Šavuoti püha. Nädalate pidu

Mis on ühist lõikuspeol, 49 päeval ja kirglikul armastuslool?

Sõna šavuot tähendab “nädalaid”. Jumal ütles:

Loe enesele seitse nädalat; sellest alates, kui sirp on pandud vilja külge, loe seitse nädalatja pea siis Issanda, oma Jumala auks nädalatepüha; su käe vabatahtlik and, mis sa annad, olgu vastavalt sellele, kuidas Issand, su Jumal, sind õnnistab!”(5Ms 16:9-10)

Ohverdatakse otra ja nisu ning tähistatakse “seitsme sorti” saaki: granaatõunad, viinamarjad, oliivid, nisu, oder, viigimarjad ja datlid. See on tänuaeg maa saagikuse eest. See on bikurimi ehk esimeste viljade aeg. See on aeg, mil Iisraelile anti Toora ja nad nõustusid seda järgima, muutudes seega lepinguühiskonnaks, ja see on ka aeg, mil nelipühal sündis kirik või Kristuse ihu. Uus sünd… Esimesed viljad.

Traditsiooniliselt loetakse Ruti raamatut pühade ajal, sest selles kirjeldatav lugu leidis aset lõikusajal ning Šavuot tähistatakse odra- ja nisusaagi vahel. Lisaks sisaldavad Šavuoti tähistamise reeglid järgmist käsku:

„Ja kui te lõikate oma maa vilja, siis ära lõika oma põlluääri sootuks ja ära nopi üles, mida su lõikuse järelt saaks noppida! Jäta see kehvale ja võõrale! Mina olen Issand, teie Jumal!” (3. Moosese 23:22)

See oli armastusloo aluseks. Olgu, osad armastusloost…

Sõna nelipüha pärineb 50 päevast, mida loetakse paasapühast Šavuotini: seitse nädalat on 49 päeva ja 50 päeva, kui arvestada puhkust ennast. Paralleel Siinail Toora andmise ja Püha Vaimu saamise vahel Jeruusalemmas ei ole juhus. Mõlemad tähistavad kahe religiooni sündi, kui neid nii võib nimetada, ja mõlemad olid Jumala käe liigutused. Üks neist leidis aset seitse nädalat pärast paasapüha ja Egiptusest vabastamist ning teine ​​seitse nädalat pärast meie paasatalle Ješua Messia ristilöömist ja ülestõusmist. Mõlemad tekkinud usuühingud asusid tegutsema.

Tänu meie heldele Jumalale

Šavuot on aeg tunnustada ja tänada Jumala suuremeelsust. Ja me näeme Tema suuremeelsust mitte ainult seitsmel viisil: Sõna andmine Siinail, Püha Vaimu väljavalamine algkiriku peale, vaid ka Ruti loos, milles näeme sõnumit maailmale heldelt antud  Messiast.

Ješua polnud mitte ainult selle Ruti raamatu armastusloo tegelaste järeltulija (kuningas Taavet oli nende lapselaps), vaid ka nende abielu ise räägib Jumala südamest rahvaste jaoks ja Tema soovist päästa ja kaasata kõik rahvad oma perekonda. Boas oli juut ja Rutt pärit Moabist, naabruses asuvast ebajumalakummardavast riigist, mis sõltus 3. Moosese seaduse järgi Boase põllule vaestele ja võõrastele jäetud viljateradest.

Algusest peale ütles Jumal Aabrahamile, et tema ja tema järeltulijate kaudu õnnistatakse kogu maad. Evangeelium tegutses ammu enne vastsündinud Ješua esimest hüüdmist. Me näeme Jumala soovi kaasata kõik Pühakirjas mainitud maailma rahvad esimesse lepingusse Iisraeliga ja me näeme Tema muret nende pärast, kes on kaugel ja ei tunne Teda. Kuid Ta tunneb neid ja armastab neid.

Imeline liit

Nii nagu Rutt ja Boas said üheks lihaks, nii tahab Jumal, et juutidest ja paganatest saaksid “üks uus mees”:

teie olite tol ajal ilma Kristuseta, kaugel eemal Iisraeli kodakondsuse õigusest ja võõrad tõotuselepingule, teil ei olnud lootust ega Jumalat siin maailmas.Nüüd aga Kristuses Jeesuses olete teie, kes te varem olite Jumalast võõrdunud, saanud lähedaseks Kristuse vere läbi.Sest tema on meie rahu, kes on mõlemad liitnud üheks ja lõhkunud maha vaheseina – see tähendab vaenu – oma ihu kaudu,kui ta muutis kehtetuks käskude Seaduse, et luua eneses need kaks üheksainsaks uueks inimeseks, tehes rahu,ning et lepitada Jumalaga mõlemad ühesainsas ihus risti kaudu, surmates risti peal vaenu.Ta on tulnud ja kuulutanud rõõmusõnumit rahust teile, kaugelolijaile, ja rahu lähedalolijaile,sest tema läbi on meil mõlemal ühesainsas Vaimus ligipääs Isa juurde.” (Ef. 2:12-18)

