Shimon Pozdyrka: Miks ostis Aabraham tõotatud maal kõigepealt haua?

Jagage armastust

Iganädalasest Toora peatükist leiame tohutul hulgal Jumala ilmutusi ja juhiseid. Ja iganädalast peatükki saab vaadata paljudest erinevatest vaatenurkadest. Võime pidada näiteks oma isa Aabrahamit liidriks ja mõjutajaks, võime pidada Aabrahami või tema kõrval olevaid inimesi käitumismudeliteks. Usun, et on õige ja tervislik vaadata piiblitegelasi enda jaoks vääriliste või vääritute käitumismudelitena. Muidu, miks jättis Issand meile nende inimeste kohta Pühakirja näiteid – usu, jumalakartlikke ja ka pahelisi näiteid?

Tooraportsjoni peatükk “Hayyei Sarah” (1Ms 23: 1–25: 18), mis koosneb vaid kahest ja poolest peatükist, on sündmusterohke. Ta räägib, kuidas Aabrahamile antud lubadusi hakatakse täitma. Ja siin on see, mida selles peatükis on huvitav jälgida. Varem, 1. Moosese raamatu 15. peatükist, loeme:

Ja Aabram ütles: “

“Ja Aabram ütles: „Vaata, mulle sa ei ole ihuvilja andnud, aga näe, minu kojas sündinu saab mu pärijaks.” Ja vaata, temale tuli Issanda sõna, kes ütles: „Tema ei ole sinu pärija, vaid see, kes tuleb välja su oma ihust, on su pärija.” Ja ta viis tema õue ning ütles: „Vaata nüüd taeva poole ja loe tähti, kui sa suudad neid lugeda!” Ja ta ütles temale: „Nõnda saab olema sinu sugu!” Ja ta uskus Issandat ning see arvati temale õiguseks.” (1. Moosese 15: 3-6)

Jumal näitab suurepärast taevapilti, räägib lugematutest liivateradest, ütleb, et tema järglasi on nii palju … See leping ei puuduta mitte ainult järeltulijaid, vaid ka maad. Ja minu arvates on huvitav, mida võib näha sellest iganädalasest peatükist: et Jumala antud lubaduste täitmine nõuab teatud meie poolseid tegusid.

Maailma loomises Issand justkui piiras iseennast, oma suurust, hiilgust, pühadust, väge, andes meile teatud ruumi, kus Ta moodustas maailma, kus on inimesi, on ajalugu. Ja olles seda teinud, kaasab Ta oma tahtmise järgi ennast piirates, astudes sammu tagasi  suhtlemisprotsessi. Jumal suhtleb inimesega, annab talle lubadusi, lubab Aabrahamile ja ütleb: “Sõbrad, peate võtma oma osa vastutusest.”

Kuidas algab maa omandamine? Jumal ütles: “Võta kätte, käi maa läbi pikuti ja põiki, sest ma annan selle sinule!”” (vt 1Ms 13:17).

Kuid kõik algab mitte sellest, et ta selle maa vallutab, mitte sellest, et ta selle maa ostab … Aga sellest, et ta ostab matmispaiga. Vaadates tuleviku hiilgavaid lubadusi, mõtiskledes Taevase Isa lubaduste üle ja aktsepteerides neid, ostab Aabraham esimese asjana haua!

Ma arvan, et see on tõesti väga huvitav moment. Tõmbame paralleeli Brit Chadashaga (Uus Testament), oma ajaga ja mõistame, et meil on suured lubadused tulevasest maailmast, linnast, mille autor ja ehitaja on Jumal. Kuid kõik algab sellest, et peame väga selgelt aru saama: meil on oma rist, mille peame võtma, ja meil on matmispaik. Inimese elu Jumalale pühendumisel, lubaduste andmisel, lubaduste protsessi täitmisel algab sellest, et sureme iseendale.

Me sureme iseendale, et meie isekus ei kontrolliks meie soove. Ükskõik mis meid ei huvitaks:

Huvitav, millise perekonna Issand mulle kingib?
Huvitav, millise kutsumuse Issand mulle annab?
Huvitav, millises teenistuses Issand mind hiilgavalt kasutab?
Ja milliseid suuri rikkusi Ta mul teenida annab?
Ja nii edasi …

Ja Issand ütleb: “Kõik, mis on teie südames hea, ma tean … aga alustame kõige olulisemast, esimesest omandist – see on haud.”

Ja me mõtleme: “Noh, Jumal, see pole kuidagi lõbus. See on kuidagi imelik. ” Kuid Issand teab, et kui me ei omanda hauda, ​​ei leia seda hauda ega osta seda, nagu Aabraham, siis ei püüa me olla ausad, siirad ja omakasupüüdmatud. Peame õppima ennast matma. Aabraham, ostes selle haua, sai suurepäraselt aru, et Saara lamas nüüd siin ja mõne aja pärast on ta tema kõrval. Ja ma arvan, et see väljavaade ei hirmutanud teda, ta mõistis elukäiku suurepäraselt.

Olgu see meie jaoks hea näide sellest, et me ei muutuks isekaks, et me ei prooviks täita Jumala lubadusi omaenda lihalike ideede põhjal. Jumala lubadused algavad sellest, et meie vana inimene – meie virisev, närviline, askeldav, igavesti endasse süüvinud mina – tuleb maha matta.

Shimon Pozdyrka, Messiaanliku kogukonna Bnei Brit Chadasha rabi , Chisinau / ShomerTV

Allikas: https://ieshua.org/shimon-pozdyrka-pochemu-avraam-pervym-delom-kupil-v-zemle-obetovannoj-mogilu.htm