Sest Jumal armastas nii seda maailma, et andis meile Toora

Sattusin väga huvitavale artiklile, mille kirjutas rabi Elie Kaunfer, nii meestele kui naistele mõeldud ortodokse juudi ješiva Mechon Hadari kaasasutaja. Ta kirjutas artikli pealkirjaga “Rääkimine vangistaja keeles”. Mulle meeldis see artikkel, sest see purustas mõned müüdid, mida tavaliselt õpetatakse judaismis, kristluses ja isegi suures osas messialikus judaismis. Nii juudid kui ka kristlased väidavad sageli, et Toora on “ainult juutide jaoks”. Rabi Kaunfer tegeles selle müüdiga esimesena.

Toora andmist Siinai mäel võrreldakse mõnikord pulmatseremooniaga, kus Jumal on peigmees, Iisrael on pruut ja Toora on ketubah.[1] See kõik võib nii olla. Kuid see muudab selle ka liiga eksklusiivseks. Rabi Kaunfer toob välja narratiivi Toora andmisest, mida ta nimetab “üldise tähtsusega narratiiviks”.

Üks asi, millele ma polnud kunagi mõelnud, oli Toora keel, nii nagu see algselt anti. Arvasin alati, et see anti heebrea keeles ja et kõik juudid mõistavad heebrea keelt. Samas on meil USA-s väga erineva etnilise taustaga inimesi, kelle vanavanemad on tulnud nendele randadele paljudest maailma riikidest. Kahe-kolme põlvkonna pärast on nende immigrantidest vanavanemate järeltulijate keel peaaegu täielikult unustatud.

Juudid olid 400 aastat Egiptuses orjuses. On kaheldav, kas nad suutsid säilitada mingisuguseid sisukaid koole, mis õpetaksid neile nende pärandit. Kõik anti suust suhu mitteametlikult edasi põlvest põlve. Rabi Kaunfer teeb aga avalduse, et heebrea orjad ei rääkinud enam heebrea keelt! Šokeeriv! Ja ta tsiteerib Midraši (Pesikta DeRav Kahana BaHodesh 12:24 ja Pesikta Rabbati 21), et vastata küsimusele: “Mis on ilmutuse keel?” Vastus puhus mul sokid jalast: “R. Nehemia… väidab, et Jumal ilmutas end juudi rahvale egiptuse keeles.” Nii et Jumal paljastas Toora egiptuse keeles!?!

Midraš viitab sellele, et keelevalik (egiptuse keel) peegeldas armastuse tegu (leshon ahava, leshon hibah). “Jumal armastas inimesi nii väga, et Jumal otsustas rääkida nende keeles.” Toora on mõeldud neile, kes räägivad teisi keeli. See on mõeldud elanikkonna jaoks, kes on seotud suurema kultuuriga. See ei ole mõeldud selleks, et juudid isoleeriksid end ühiskonnast laiemalt. “Jumal astub kõik vajalikud sammud, rääkides isegi vangistajate keeles, et sõnum inimesteni jõuaks.”

Teine Midrashi narratiiv on palju laiemalt tuntud, kirjutatud Midrash Tehillim 68. Jumal pakub Toorat maailma erinevatele rahvastele. Nad kõik keelduvad Toorast, mõned sellepärast, et nad on vastu varastamise keelule, mõned sellepärast, et nad on vastu mõrva keelule, mõned abielurikkumise tõttu jne. Iisraeli lapsed valiti aga Toora vääriliseks, sest erinevalt teistest rahvastest, võtsid nad kõik selle sõnad vastu tingimusteta.

Kuid “Kui Jumal rääkis sõna (Siinail), siis jagunes Jumala hääl seitsmeks hääleks. Need seitse häält jagunesid maailma 70 keeleks, nii et kõik saaksid aru.” Äike (kol – “heli”) salmis 2. Moosese 19:19 oli Toora, mis kõlas sel ajal eksisteerinud 70 rahvuse 70 erinevas keeles. Jumal kavatses anda Toora kõigile rahvastele! Selle eesmärk ei olnud luua eraldatud eksklusiivne suhe Jumala ja juudi rahva vahel. Ja Jumal soovib, et Toorast saaksid aru kõik, olenemata keelest (kuigi soovitame Toora paremaks mõistmiseks õppida heebrea keelt). Rabi Kaunfer ütles: “Toora pole oluline mitte ainult iga juudi, vaid iga inimese jaoks maa peal.”

