Salajasi kannatusi pole olemas: meie varjatud valu tähendus

Kas salajastel kannatustel on mõtet?

See küsimus piinas mind palju aastaid. Ma ei teadnud, kas päevade, kuude või isegi aastakümnete pikkusel valul, millest keegi ei teadnud, on mingi eesmärk. Minu kannatused ei olnud sugugi nagu selge koolitund klassiruumis kellast kellani. Need kestsid nii kaua, et kaotasin peaaegu lootuse ja hakkasin oma saatuse üle kurtma. Hakkasin kahtlema, kas mu lojaalsusel on mõtet? Arvasin, et lõpuks pole vahet, kuidas ma oma kannatustesse suhtun.

Aga kuidas ma võisin küll nii eksida!

Aja jooksul mõistsin, et meie isiklikud kannatused ei ole mõttetud, vaid vastupidi, sellel on suur tähendus ja kaugeleulatuvad tagajärjed, mis ulatuvad igavikku. Ja tegelikkuses ei jää meie kannatused kunagi meie saladuseks, sest kõiki meie tegusid ja sõnu jälgib nähtamatu maailm, inglite ja deemonite maailm, vürstiriigid ja võimud, suur tunnistajate pilv ja Kolmainu Jumal ise. See võib mõnda hirmutada, kuid minu jaoks inspireerib teadmine sellise hulga nähtamatute pealtvaatajate kohalolekust mind oma valu ületamist jätkama.

Maailm (nähtamatu), mis jälgib

Ma arvaks, et keegi ei näe ega tea, mida ma ületama pean, aga tegelikult oleme me kõik keset tohutut lahinguvälja, mida inglid ja deemonid kogu aeg oma silmadega jälgivad, tundes Jumalat Tema tegudes meie kaudu. Nad soovivad mõista, kuidas Jumal meid aitab, kuidas Tema ligiolu peletab meie hirmu ja kuidas Ta inspireerib meid kummardama. Meie elu on täies vaates. See ei ole fantaasia ega illusioon meie valu ja üksinduse leevendamiseks. Ei, imeline tõde, et meid pidevalt jälgitakse, põhineb kindlalt Pühakirjal.

Me teame, et meid ümbritseb suur pilv tunnistajaid (Heebrealastele 12:1), kelle hulgas “valvavad” taevased olendid, kes jälgivad maa peal toimuvat (Taaniel 4:10, 14). Saatan valvab ka meie üle, et leida põhjust süüdistada Jumalat (Sakarja 3:1; Ilmutuse 12:10), nagu ta süüdistas Iiobit (Iiob 1:6-12), samas kui tema sulased on langenud inglid, „kurjuse vaimud kõrgetel kohtadel”, kes viivad ellu tema eesmärke (Efeslastele 6:12). Saatana soov on panna meid kahtlema Jumala headuses ja ootama Temalt ennekõike materiaalseid õnnistusi. Seega, kui me täname Jumalat keset katsumusi, tunnistame saatanale ja tema deemonitele Jumala suurusest ja väärikusest, kelle nad on tagasi lükanud.

Paljud inglid – taevased olendid – valvavad meid tähelepanelikult ja Jumal saadab nad meie palvetele vastama (Taaniel 9:21–23), ümbritsedes meid sageli nähtamatu kaitsega (2. Kuningate 6:17; Psalm 35:7). Nad rõõmustavad kahetsevate patuste üle (Luuka 15:10) ja vaatavad tähelepanelikult meie elu, soovides tungida Jumala saladustesse (1. Peetruse 1:12).

Nähtamatu maailma tähelepanust kuulsin esimest korda John Piperi jutluses Iiobi raamatu kohta, kuidas tema ustav vastus andis tunnistust Jumala väärtusest vaimsele maailmale. Sain aru, et minu suhtumine kannatustesse pole oluline mitte ainult minu jaoks, vaid ka seetõttu, et nähtamatu, hoomamatu maailm vaatab ja ootab minu reaktsiooni katsumustele. Minu elu on Jumala auks ja kui ma leian rahuldust Jumalast, mitte Tema kingitustest, tunnistan ma Tema väärtusest tohutule ja nähtamatule publikule. Ja see valgus paistab veelgi eredamalt mu valus või füüsilises nõrkuses, kui leian jõudu Issandat kiita.

Taevast tarkust paljastades

Kirja Efeslastele kolmandas peatükis näeme seda tõde selgelt. Kristuse läbiotsimatute rikkuste ja saladuse evangeeliumi arm anti Paulusele, „et Jumala mitmekülgne tarkus saaks nüüd koguduse kaudu teatavaks taevavalitsustele ja võimudele” (3:10). See tähendab, et läbi Kiriku, läbi sinu ja minu ilmutatakse Jumala tarkust vaimsele maailmale. Inglid ja deemonid õpivad tundma Jumalat, vaadates, kuidas me kannatusi talume.

Charles Spurgeon maalib kujundliku pildi sellest, kuidas inglid meie abil õpivad:

„Nii nagu iga päev toob meile igapäevast leiba, toob see taeva inglitele imelisi aardeid, mis sisaldavad alati uusi teadmisi Jumala rahva kogemusest. Nad nõjatuvad alla taeva taevalaotusest, et vaadata sind sinu katsumustes. Nad vaatavad su ahju nagu Paabeli kuningas ja näevad koos sinuga neljandat meest nagu Jumala Poeg. Nad jälgivad teid kõrbes, Iisraeli lapsed. Nad näevad, kuidas teist saab leer ja kuhu te suundute. Ja imetledes tulesammast ja pilvesammast, mis teile teed näitavad, ja Jumala Ingli üle, kes juhib ja jälitab teie rongkäiku, avastavad nad igal sammul sellel teel Jumala imelist tarkust.” (“Veel üks, nooblim näitus.”, 1862)

Kui nähtamatu maailm meid jälgib, näeb see, kuidas Jumala arm toetab meid, Tema vägi vabastab meid ja Tema lohutus julgustab meid. Nad näevad meid haigena ja tervena Jumalat tänamas ning on tunnistajaks Tema mitmekülgsele tarkusele, kui Ta kasutab kõike meie elus heaks. Nende pilkude all tõuseb meie lojaalsuse tähendus taevani. Universumi paneb käima see, et näeme meie otsustavust Jumalat tänada keset katsumusi, meie tunnistust, et Ta on tõesti meie suurim väärtus isegi sellistes oludes ja et Tema üksi on kummardamist väärt.

