Seloodid esimesel sajandil ja parempoolsed rahvuslased Iisraelis tänapäeval. Millise seisukoha peaksid Ješua jüngrid võtma?

Esimesel sajandil eksisteeris messiaanlik liikumine, mis uskus, et ainus viis Iisraeli lunastuse nägemiseks on mässata Rooma vastu ja ajada see Iisraeli maalt välja. Need olid seloodid. Saduserid seisid selootide vastu. Nad kontrollisid preesterlust ja templit ning olid Roomaga kõige aktiivsemalt seotud osapool. Variserid olid üldiselt ka selootide vastu. Enamik kahest osapoolest uskus, et seloodid toovad Iisraeli hävingu. Tõepoolest, see hirm on ilmne Kaifase plaanis Ješua arreteerida, kuna idee kellegi Messiaks kuulutamisest võib roomlased vihastada ning roomlaste lubatud autonoomia ja valitsemise tase kaoks.

“…ega mõtle, et teile on parem, et üks inimene sureb rahva eest, kui et kogu rahvas hukkub.” (Johannese 11:50).

Paljud usuvad, et Ješua valis selootide hulgast kaks jüngrit: Juudas Iskarioti ja Siimon Seloodi. Muidugi valis Ta nad teistsuguseks teeks, kuid mõned usuvad, et Juudas ei hüljanud kunagi oma selootide seisukohti. Võib-olla oli see tema pettumuse ja reetmise põhjus. Ješua ennustus Jeruusalemma hävitamisest põhines sellel, et Iisrael ei suutnud oma juhtide juhendamisel Temas ära tunda oma külastuse aega. Järelikult tuli häving. Ent lisaks sellele nägi Ta kahtlemata ette, et pärast Tema tagasilükkamist viivad valemessiad Iisraeli hävingusse. (Valemessiad ei astunud sisse lubatud uksest, vaid olid nagu vargad ja röövlid (Vt Jh 10:1jj.) Arreteerimise ajal hoiatas Ješua, et need, kes mõõga haaravad, hukkuvad mõõga läbi (Matteuse 26:52). ). See võib olla ka hoiatus kohutava hävingu eest, mis selootide mässu tõttu aset leiab. Nad hülgasid Tema ja nii tekkiski selootide mäss.

Nüüd saame vaadata tagasi ja näha kurba lugu. Pärast seda, kui Rooma solvas inimesi Jeruusalemmas kehtestatud ebajumalakummardamise nõudega, juhtisid seloodid lõpuks mässu ja saavutasid rahva üle kontrolli. Võitlus oli vapper ja inimesed panid roomlastele vastu neli aastat, kuid siis, paraku, kaotati kõik.

Tänapäeva seloodid Iisraeli maal

Täna näeme sama vaimu radikaalsetes ortodoksetes juudi natsionalistides, kes usuvad, et tee Iisraeli messiaanlikku lunastusse on kogu Iisraeli maa ülevõtmine ja Palestiina araablaste sealt väljatõrjumine. Nagu ütles kadunud rabi Meir Kahane, kes juhtis Kachi partei: “Nad peavad lahkuma.” Nende programmi lakooniline kirjeldus kõlas: “Vallutage jõuga kogu Iisraeli maa.” Selle saavutamiseks lõid nende noored Samaariasse ja Juudamaale (Läänekaldale) illegaalsed eelpostid lootuses, et neist saavad hiljem linnad. Iisraeli riik lammutab need mõnikord ja mõnikord legaliseerib need oma peamise koalitsioonipartneri, Itamar Ben-Gviri juhitud partei Otzma Yehuditi (Võimas Iisrael) survel. Mõned neist Läänekalda linnades/asulates asuvatest kaasaegsetest selootidest solvavad Palestiina araabia põllumehi, juurivad välja puid ja kasutavad vägivalda. See muidugi ei vähenda tõsiasja, et araabia terroristid panevad nendel aladel toime kohutavat vägivalda juudi elanike vastu.

Tänapäeva seloodid usuvad, et tee edasi on tegutseda usus ja võtta üle kogu Tõotatud Maa. Just seda usuakti mõistavad nad kui truudust, mis toob lunastuse. Uskumatu, et mõned evangeelsed sionistid toetavad seda ideed. Küsisin kord ühelt seelotilt, mida araablastega teha, ja ta ütles: “Nad tuleb tappa.” See ei ole kindlasti Ješua vaimus ega näita alandlikkust, millest peaksime Piibli õpetuste põhjal juhinduma. Siin on mõned piibellikud kaalutlused.

