Šabat šalom!

Mul on rõõm teid kõiki siin täna tervitada. Jeesus on Issand! Sõna alusel kuulub meile võit. Tänu Jumalale, et me kindlalt loodame Tema peale. See on väga tähtis, sest Ta ei vea kunagi alt. Ta on Kuningate Kuningas ja Jumal Isa austas Teda pärast ristisurma. Kui sinu kindel lootus on Tema peal, siis on su elu õnnelik, sest sa oled õnnistatud nii tulles kui ka minnes ja igal ajal.

Ma olen elanud kauem kui 60 aastat ja näinud erinevat elu. 14- aastaselt olin erinevates parandusasutustes, siis tuli vangla ja seejärel Venemaa vanglad.

Ma olen näinud üht väga huvitavat asja. Kuidas kurat, selle maailma jumal, tõstab üles inimesi viisil, et nad isegi seda ei mõista. Äkitselt nad märkavad, et neid kuulatakse, et nende sõnadel on meelevald ja nad võivad teha seda, mida ei suuda teised.

Kui ma omal ajal Jumala poole palvetasin ja küsisin Temalt, miks see nii on, siis ma nägin, kuidas kuri vaim tõstab inimese üles, annab talle meelevalla ja kõik tema ümber kuulavad teda ja siis äkitselt aastate möödudes kuri vaim lahkub. See, kes oli esimene saab viimaseks. Teda aetakse taga ja otsitakse.

Ma nägin, kuidas mu sõber, kes oli grupeeringu liider ühel hetkel oli n.ö. hobuse seljas, aga aeg läks mööda ja ta tapeti. Aga oli aeg, kui keegi teda ei puudutanud. Ma saan aru, et kurat annab neile meelevalla, aga inimesed ise ei saa sellest aru. Äkitselt hakkaks nagu kõik nende kasuks tööle ja inimesed mõtlevad, et see on nemad ise.

Ma olin ju omal ajal grupeeringus õlg õla kõrval Haron Dikajeviga. Ma nägin, kuidas ta tuli, kuidas ta tõi grupeeringusse oma noore kena välimusega sõbra, kes hiljem Poolas tapeti. Haron ei teinud kunagi eriti sporti, aga inimesed kuulasid teda suud ammuli ja kartsid teda. Selle taga oli kuri vaim. Me teame, et praegu ta istub vanglas ja tal pole elus muud perspektiivi, kui Kristus. Me teame, et tema lapsed käisid pühapäevakoolis ja kuulasid jutluseid.

Ainult Jumal võib muuta sinu elu. Tema on sinu kindel lootus. Ta ei peta! Ta ei anna sulle mitte midagi ebavajalikku.

Ma sain hiljuti kirja ühelt usklikult.

Ta kirjutas: “Ma palun, et Jeesus Kristus tuleks tagasi siia maale ja tooks Jumalariigi, igavese armastuse ja rahu kõigile neile, kes usuvad Temasse, et iga põlv nõtkuks ja iga keel tunnistaks Teda Issandaks.”

Saate aru, Ta ei tule enam siia maa peale nagu Tall või jutlustaja. Ta tuleb tagasi kui Ülemkohtunik ja Ta mõistab kohut. Tal on vaimne mõõk käes. Sel ajal ei tule enam keegi usku, siis toimub kohus ja antakse kätte palk selle eest, mis sa oma elu jooksul oled teinud.

Edasi kirjutab ta huvitavalt:

“Linnakogudus palvetage minu eelpool mainitud palvet. Ma palun seda kõigiga ja kõikjal kuni see aeg saabub ja Issand päästab oma rahva.”

Meid päästa pole vaja. Me oleme juba päästetud. Kui sa usud, et Ta tuleb päästma, siis sa oled uskmatu. Sa oled juba päästetud ja pead saama selles tugevaks ja kõigutamatuks.

“Kuni juhtub see, et Jeesus päästab oma rahva ja loodame, et Ta puudutab kõiki inimesi maa peal!”

Seda ei juhtu. Mingit päästmist siis enam ei toimu, siis on kohus. Saate aru! Evangeeliumi kuulutatakse kuni Teda pole veel tulnud. Kui Ta tuleb tagasi, siis ei ole enam mingit evangeeliumi, jutlustamist ja armu. Jah, need, kes on elus, elavad selle hetkeni ja siis sellega saab nende maine elu läbi. Seetõttu on meile antud ajad ja ajaperioodid.

Täna on päästepäev! Täna on sinu päev! Täna võid sa võtta vastu oma pääste! Mitte siis kui Ta tuleb oma aus ja väes. Sel hetkel oled sa sõnatu, sest sa näed Kuningate Kuningat Teda, kellel on meelevald. Täna sa Teda ei näe, aga võid usu läbi saada päästetud ja juba praegu kummardada Teda. Meil ei ole vaja päästet, siis kui Ta tuleb, siis on see meeldiv kohtumine meie Issanda ja Päästjaga.

