Shemini Atzeret: pühade viimane ja suurim päev

Nimi Shemini Atzeret tähendab koosoleku kaheksandat päeva. Veidi imelik on see, et koosolekul on kaheksas päev, arvestades, et Sukkot on nädala püha, kuid Pühakirjas endas, mis ütleb, et Sukkot kestab seitse päeva, näeme ka seda, et Jumal näeb ette kaheksanda päeva:

„kaheksandal päeval olgu teil püha kokkutulek ja ohverdage siis Issandale tuleohver; see on lõpetuspüha, ühtegi argipäevatööd ärgu tehtagu!”(3. Moosese 23:36).

„Aga seitsmenda kuu viieteistkümnendal päeval, kui te maa saagi olete koristanud, pühitsege Issanda püha seitse päeva; esimene päev  olgu hingamispäev, samuti olgu kaheksas päev hingamispäev!” (3. Moosese 23:39) ).

Sõnad seitse ja seitsmes esinevad Sukkoti ettekirjutustes ikka ja jälle, kuid numbril kaheksal on ka tähendus, nagu näeme koosoleku kaheksandast päevast: Shemini Atzeretist.

Seitsmenda kuu tegelik tähendus

Lehtmajade püha Sukkot langeb seitsmendasse kuusse, mis on nüüd tuntud kui tišri. Naljakas on see, et Babülonis muutus kõik. Irooniline fakt, kui arvestada, et nimi Babülon tähendab heebrea keelest tõlgituna “segadusse ajama”! Sõna tišri on iidne akkadi sõna Babülooniast, mis tähendab “algus”. Olles veel Baabülonis hakkas juudi rahvas oma uut aastat tähistama Jumala kalendri seitsmenda kuu alguses. Sel põhjusel nimetatakse pasunate püha, mis langeb seitsmenda kuu esimesele kuupäevale, nüüd üldjuhul Rosh Hashanah’ks, mis tähendab “aasta pea”. Kuid see pole nii. Jumala sõnul on aasta algus kevadel pesachi kuus.

Mis on siis seitsmenda kuu tegelik tähendus, kui see pole tegelikult aasta algus? Ilmselgelt on see väga eriline kuu, millal leiavad aset kolm põhisündmust: pasunate püha kuu esimesel päeval, Yom Kippur kümnendal päeval ja Sukkot viieteistkümnendal päeval täiskuu ajal. Pealegi tuleks meie tähelepanu juhtida numbrile seitse.

Milliseid võtmeid võime Piiblist leida?

“Ja kõik Iisraeli mehed kogunesid pühadeks kuningas Saalomoni juurde eetanimikuus, mis on seitsmes kuu.” (1Kn 8: 2).

Kuningas Saalomoni ajal ja enne pagendust tunti seitsmendat kuud eetanimina (אֵתָנִים; ).

Mitte tišrina, mis tähendab “algus”.

Aga mida tähendab eetanim?

Heebrea sõna eitan / אֵיתָן (nagu meie kauni Eitan Bara nimes) tähendab “kindel, vastupidav, püsiv, tugev nagu kivi”. Eitanim on mitmus. Miks mitmuses? Kuna selle kuu nimi viitab veele ja heebrea keeles on vesi mitmuses, siis peab ka see omadussõna olema mitmuses.

Kuu nimi Eitanim viitab pidevalt voolavale veele, püsivatele jõgedele, mis kunagi ei kuiva [1].

Elav vesi (veed) ja Shemini Atzeret

Tänapäeval on Iisraelis Shemini Atzeret tuntud ka kui Simchat Toora (tähistatakse järgmisel päeval diasporaas) – püha koos tohutute tantsude, rõõmu ja juubeldamisega tänavatel, kandes Toora rulle. Aasta pikkune Toora lugemistsükkel algab uuesti Sukkoti lõpus, vastavalt Babüloonia “algusele”. Simchat Toora on nagu sugulane, kes hilines peole, kuid Jeesuse ajal oli see püha seotud veega – elava veega.

Suvel hõlmavad juutide palved tänamist kaste eest, kui vihma ei saja, kuid Sukkoti ajal on traditsiooniline vihma eest tulihingeliselt palvetada. Kuivas ja tolmuses Iisraelis on vesi oluline. Veel on elu ja surma jõud. Jeshua päevil sai Shemini Atzeretil  traditsiooniks viia Jeruusalemma templis läbi vee valamise rituaal. Üldise rõõmustamise ajal koguti vett ja valati seda ohtralt altarile.

Shemini Atzeret on Zman Simhateinu, meie rõõmu aja, kõrgpunkt. Tegelikult ütleb Talmud isegi, et „see, kes pole vee väljavalamise aegset juubeldamist näinud, pole oma elus juubeldamist näinud” (traktaat Sukkah 51a)!

Apostel Johannes ütleb meile, et just selles kontekstis, pühade viimasel ja suurel päeval, tõusis Jeesus püsti ja lausus järgmised sõnad:

„Kellel on janu, see tulgu minu juurde ja joogu! Kes usub minusse, nagu ütleb Kiri, selle ihust voolavad elava vee jõed.”(Johannese 7: 37–38).

See “elava vee” idee on hästi tuntud ja oluline teema Pühakirjas (Jesaja 44: 3; 55: 1; Hesekiel 47; Sakarja 14: 8), millest Tema juudi publik hästi aru saaks. Nagu Jeesus ütles Samaaria naisele kaevu juures, võib Ta anda elavat vett, mis voolab ja voolab igavesti:

Jeesus vastas: „Kui sa ainult teaksid Jumala kinki ja kes see on, kes sulle ütleb: Anna mulle juua!, siis sa paluksid teda ning tema annaks sulle elavat vett.”(Jh 4:10)

Nagu me ütlesime, on heebrea keelne sõna vesi mitmuses ja elavaid veekogusid nimetatakse ka maim haimiks (מים חיים). Mõlemad sõnad ei ole lihtsalt mitmuses, vaid tähistavad paari – kindapaari, silmapaari, veepaari (ülal ja all) ja elude paari (siinne elu ja tulevane elu). Elav vesi, mida Jeesus pakub, ei anna elu mitte ainult siin selles ajutises maailmas, vaid ka tulevases maailmas.

See toob meid tagasi Shemini Atzereti, kokkutuleku kaheksanda päeva põhjuse juurde. Seitse on täielikkuse arv, kuid kaheksa tähistab igavikku, tulevast maailma.

Shemini Atzereti viimane pidu, mis toimub pärast Sukkoti seitset päeva eetanimi seitsmendal kuul, osutab meie igavesele eluveele, mida Jeesus pakkus Samaaria naisele – igavesele elurõõmule koos Temaga tulevases maailmas.

„Jeesus kostis: „Igaüks, kes joob seda vett, januneb jälle, aga kes iganes joob vett, mida mina talle annan, ei janune enam iialgi, vaid vesi, mille mina talle annan, saab tema sees igavesse
ellu voolavaks allikaks.”(Jh 4: 13–14).

Kas sa oled janune?

[1] blueletterbible.org

Allikas – oneforisrael.org

Allikas: https://ieshua.org/shmini-atseret-poslednij-i-velichajshij-den-prazdnika.htm