Iisraeli maa täispiirideni jõudmine – tingimuslikud lubadused

5. Moosese 19:8-9 ütleb selgelt, et Iisraeli piiride täielik saavutamine sõltus kuulekust Moosese Lepingule ja Tema Toora/Seaduse järgimisest:

Ja kui Issand, sinu Jumal, laiendab su maa-ala, nagu Ta su vanemaile on vandega tõotanud, ja annab sulle kogu selle maa, mille 
Ta on lubanud anda su vanemaile,
 kui sa hoolsasti pead kõiki neid käske, tehes, mis mina täna sind käsin, armastades Issandat, oma Jumalat, ja käies Tema teedel.…”

Meie kui messiaanlikud juudid lisame veel ühe olulise fakti: meie rahvas pole veel meelt parandanud ega tunnistanud Ješuat. Ortodoksne juut peab aga vaatama Toora poole ja küsima: kas oleme piisavalt tasemel, et uskuda, et võime nüüd Maa lubaduse täielikult täita? Ainult umbes 1/5 Iisraeli maa juudi elanikkonnast püüab tõsiselt järgida Toorat. Seetõttu võiks eeldada, et meil on raskusi kõigi Maa lubaduste täitmisega ja et probleemid, millega me tegeleme, vastavad tänapäevasele juudi rahva olukorrale Iisraeli maal. Miks tänapäeva ortodoksed usklikud seda ei näe? Nende tegevus võib tuua pigem katastroofi kui lunastust. Lisage siia veel siin riigis lokkav patt, abort, homoseksuaalsete suhete toetamine, radikaalsete LGBTQ tegevuskavade toetus ja palju muud.

Ka demokraatlikud riigid märgivad seda seeloti suunitlust. Ma ei nõustu täielikult president Bideni ja tema administratsiooni sekkumisega Iisraeli valitud valitsusse. Senaator Schumer kutsub Iisraelis valitsust vahetama. Bideni administratsioon viitab oma raskustele suhtlemisel oma partneritega, Iisraeli paremäärmusliku valitsuse juhtidega, fanaatikute käitumisele Läänekaldal ja Iisraeli armee poolsele palestiinlaste kohtlemisele. Täna tahetakse isegi ultraortodoksse armee diviisi suhtes sanktsioone kehtestada selle eest, mida see eelmise valitsuse ajal kaks aastat tagasi tekkinud olukorras valesti tegi.

See on kohutav poliitika keset rasket sõda, milles me praegu osaleme. See ortodoksne armee üksus ei koosne mitte ainult radikaalsetest natsionalistidest, vaid ka ultraortodokssetest juutidest. Ja neil on lai valik: alates Iisraeli riigi olemasolu vastastest (Satmar Hasidim) kuni Iisraeli-meelsete juutideni, kes aga ei taha sõjaväes teenida, ja lõpuks nendeni, kes nõustuvad ajateenistusega. Riigivastaste ortodoksete seisukohalt on riik Messia tuleku edasilükkamise põhjus, Kes üksi suudab luua legitiimse riigi. See artikkel räägib aga ortodoksetest ultranatsionalistidest. Need ortodoksed juudid peaksid oma Toorat lugema ja mõistma, et nende programm on absurdne.

Piibellik pilt tänasest naasmisest Iisraeli maale

Lisaks on kõige olulisem tekst Iisraeli tõotatud maale naasmise kohta sel perioodil Hesekiel 36:24 jj, mis ütleb, et Iisrael naaseb maale enne, kui sellele antakse uus vaim ja Püha Vaim õhutab neid olema kuulekad Issandale. Tekstid Iisraeli kohta järgmisel ajastul kirjeldavad kõiki tolle aja kuuleka Iisraeli piire Messia valitsusajal. Need piirid on palju laiemad kui Jordanist Vahemereni! Kuid see juhtub pärast seda ajastut. Sakarja 12. ja 14. peatükis loeme sõjast ja võimalusest, et me ei saavuta täit lubadust enne, kui Messias tuleb, peatükis Sakarja 14 ja me vaatame Tema poole, kelle oleme läbi torganud, ja nutame Tema pärast (Sakarja 12:10).

Iisraeli toetamine pragmaatilises tegevuses

Mida me saame soovitada? Et Iisrael tegutseks pragmaatiliselt. Ühelt poolt tunnustame Jumala kätt Iisraeli kogumisel ja loodame Aamose 9. peatüki järgi, et meid ei juurita enam kunagi välja. Valitsus peab aga tegema parima otsuse selle põhjal, mis kõige tõenäolisemalt inimeste turvalisust hoiab. Läänekaldast läänes asuvad araablased on Iisraeli kodanikud ja oleks tore, kui Iisrael oleks teenuste, teede, infrastruktuuri, ehituslubade ja politseikaitse osas õiglasem.

