Sallimatuse kajad Nepalis

Nepal, mis on tuntud oma kultuurilise rikkuse ja ajaloolise sallivuse poolest, võitleb murettekitava religioosse tagakiusamise kasvuga. See tõus, mida suuresti toidab radikaalse hindu ideoloogia imbumine naaberriigist Indiast, on tekitanud muret usuvabaduse ja sallivuse vähenemise pärast riigis.

Nepali tagakusamise  kasvu lahti harutamine

Ajalooliselt on Nepal olnud uhke religioosse sallivuse pärandi üle, vaatamata usuvahetuse ja pöördumise piirangutele, mis jäid kehtima kuni põhiseadusliku monarhia üleminekuni 1990. aastal. Kuid hiljutised juhtumid peegeldavad tõsist kõrvalekallet sellest narratiivist.

Mis põhjustas viimasel ajal tagakiusamise tõusu? Valitsuse usuvahetusevastased seadused, mittekristlike enamuste ühiskondlik surve ning võimude poolne kristlaste ja teiste usuvähemuste ahistamine on ühiselt kaasa aidanud rahva seas üha süvenevale tagakiusamisele.

Selle tõusu peamised katalüsaatorid peituvad Nepali õigusraamistikus, eriti mitmetähenduslikes ja piiravates õigusaktides, mis reguleerivad usuvahetust. Nepali põhiseaduse artikli 26 lõike 3 ja Muluki Aini peatüki 19 sätted annavad ametivõimudele ulatuslikud volitused võtta sihikule vähemuste usurühmitused sündsuse ja moraali säilitamise varjus.

Sellele lisaks on USA välisministeeriumi aruanded rõhutanud radikaalse hinduistliku natsionalismi sissevoolu Indiast, mis veelgi süvendab pingeid. Kodanikuühiskonna rühmitused kinnitavad Indiast kohalikele hinduistlikele natsionalistidele suunatud rahalist toetust, mis tugevdab natsionalismi usulise enamuse jaoks ja jagab riiki veelgi religioossete joonte järgi.

Seistes silmitsi vastuseisuga

Nepali olukord erineb naaberriikidest, nagu Pakistan ja India, kus kristlaste ja teiste vähemuste vastu suunatud usuline tagakiusamine on juba pikka aega olnud tõsine probleem.

Kõik Nepali usuvähemused, eriti moslemid ja kristlased, satuvad füüsiliste rünnakute ja kogukonna tasandil tõrjumise ohvriks. Sellised rünnakud mitte ainult ei ohusta nende turvalisust, vaid takistavad ka nende elatist, kuna kogukonna boikotid laastavad nende ettevõtteid, sundides mõnda ümber asuma.

Valitsuse reaktsioon, mida rikuvad sagedased usuvähemuste ahistamised ja kriminaalsüüdistused, ei ole suutnud tagada usuvähemuste õiguste kaitset. Hoolimata mõnest õigeksmõistmise juhtumist, venivad juhtumid sageli aastaid, sisendades hirmu ja pärssides usu vaba väljendamist.

Lootus ei ole kadunud

Nende väljakutsete keskel on aga kohalikud valitsusvälised organisatsioonid ja inimõiguste organisatsioonid näidanud üles vastupidavust, edendades religioonidevahelist koostööd ja tõstes häält kasvava arvu tagakiusamisjuhtumite vastu. Religioonidevahelise koalitsiooni ajalooline kogunemine Katmandus tõi kokku erinevad usujuhid ja valitsusametnikud, et lahendada usuvabaduse probleeme.

Kuigi rahvusvahelise üldsuse tähelepanu Nepali usulisele tagakiusamisele on endiselt piiratud, on ülioluline tunnistada selle probleemi kiireloomulisust.

Sallimatuse kasv ei ohusta mitte ainult Nepali pikka aega määratlenud usulist mitmekesisust, vaid ka õõnestab sallivuse ja kooseksisteerimise alusväärtusi.

Kuna sallimatuse kaja kõlab üle Nepali, on nii kohalikel kui ka ülemaailmsetel sidusrühmadel hädavajalik ühineda, toetada ja olla solidaarne nende jõudude vastu, mis õõnestavad rahva kunagisi hinnalisi väärtusi – religioosset harmooniat.

Allikas: International Christian Concern (persecution.org)

9 asja, mida peaksite hinduismi kohta teadma

Hinduism on kristluse ja islami järel maailmas suuruselt kolmas religioon - seda tunnistab enam kui miljard inimest. Ja .....

Radikaalsed hindud ründasid kolme India kirikut, pastorid arreteeriti

Amdi külas Indias olid kolm kirikut sunnitud eelmisel nädalavahetusel uksed sulgema pärast seda, kui paremradikaalide jõuk tungis nende .....

India – purjus hindu preester

"Ma kasvasin üles hindu perekonnas. Minul ja mu naisel on poeg ja tütar. Noorena armastasin ma hindu jumalusi .....

Usuvabadus kasvab maailma suurimas moslemiriigis

Religioon on Indoneesias inimese identiteedi oluline osa. Iga kodaniku ametlikul isikutunnistusel saavad inimesed samastuda ühega kuuest põhiseaduses tunnustatud .....

Uuring: religioossus soodustab psühholoogilist heaolu – meedias esitatakse sageli vastupidist arvamust

Briti uuringu kohaselt tunnevad usklikud inimesed end vaimselt paremini ja on õnnelikumad kui ateistid ja mittereligioossed inimesed. Sel .....

Indias kodus palvetamise eest vahistatud pastorit ja sõpra süüdistatakse sunniviisilises pöördumises

India Uttar Pradeshi osariigi kohalik politsei pidas kinni kristliku pastori ja ühe tema külalise, kuna nad palvetasid pastori .....

Kuidas kristlane leiab elu, valides surma

Jumal annab meile uue elu Kristuses, elavdades meie vaimu üleloomuliku päästetöö kaudu. Me oleme päästetud, et saaksime Jeesust .....

Mongoolia: kuidas me tulime järgima elavat Jumalat

"Tervitused Jeesuse nimel! Minu nimi on Enkhsarul ja ma elan Mongoolias. Olin kogu oma elu olnud budist ja .....