Šabat šalom!

Töönädal on läbi ja lähenemas on imeline laupäev!
Seitsmes päev on tulemas – šabat, puhkus ja püha päev!
Päev, mille Kõigevägevam eraldas kõigist päevadest ja pühitses selle! Sel päeval puhkas Kõigevägevam kõigist oma tegudest, sest Ta tegi kõike hästi ja andis meile eeskuju, mida järgida! Hingamispäev on puhkus ja uuenemise aeg! Kõigeväeline andis meile tõotuse ja on sellele truu!

Kui sa hingamispäeval seisatad ega tee mu pühal päeval, mis sulle meeldib, kui sa nimetad hingamispäeva rõõmuks ja Issanda püha päeva austusväärseks ning austad seda ega tee, mis sulle meeldib, ei otsi omakasu ega kõnele tühje sõnu, siis sa tunned rõõmu Issandast: mina viin sind üle maa kõrgendike ja toidan sind su isa Jaakobi pärandiga. Jah, Issanda suu on rääkinud..”Jesaja 58:13-14

Šabat šalom kõigile!
Rahu ja vaikust, rõõmu ja uuenemist!
Vaimset tõusu ja kasvamist!

Ella Armand