Šalom – tervitused!

Ongi käes aeg, aga see on alles sissejuhatus  –  proov, selleks kui metsaline kehtestab oma valitsuse!  Kogu maailmas on kirikute uksed tähtajatult suletud!  Halvatud on finantside ja muu vajaliku laekumine Evangeeliumi levitamiseks jne.  

Pöördun kõigi kristlaste poole, et te palvetaksite kodudes, tavapäraste teenistuste ajal, ühiste palvetega, vägevalt antikristuse vaimu vastu, kes koroonaviiruse ettekäändel varastab kogu maailmas miljonite inimeste päästmise ja tervenemised, mis toimuksid tavaliselt teenistuste ajal!  

See pole mitte lõpp, vaid kuradi ja tema jõugu agoonia algus!  

Jh 9:4 Me peame tegema selle tegusid, kes minu on saatnud, niikaua kui on päev. Tuleb öö, mil ükski ei saa midagi teha. 

Kõik vägevalt palvetama!

Jeesus on Issand, aga saatan on häbistatud!

Saada see edasi kōigile headele kristlastele kogu maailmas!

 Agape
 Pastor Paul Armand