Mida teha Läänekaldaga? Piiblis pole midagi, mis ütleks, et igaüks peaks olema 19. sajandil tekkinud riigi täieõiguslik kodanik. Araabia alade usaldusväärset autonoomiat, relvade ja teatud elamisloaga passi puudumist võib seostada Iisraeli või Jordaaniaga. Või pärast põlvkonda kestnud koolitust ja haridust rahulikus keskkonnas võib tekkida eraldi riik, kuigi see tundub ebatõenäoline. Mis puutub Gaza sektorisse, siis selle saab uuesti vabastada, nagu see oli 2005. aasta septembris, kuid alles pärast seda, kui terve põlvkond on saanud nõuetekohaselt juhendatud ja haritud, et pühenduda rahule juudi riigiga. Kuni selle ajani saab vabadus olla vaid osaline.

Need on rasked küsimused. Kuigi me suudame ette kujutada lahendusi, ei pruugi neid olla, mida saaks rakendada enne Messia naasmist. Kuid me peame seisma vastu ideele, et suudame kogu maa üle võtta ja moslemitest araablased Läänekaldalt välja ajada. Loosung “Nad peavad minema” ei tohiks teoks saada! Vastasel juhul toob see Iisraeli peale kogu maailma viha.

Palvetagem ja uskugem meie eest elavnemise eest Iisraeli maal, mis jõuaks isegi Gazasse ja Läänekaldale, nii et paljud juudid ja araablased usuksid Jeshuasse.

Autor – Dan Juster / restorationfromzion.com

Allikas: https://ieshua.org/zeloty-v-pervom-veke-i-pravoradikalnye-natsionalisty-izrailya-segodnya-kakuyu-pozitsiyu-zanyat-uchenikam-ieshua.htm

Otsene konflikt Iisraeli ja Iraani vahel – III maailmasõja algus?

Kas Iisraeli ja Iraani vahel puhkeb konflikt? Kas me oleme III maailmasõja, kui mitte Harmagedooni lävel? Vastus kõigile .....

Iraan ja Iisrael: 13. aprilli rünnak + lähiajalugu ja piibellik ajalugu

13. aprillil ründas Iraan Iisraeli. Kuigi selline otsene rünnak oli ootamatu, pole Iraani vaenulikkus Iisraeli vastu uus. Juudiriigi .....

Iisrael leinab Poola presidenti, kes oli Iisraeli “suur sõber”

Artikkel avaldati esmakordselt 2010. aastal pärast aprillis toimunud Smolenski lennuõnnetust. Iisrael leinab Poola presidenti Lech Kaczynskit, kes hukkus .....

Hezbollah intensiivsus: palvetage, et Jumal oma käega kaitseks Iisraeli põhjapiiri

Näib, et Hezbollah on saanud loa Iisraeli rünnata. Kogu selle aja lendas rakette ja toimusid rünnakud põhjast, kuid .....

Iisrael peab lõpetama messiaanlikele juutidele kodakondsuse andmisest keeldumise

Tulin just koju oma 23. Iisraeli reisilt, kuid see reis oli ainulaadne. Mitmed mu kolleegid, evangeelsed pastorid Lõuna-Californiast, .....

Miks on Iisraeli ajaloo halb pool oluline

"Nad on kohutavad," kurtis üks üliõpilane. Teised võpatasid ja mõned vaatasid kõrvale, kuulates oma kursusekaaslase juttu Vanas Testamendis .....

Miks soovib Hamas nii innukalt Iisraeli hävitada?

Plaanisime naisega 8. oktoobril Iisraeli lennata. Kuid päev varem, laupäeval, 7. oktoobril tungisid tuhanded Hamasi terroristid mootorrataste, džiipide .....

Huvitav paralleel Iisraeli sõja ja juudi pulma vahel

Viimase paari nädala jooksul olen nagu paljud teised juudid saanud meie mittejuudist sõpradelt küsimusi selle kohta, kuidas meil .....

Valeri Grigorash: “Jumal võib muuta kurja heaks.” Vaimsed paralleelid sõjast Ukrainas ja Iisraelis

30. oktoobrist 3. novembrini 2023 toimus Kiievis iga-aastane rahvusvaheline pastoraalne retriit. Rääkisime kirikute ühenduse “Leivamaja” piiskopi Valeri Grigorashiga .....