Simchat Toora: rõõm sõnast ja seadusest

Kujutage ette, et osalete sünagoogis või messiaanlikus koguduses. Võiks arvata, et näete inimesi palveraamatust heebrea keelt lugemas. Kuid just sel päeval leiate end nagu tantsupeolt. Mehed kihutavad rongis pühas kohas edasi -tagasi, laulavad ja hüppavad. Eespool olev mees hoiab käes toorarulli (viit esimest piibliraamatut, mis on kirjutatud rullitud pärgamendile). Kõikjal, kuhu vaatate, plaksutavad ja laulavad inimesed. See pole see, mida ootasite! See on Simchat Toora (Rõõm seadusest).

Simchat Torat tähistatakse Sukkoti (lehtmajade püha) viimasel päeval. See päev sünagoogis lõpetab iga -aastase Toora lugemise tsükli. Seejärel kerivad sünagoogiliikmed rulli 5. Moosese raamatust tagasi 1. Moosese raamatusse, et nad saaksid järgmisel sabatil 1. Mo 1:1 uuesti lugema hakata.

Nad tantsivad ja laulavad, sest Jumala Sõnal on uskumatu liikumapanev jõud ning see väärib kogemist ja tähistamist! Mis siis, kui me Jeshuasse (Jeesusesse) uskujatena hindaksime Jumala poolt meile antud sõnu nii kõrgelt? Mis siis, kui need lõikaksid nii sügavalt meie mõtetesse ja oleksid meie südamesse kirjutatud? Mis siis, kui me tõepoolest tunnistaksime Jumala Sõna kehastumist Jeshuas? Selle poole peaksime püüdlema.

Tahaksin jagada kahte põhjust, miks peaks Jumala Sõna olema meie elus oluline: 1) õpime Jumalat paremini tundma, kui uurime Tema Sõna; ja 2) Jumala Sõnas on vägi.

Siinai mäel on üks populaarne esineja, kes illustreerib seaduse andmist. Ta pakub sellele sündmusele väga huvitavat vaatenurka, eriti kuna sõna “seadus” omab teatud usklike ringkondades halba kõla. Ta kirjeldab piibliaegade Lähis -Ida kui paljude religioonide maad, kuid ühelgi neist polnud midagi käegakatsutavat. Nad lootsid ainult preestritele ja juhtidele, kes ütlesid neile, mida jumalad, keda nad kummardasid, neilt nõudsid, ning nende jumalate kummardajatel polnud aimugi, kas nende jõupingutused annavad tulemusi. Jumaluse ja inimese suhe oli parimal juhul isikupäratu.

Meie Jumal on saanud oma kummardajatele lähedaseks. Teda tuntakse kui “Mina olen” ja et aidata oma inimestel Teda paremini tundma õppida, andis Ta neile oma juhised (Toora). See on esimene kord ajaloos, kui usul on kirjutatud kood ja see kood peegeldab otseselt Jumalat, kes selle andis. Jumal tegi seda, sest Ta tahtis, et Iisraeli rahvas Teda väga lähedalt tunneks. Sõnad, mis Ta meile andis, on vajalikud meie endi hüvanguks: me elame nende järgi, tunneme Teda nende kaudu ning oleme neid õpetanud ja teisi nende kaudu juhendanud. Tänu Jumala Sõnale tunneme Jumalat kõige paremini.

„Tema alandas sind ja laskis sind nälgida, ja Ta söötis sind mannaga, mida ei tundnud sina ega su vanemad, et teha sulle teatavaks, et inimene ei ela üksnes leivast, vaid inimene elab kõigest, mis lähtub Issanda suust.” (5. Moosese 8: 3)

Olen kuulnud lugematuid lugusid inimestest, kes lugesid Piiblit ja said üleloomulikke arusaamu mõne elu probleemi lahendamiseks. Kuid veelgi imelisem on kuulda lugusid juutidest, kes lugesid esimest korda Jeshua sõnu, kes on Sõna kehastus (Jh 1: 1). Nad on sageli üllatunud, et selle raamatu autorid on juudid ja et see pole sugugi see, mida nad Uuest Testamendist ootasid. Siis pööravad nad tähelepanu Jeshua sõnadele ja Ta tundub neile kõige targem rabi, kes kunagi midagi öelnud on. Neile meeldib see, mida Ta ütleb vaeste ja abivajajate eest hoolitsemise kohta. Neid hämmastab Tema õpetuse revolutsiooniline olemus. Kõige enam on nad üllatunud, et kogu Tema õpetus pärineb Seadusest, Prohvetitest ja Pühakirjast. Just selline oli Galilea rahva reaktsioon, kui Jeshua lõpetas mäejutluse.

Ja sündis, kui Jeesus oli need kõned lõpetanud, et rahvahulgad olid vapustatud Tema õpetusest, sest Ta õpetas neid nagu see, kellel on meelevald, mitte nõnda nagu nende kirjatundjad.” (Mt 7: 28–29)

Rahvas vastas sellele, järgides Teda. See on Jumala Sõna jõud:

“Sest Jumala sõna on elav ja tõhus ja vahedam kui ükski kaheterane mõõk ning tungib läbi, kuni ta eraldab hinge ja vaimu, liigesed ja üdi, ning on südame meelsuse ja kaalutluste hindaja.” (Heeb. 4:12)

Sellel Simchat Toora pühal, Sukkoti viimasel päeval, mõelgem veidi sügavamalt Jumala läheduse soovile, mille Ta ilmutas oma Sõna kaudu, ning tänagem ja nautige seda suurema siirusega.

Allikas – chosenpeople.com

 

Allikas: https://ieshua.org/simhat-tora-radost-slova-i-zakona.htm