Siis ta ütles: „Võta nooled!”

Siis ta ütles: „Võta nooled!” Ja kuningas võttis. Ja ta ütles Iisraeli kuningale: „Löö vastu maad!” Kuningas lõi kolm korda ja peatus siis. Aga jumalamees vihastas tema peale ja ütles: „Sa oleksid pidanud lööma viis või kuus korda, siis sa oleksid süürlased sootuks maha löönud! Nüüd aga lööd sa süürlasi ainult kolm korda.” (2. Kuningate 13:18-19)

Kui rabav ja võimas on nendes sõnades peituv sõnum! Iisraeli kuningas Joas mõtles, et ta oli teinud päris hästi kui “lõi kolm korda ja peatus siis.” Tema jaoks tundus see olevat eriline usutegu, aga Issand ja prohvet Eliisa olid temas sügavalt pettunud, sest ta oli poolel teel peatunud.

Jah, ta sai midagi, tegelikult ta sai päris korralikult – just seda, mida ta oli Jumala käest uskunud oma analüüsi alusel. Ometi ei saanud Joas kõike, mida Eliisa oli mõelnud, et ta peaks omama või mida Issand tahtis talle anda. Ta ei teadnud palju tõotuse tähendusest ja õnnistuse täiusest. Ta sai küll rohkem, kui ükskõik milline inimene oleks talle pakkunud, aga ta ei saanud Jumala parimat.

Kallis usklik, kui kainestav on selles jutustuses peituv tõde! Kui oluline on, et me õpiksime palvetama põhjalikult oma olukordade pärast ja täielikult uurima meie südameid, et mõista, millise sõnumi Jumal meile annab. Vastasel juhul ei saa me kunagi kätte Tema tõotuse täiust ja kõiki neid võimalusi, mida palve pakub. A.B. Simpson.

Aga Jumalale, kes vastavalt meis tegutsevale väele võib korda saata mõõtmatult rohkem, kui oskame paluda või isegi mõelda, Temale olgu kirkus koguduses ja Kristuses Jeesuses igavesest  ajast igavesti kõigi sugupõlvedeni! Aamen. (Efesose 3:20-21)

Mitte üheski teises kohas ei kasuta Paulus sedavõrd ülivõrdelisi sõnu nagu “mõõtmatult rohkem.” Iga sõna on täis Jumala lõputut armastust ja väge “tegutseda” palvetavate usklike heaks. Ometi on siin järgmine piirang “vastavalt meis tegutsevale väele.” Ta teeb meie heaks niipalju, kui me lubame Tal teha meie sees. Sama vägi, mis meid päästis, pesi meid oma verega, täitis meid oma Püha Vaimuga ja kaitses meid mitmetes kiusatustes tegutseb meie heaks, et olekime võimelised seisma silmitsi ükskõik missuguste hädaohtude, kriiside, olukordade ja vaenlastega. The Alliance.

Katkend L.B. Cowmani raamatust “Streams in the desert”.