Sel põhjusel tuletan ma sulle meelde, et sa taas õhutaksid lõkkele Jumala ande

Sel põhjusel tuletan ma sulle meelde, et sa taas õhutaksid lõkkele Jumala ande, mis on sinus minu käte pealepanemise kaudu. Jumal ei ole meile ju andnud arguse vaimu, vaid väe ja armastuse ja mõistlikkuse vaimu. (2. Ti 1:6-7)

Te sündisite siia maailma andeka inimesena! Kogu loodu Looja pole teid unustanud, Ta andis teile andeid ja kingitusi, millega saate oma eluteed väärikalt ja õnnelikult käia!
Need annid aitavad teil teenida Kõigevägevamat, täita Tema tahet ja jõuda iga hetkega Temale aina lähemale!
Neid ande tuleb hoida nagu lõket, et leek ei kustuks ning annaks soojust ja valgust!
Ja Jumala andidega anti meile väe, armastuse ja enesekontrolli vaim!
Jumal ei andnud meile hirmu ja kartuse vaimu! Kui imeline on elada ilma hirmuta ja kahtlemata! Ja see on imeline, et saame elada mõistmise ja rõõmuga!

Teenigem Issandat rõõmu ja julgusega!
Shalom!

Ella Armand.