Me ei kannata kunagi üksi

Kõigist, keda ma tean, näitab seda kõige selgemalt Joni Eareckson Tada elukäik. Ta ütles mulle kord ühes intervjuus: „Kui tunnen öösel valu, mõtlen Efeslastele 3:10 ja mäletan paljusid jälgijaid. Nad jälgivad mind. Ja ma tahan, et mu elu oleks tahvliks Jumala imeliste õppetundide jaoks Tema enda kohta. Ma ei taha, et mu teod Jumalat diskrediteeriksid või kellegi usaldust Tema vastu õõnestaks.”

Konverentsil Real Woman 2010 kordas ta taas: „Te ei kujuta ette, kui palju kordi on teadmine, et mu elu jälgitakse, aidanud mul vastu pidada. Meie kannatused ei ole asjatud ega juhtu üksinduses… Me ei läbi katsumusi isolatsioonis. See pole tõsi, et keegi ei hooli ja keegi ei pane neid tähele. Panused on kõrged – kaalul on suhe Jumalaga. Kõik see toimub Jumala auks.”

Joni tuletab meile meelde, et meil on iga päev võimalus tunnistada nähtamatule vaatavale maailmale Kristuse ületamatust väärtusest. Me saame ülistada Jumalat, vastates alandlikult ebaõiglastele süüdistustele. Või muretsedes lähedase pärast, otsustades mitte karta. Või füüsiliselt või emotsionaalselt kannatades otsustada kiita Jumalat läbi pisarate. Kõik meie otsused on tähtsad Taevase Peremehe silmis .

Teie kannatused on tõesti olulised

Kuigi meil on privileeg kuulutada universumile oma Jumala suurust, tunneme end mõnikord lihtsalt nõrgana või murtuna. Kannatused kurnavad meid ja me usaldame Kristuse lohutavat armastust, teades, et Ta on kirjutanud meie nimed oma armilistele peopesadele (Jesaja 49:16). Ta jälgib meid hoolikalt.

Jeesus teab, millal me istume ja millal tõuseme, teab igat meie mõtet ja sõna, enne kui see meie suust välja tuleb (Psalm 139:1-4). Ta näeb meie vaikivaid kannatusi ja läheneb meile, paludes alati meie eest (Rm 8:34). Ta palvetab, et me kannataksime valu ja püsiksime usus. Ta on alati meiega (Matteuse 28:20) ja kui oleme ustavad kuni surmani, näeme Jeesust meid taevas tervitamas (Ap 7:55).

Taevas saame tasu meie ustavuse eest. Tasu sõltub meie kogemustest, meie kannatustest, mis toodavad mõõtmatult palju igavest hiilgust, mis meid sel päeval ootab (2. Korintlastele 4:17, 2. Tessalooniklastele 1:10).

Seetõttu ärge uskuge valesid, et teie kannatused on ebaolulised, et need on kõigi eest varjatud ja teie lojaalsus on mõttetu. Võib tunduda, et kannatate üksi pimedas ruumis, kuid tegelikult olete tohutul laval lugematute tunnistajate ees. Ja teil pole aimugi, kui kõrged on panused. Nii et oodake. Võidelge olles rõõmsad. Olge ustavad. Meie elu on kui peopeal.

Autor: Vanita Randall Risner / © 2024 Desiring God Foundation. Veebisait: desiringGod.org

Allikas: https://ieshua.org/tajnyh-stradanij-ne-byvaet-znachenie-nashej-skrytoj-boli.htm

Kui kannatusel ei ole mõtet

Kannatused jäävad mulle mitmes mõttes mõistatuseks. Kuigi minu valu oli tohutult täis Jumala armu ja ligiolu, siiski ei .....

Kui pärast lahutust jääb häbi. Mida Johannese 4. peatükk meile lahutusest paranemise kohta õpetab?

Ma ei kujutanud kunagi ette, et see minuga võiks juhtuda. Abielulahutus oli mõeldud teistele inimestele, uskmatutele, inimestele, kes .....

Maine kaotus on taevane kasu. Ustavate kannatuste tasu

Tunnen end abituna, kui vaatan ja ootan koos oma sõpradega. Kurnava kroonilise valuga sõbrad, kellel puudub kontakt välismaailmaga. .....

Mida tegelikult tähendab olla #õnnistatud?

Tunda end õnnistatuna on tänapäeval moes. Heites kiire pilgu Näoraamatusse ja Twitterisse näeme, kui paljud inimesed tunnevad end .....

Kui ma vaid teaks, miks

Jäin lastehalvatusse kaua pärast seda, kui see oli väidetavalt likvideeritud. Arst pani mulle vale diagnoosi, sest ta polnud .....

Vaade, mis muudab kannatusi

Kannatused muudavad meie vaadet. Nii nagu meie loomulikud silmad ei näe nii hästi pimedas, pimestab vaev meie silmi .....

Pikk ja püsiv kannatuste rada

Kriisi üle elamine on midagi enamat kui katastroofi esimesest päevast üle saamine. See esimene päev on sageli hägune. .....