätega” (Õp 14: 1). Lihasse külvates peame lõikama rikutust mitte ainult iseendas, vaid ka kõigis oma eluvaldkondades. Mürgitades iseennast, mürgitame teisi ja sagedamini neid, keda me eriti armastame.

“Üksnes Sinu vastu”?

Aga kui meie patu varjatud tagajärjed on teiste jaoks nii kohutavad, siis miks kahetseb Taavet Psalmis 51 oma räigeid patte Uurija vastu (abielurikkumine ja mõrv) järgmisel viisil?

Üksnes Sinu vastu olen ma pattu teinud ja olen teinud seda, mis on paha Sinu silmis, et Sa oleksid õiglane oma sõnades ja selge oma kohtumõistmises.” (Ps 51: 6).

Kas ta patustas ainult Jumala vastu? Kas Taavet lootis tõesti, et Uurija pereliikmed laulavad neid sõnu Iisraeli lauluderaamatust? “Üksnes Sinu vastu olen ma pattu teinud ja olen teinud seda, mis on paha Sinu silmis?” Nagu poleks nende armastatud ja lojaalset Uurijat reedetud ja tapetud.

Taavet tahtis öelda, et võrreldes kõigi teistega patustas ta ainult Jumala vastu. Tema maailmavaade ei olnud humanistlik, asetades inimestevastased kuriteod kõrgemale kuritegudest Jumala vastu. Kaasaegne kreedo ütleb: “Inimese vastu ja ainult inimese suhtes olen teinud pattu.” Ei, Taavet saab väga hästi aru, et tema kätel on Uurija veri: „Kisu mind välja veresüüst, oh Jumal!” (Ps 51:16). Kuid ka see on esiteks tõsine kuritegu tema Looja vastu.

Ta tunnistab, et tema patt oli suunatud peamiselt Jumala vastu. Kuid mõelge tagajärgede sasipuntrale. Kui Taavet patustas, tegi ta seda abikaasana, isana, Iisai pojana, Uurija venna ja kaasvõitlejana, Iisraeli kuningana kui inimesena, kes veel kaua aega pärast siit ilmast lahkumist mõjutab inimhingesid, kodanikke, paljusid poegi ja tütreid, mehi ja naisi. Ta patustas Jumala, üksnes Jumala vastu, kuid ta ei olnud ainus, kes tundis selle patu tagajärgi.

Te ei alistu kunagi üksi

Tihti avastame liiga hilja, et patu tagajärjed on palju räpasemad ja vähem kontrollitavad, kui kiusatuse ajal arvasime. See aga viib meid vapustava kontrastini.

Saatan vaikib ülekaaluka mõju üle, mida ülekohus teistele avaldab. Kuid ta varjab ka kõige olulisemat tähendust, mida me peame sageli tavaliseks, salajasteks usu, armastuse ja kuulekuse tegudeks. Ta paneb meid mõtlema, et nii patt kui ka pühadus on ebaolulised, et see on lihtsalt udu, mis hajub jäljetult. Miski pole tõest kaugemal.

Kas olete seda märganud Õpetussõnade tarkuses?
„Tark poeg rõõmustab isa, aga alp poeg on emale meelehärmiks.” (Õp 10: 1)
“Tark naine ehitab oma maja, aga rumal hävitab selle oma kätega” (Õp 14: 1).

Tark inimene pole enda jaoks tark. Ta on tark poeg, kes teeb isa õnnelikuks. Tark naine ei saa oma tarkuse õnnistust enda sees hoida; hirmust, armastusest ja kuulekusest Issanda ees ehitab ta kogu oma kodu.

Õpetussõnad ja Pühakirja lood tunnistavad koos, et „see, kes õpetust kuuleb, on eluteel” (Õpet. 10:17) ja manitsuse vastu võtnud inimene juhatab teisi seda teed käima.

Teiste osaks on lugematu arv õnnistusi ja nende salajane allikas on osadus Kristusega. Jumalakartlikust inimesest, kes mõtiskleb Pühakirja üle mõistuse ja südamega, saab puu, mis kannab teiste jaoks vilja ja selle lehed ei närtsi (Ps 1).

Ainuüksi taevas teab kõiki üksikasju selle kohta, kuidas õigel ajal välja lülitatud ekraan või kuidas Jumala poole suunatud palve olemus mõjutab tuhandeid olukordi ja tulevasi põlvi. Kerge rooli pööramine muudab suure laeva kurssi. Armastades Kristust rohkem kui patuseid naudinguid ja uskudes Tema lubadusi rohkem kui saatanlikku valet, lubame õnnistuste lainetel oma elu üle ujutada. Varjatud patud nagu ka varjatud head teod, ei saa varjatuks jääda (1. Tim. 5:25 – sõnasõnaline tõlge inglise keelest).Greg Morse / © 2020 Sooviva Jumala fond. Veebisait: desiringGod.org

Allikas: https://ieshua.org/tajnye-grehi-prichinyat-vred-drugim.htm

Kuidas võivad salaja patustavad juhid teeselda kuni nende patt saab avalikuks

Ettevaatust: Vaimselt andekas olemine võib olla Teie vaimulikule tervisele ohtlik. Miks? Edu võib panna Teid uskuma, et Jumal .....

Salajane uhkus kurnab mehi vaimselt

Meestel ei ole alati lihtne oma nõrkusi või kaebusi tunnistada. Paljud meist püüavad vältida seda tüüpi „haprust”, mis .....

Çôwdh – סוד – salajane lähedane sõprus

"Kindlasti ei tee Issand Jumal midagi, kuid Ta avaldab oma saladuse oma sulastele prohvetitele." (Aamos 3: 7 - .....

Kuningas Taaveti salajane retsept. “… et ma ei teeks pattu Sinu vastu.”

Pattu tegema, heebrea keeles חָטָא / khata: mööda laskma, vääratama; patustama; tahtlikult eksima, ebaõnne kogema, teelt eksima, viga .....

Looja poolt kõige vihatum patt – tänamatus

See lugu leidis aset Kuuepäevase sõja ajal. Iisraeli sõdurid vabastasid Lääne-Jeruusalemma. Meie dessantväelased olid Koteli (Nutumüüri) juures. Kakskümmend .....

Janu mida patt ei suuda kunagi rahuldada. Miks me usaldame katkiseid kaevusid?

Mis täpselt on "kuri"? Arvestades, et Pühakirjas kirja pandud inimliku kurjuse esimene ilming hõlmas soovi sedalaadi teadmiste järele, .....

Kas lahutus on andestamatu patt?

Ei. Muidugi mitte. Abielulahutus on traagiline lüüasaamine abielus. See on kahe inimese vahelise liidu hävitamine. Abielulahutus on Jumala .....

7 peamist komistuskivi, mis panevad vaimulikud juhid seksuaalpattu langema

Kahjuks kuuleme liiga sageli vaimsetest juhtidest (st. pastoritest), kes langevad seksuaalpattu. Vaimse juhina, kes on aastaid töötanud koos .....

Hommik enne seksuaalsesse pattu langemist

Kuidas kaotatakse lahing puhtuse pärast? Kaks häält võistlevad teie seksuaalse puhtuse nimel. Kui arvate, et lahing on seotud .....

Ära tee enam pattu

Ma kuulen sageli kristlasi ütlemas: "Jumala headus juhib sind meeleparandusele." Nad ütlevad, et jutlustamine sellest, kui hea on .....

Patt ei pea kunagi oma tõotusi

Aastaid tagasi peteti mind ja minu sõpru Pariisi saabudes 70 dollariga. Üritasime rongijaamas välja mõelda, kuidas piletiautomaadi kaudu .....