Täna me oleme sabatiks kokku tulnud. See on juubeldamine ja pidu. Kui shofar puhub, siis see on märk sellest, et saatan on ümber piiratud. Nad käisid vaikides ümber Jeeriko 7 päeva. Kuidas on võimalik linna vallutada? Mitte kuidagi. Aga kui sa oled Jumalale sõnakuulelik ja teed seda, mida Tema sulle räägib, siis sa vallutad kõik kõrgustikud oma elus.

Täna oli juba öeldud, et karjuge ja ülistage Jumalat ja Jeeriko müürid langevad maa sisse. See on teadlaste ja arheoloogide poolt tõestatud ajalooline fakt.

Võit on alati sinu! Kuulame Jumalat! Kuulame Jumala Sõna! Kuulame tarku inimesi!

Kui me sõitsime Saaremaale, siis vaatasime põldu ja mõtlesime, et kui seda kaevata, siis on seal pinnases suur hunnik putukaid, ussikesi jne. Kui hea Ta on! Lihtne põld, mida inimesel 100 aastat pole vaja. Mine põllule, kaeva veidi ja sa näed kogu seda rikkust. Aga sina oled loodu kroon! Ta on kõik sinu jaoks valmistanud, et sa elaksid head elu, et sa oleksid edukas, et sa saaksid uuendatud ajud. Pääste on kõige tähtsam, mis võib üldse inimese elus olla.

Aga kui Ta tagasi tuleb, siis Ta ei tule päästma, vaid Ta tuleb kohut mõistma. Ta tuli päästma kui Tall. Ta alistus ja tõi end ohvriks meie eest, aga nüüd tuleb Ta valgel hobusel ja siis Paulus kirjutab, et hirmus on langeda elava Jumala kätte. See aeg saabub üsna pea. Taevas on täis tunnustähti ja vaadake, mis toimub iisraelis. Veelkord tuletan teile meelde. Ma rääkisin kord iisraellasega, kes ütles, et see, et me elus oleme on Jumala ime. Ta on hävituslennuki piloot ja ütles, et ei saa hävitaja F-15l täis kiirust sisse kui juba Iisraeli piir paistab. Ümber Iisraeli on sadu miljoneid araablasi ja nad ei suuda vallutada seda tükikest maad.

See on eeskujuks teile sellest, et te peate olema tugevad, vankumatud ja targad. Teid ei saa keegi vallutada kui te seisate ja ei anna alla. Keegi ei suuda seda teha mis ka ei juhtuks! Juudid ütlevad, et nende parim relv on “Meil pole kuhugi minna!” Ehk siis “Me ei anna alla! Ahju ma enam ei lähe!” See on parim relv. Araablastel jooksevad silmamunad pea peal kokku: “Kuidas!? Meid on nii palju, aga me ei suuda midagi teha?? Allah ja muhamed on meiega ja meil on seal nii pühad paigad.” Aga nad ei suuda midagi. Nad tahavad, proovivad ja üritavad.

Kujutage ette kui Eesti hakkaks selliseid laule laulma? Aga Iisraeliga on Jumal ja sinuga võib olla Jumal. Me oleme juba päästetud, oleme juba tugevad vaimus aga meil tuleb see kõik välja töötada ja treenida niisama ei juhtu midagi. Ajud on antud kõigile.

Seepärast tõuseme Jumala ette ja palvetame paludes andestust, et me võiksime kuulda ja aru saada, mida vägede Jehoova räägib, sest Ta armastab igat üht ja soovib igat ühte teist isiklikult õpetada ja aidata:

“Kallis Taevane Isa eemalda igasugune patt, mida me oleme teinud mõtte, sõna või teoga. Andesta, pese, valgenda ja pühitse. Ava meie kõrvad, et me võiksime just sügavamalt uskuda ja muutuksime vankumatuks ja kõigutamatuks, tugevaks usus ja oleksime edukad Jumala armastuses. Armastaksime Sind ja oma ligimest aina rohkem ja rohkem. Täname, et varsti Sa tuled ja me ootame seda aega. Sa ei valeta kunagi. Meie oleme inimesed ja meie suudame valetada, aga Sina ei suuda ja Sa ütlesid, et Sa tuled varsti. Tähendab Sa ei peta. Täname Sind selle koosoleku eest. Me täname Sind Iisraeli eest. Me palume õnnista Iisraeli ja rahu Jeruusalemmale.

Õnnista ka seda venda, kes meile kirjutas, et ka tema mõistaks ja et tema palved oleksid tõelised, kaheteralised, et inimesed saaksid täna ja homme päästetud enne meie Kõikvõimsa Jumala Issanda Jeesuse Kristuse tagasi tulekut. Jeesuse nimel, aamen!”

AGAPE,

Paul Armand.