Sama kehtib ka minu heategude kohta

Jagage armastust

Kui paljud neist headest tegudest pandi toime isetutest motiividest ja kui paljud hirmust avaliku arvamuse ees või soovist end heas valguses näidata?

Kui palju on neis enesekehtestamist või üleolekutunnet, mis võib erinevatel asjaoludel sama hästi viia halbade tegudeni?

Kuid ma ei saa oma isikliku moraalse jõupingutuse läbi uusi impulsse endas tekitada.

Pärast mõningaid esimesi samme kristlase elus hakkame mõistma, et kõike, mis meie hinges tegelikult muutmist vajab, saab muuta ainult Jumal.

C. S. Lewis “Lihtsalt kristlus”