Paulus kirjutas selle vanglast. Teda süüdistati selles, et ta võttis Timoteose endaga kaasa templi õuedesse, aia sisse, millest mittejuutidel oli keelatud siseneda. Paulus teadis, et Ješua surm ja ülestõusmine tõid kaasa uue lepingu, mis võimaldas kõigil saada Jumalale lähemale – nii juutidel kui ka mittejuutidel. Nüüd võisid kõik maa rahvad tulla Ješua vere läbi. Just nagu Joel prohveteeris, valati Jumala Vaim välja kogu liha peale! Juudid ja mittejuudid võivad koos olla üks uus inimene, kes on lepitatud üksteise ja Jumalaga. Ja meil kõigil on nelipühal antud Püha Vaimu kaudu juurdepääs Jumala, meie Isa juurde.

Nii nagu pärast abiellumist jäi Boas meheks ja Rutt naiseks, säilitame Ješuas jätkuvalt oma juudi või mittejuutide identiteedi. Näotu homogeensuse asemel armastab Jumal mitmekesisust – ja Ta viis meid kokku selles on ühtsuses. Jumal käskis Šavuotil tuua lehvitusohvrina kaks leiba, mis tähistab Tema osadust meiega – juutidega ja mittejuutidega. Ješua ütles Ilmutusraamatus:

“Vaata, ma seisan ukse taga ja koputan: kui keegi kuuleb mu häält ja avab ukse, siis ma lähen tema juurde ja einestan koos temaga ja tema minuga.” (Ilm. 3:20)

Kui me tähistame Šavuotti, siis miks me ei võiks võtta aega, et palvetada, et Püha Vaim valataks välja Iisraeli rahva peale – et juudi rahvas kutsuks appi oma Messiat – ja Iisraeli rahva kaudu tekkinud imelise ülemaailmse perekonna eest. Palvetage Iisraelis suure lõikuse eest. Palvetage lõikustööliste ja rohkemate esmaviljade eest! Palvetage, et Iisrael saaks üheks Temaga, kes neid armastab – nende veresugulase-lunastajaga – ja et nad saaksid hiilguses üheks Tema lastega teistest rahvastest. Messia kaunis pruudiga.

Allikas – www.oneforisrael.org

Allikas: https://ieshua.org/prazdnik-shavuot.htm

Ja kui te lõikate oma maa vilja, siis ära lõika oma põlluääri sootuks

Oma romaanis "Jayber Crow" vastandab Wendell Berry talupidaja Athey Keithi vana nägemuse Athey väimehe Troy Chathami uuele lähenemisele. .....

Šavuot – Issandale uue ohvri toomise püha

On väga hea, kui me mitte ainult ei räägi Šavuotist, Jumala pühast, vaid ka siis, kui sellest saab .....

Šavuotiks valmistumine: milliseid küsimusi peaksite endalt küsima?

Kui me tahame, et Šavuot oleks midagi enamat kui lihtsalt kalendriaeg ja kui me usume, et see on .....

Šavuot – kutsumuse kinnitamise püha

Toora järgi on Šavuot lõikuspüha, juudi traditsioonis Toora andmise püha ja Uues Testamendis Püha Vaimu laskumise püha. Kuid .....

Šavuotiks valmistumine: Vana ja Uue Testamendi õppetunnid

Kui me tahame mõista, mida Issand rõhutab meie paasapühadest Šavotti tõusmise ajal, on minu arvates parim viis lugeda .....

Kas Püha Vaim valatakse välja kõige liha peale?

Üks suurimaid lubadusi lõpuaegade kohta on see, et Jumal valab oma Püha Vaimu välja kogu liha peale. Selle .....

Kui Püha Vaim tuleb, oodake kriitikat

Kristlastel üle maailma on praegu ülestõusmispühade ja nelipühade vaheline periood. (Juudi kalendri järgi algas paasapüha 22. aprillil ja .....

Rutt ja Noomi: lugu tänaseks päevaks

Hiljuti Ruti raamatut uuesti lugedes mõistsin, et raamatu esimene stseen on hea metafoor meie kui usklike olukorra kohta .....

Kristlane ei saa jääda eemale Iisraelist

Kogu maailmas kasvab taas murettekitava kiirusega antisemitism. Juudi jaoks pole see üllatav, sest iga paarisaja aasta tagant muutub .....

Ühel päeval katkeb hõbepael…

Ühel päeval katkeb hõbepael, Ja ma ei laula enam nii nagu praegu. Aga oh, seda rõõmu, kui ma .....

Andrew Towe: “Võidmine hiiglaslikeks läbimurreteks”

Ma kuulsin Issandat ütlemas: "Ma vabastan Taaveti võidmise oma rahva üle. Ärge võrrelge end hiiglaste suurusega, vaid võrrelge .....

Ohjeldamatud ja vaiksed naised: portree, mida Jumal peab ilusaks

Vaevalt leidub tänapäeval teemat, mis suudaks tekitada suuremat kirgede tormi kui väide, et naised peaksid vait olema. Paljude .....