Rabi Kaunfer kirjutab: “Ja mis juhtuks, kui arvestaksime oma südames võimalusega, et Toora räägib midagi, mis on üleüldiselt oluline? Kas me lakkaksime ilmutusviisi pärast piinlikust tundmast? Kas tunneksime end kindlalt, et elame Jumala tahte kohaselt Siinail ilmutatud eluviisi alusel, millel on kõigi inimeste jaoks püsiv väärtus?”

Nõustun rabi Kaunferiga. Ma saan aru, et enamik ortodokseid juute usub, et Toora on mõeldud ainult juutidele ja ma saan ka aru, et enamik kristlasi (ja ka enamik teisi mittejuute) ei taha isegi Toorat. Nad peavad Toorat sageli orjuseks või isegi needuseks! Õpetussõnad 28:9 aga ütleb: “Kes pöörab oma kõrva ära Seaduse (Toora) kuulamisest, selle palve on jäledus.” Kui Te ei taha, et Teie palved oleksid jäledad, siis soovitan kuulata Toorat! 4. Moosese 15:16 ütleb: “Sinu ja teie juures elava võõra jaoks peab kehtima üks seadus (Toora) ja üks määrus.”

[1] Juudi abieluleping, mille peigmees pruudile esitab, on abielueelne leping, mis lubab teda ülal pidada ja teda kaitsta.

Allikas: For God So Loved the World That He Gave Us the Torah (petahtikvah.com)

Toora, süda ja pettus

Kui arutada teemal, kuidas eristada tõde ja valet vaimsetes asjades, siis paljud inimesed vastavad järgnevalt: "Ma lihtsalt järgnen .....

Toora rõõm

Juudi traditsioon jagab viie Moosese raamatu (Toora) lugemise sünagoogis 54 osaks. Kogu maailmas loevad juudid hingamispäeval sama osa .....

Messiaanlik rabi: innukus Toora järele

Johannese 17. peatükis loeme ilusat ühtsuspalvet, mida Ješua palvetas kõigi nende eest, kes Teda järgivad. "Aga Ma ei .....

Mida juudi pered šabatil teevad?

Kabalat šabat (sõna-sõnalt "šabati vastuvõtmine") tähendab šabati vastuvõtmist reede õhtul. See muudab reede õhtu juutide jaoks eriliseks, seda .....

Mis on septuaginta?

Seulgi Byun (PhD, Cambridge'i ülikool) on Grove City College'i piibli- ja religiooniuuringute ning filosoofia osakonna juhataja, kus ta õpetab .....

Menora: kolm ilmutuse taset

Piibel räägib menorast ehk lambijalast kolmel tasandil: Tooras, Prohvetites ja Uues Testamendis. Moosesel kästi teha seitsme haruga kuldne .....

Mida saavad makabeid meile sukkoti kohta õpetada?

Kas olete kunagi mõelnud, miks hanukast sai teine ​​Sukkot? Teises Makkabite raamatus on kirjutatud, et makabeid ja Iisraeli .....

Hanuka valgus pimeduses

Nüüd on aeg süüdata hanuka küünlad. Iisraellased on üldiselt endiselt 7. oktoobri sündmustes kinni. Aeg on kaotanud oma .....

Kuidas apostel Pauluse teenistus tühistab asendusteoloogia õpetuse

Apostlite tegude 18. peatükk räägib loo apostel Pauluse teenistusest ja väljakutsetest, millega ta silmitsi seisis, kui ta kandis .....

Vala Vett Jumalamehe Kätele

Jeesus on Issand! Jumal on valgus, armastus! Ta on kõik, mis Ta on! See on võidupüha, tõeline võidupüha, .....