Sõda kurjade vaimudega

Sõda käib elu ja surma peale.

Ef 6:10-18

Usun, et Issand soovib meid teha tugevaks nii vaimus kui ihus! St, et sisemine inimene valitseks täielikult lihase üle. kuradi taktika seisneb selles, et orjastada sinu ihu.

Sellisel juhul väljub usklik Jumala tahtest ja sattub Jumala heameele asemel Tema ˋviha vihma’ kätte. Mõningad tuntud jumalamehed väidavad, et kurat polegi nii väga süüdi. St, et liha on juba nii rikutud, et patuteod tulevad juba automaadi pealt jne.. Minu kindel seisukoht on, et kuradiga tuleb meie eludes võidelda elu ja ja surma peale. See tähendab, et kui võidad, siis jääd ellu, kui kaotad, siis on võimalik, et Paradiis jääbki ainult unistuseks. Ješua – Jeesus ise käskis võidelda kuradiga. Mina arvan, et ta tegutseb veel tänagi efektiivselt. Minu deviisiks on: Aja ta välja isegi sealt, kus teda ei ole, sest ta valetab sulle, et teda seal ei ole. Nii on kindlam ja harjud paremini temaga võitlema. See aga kindlasti ei välista liha taltsutamist.

1. Kõigepealt usu, et kristlaseks olemine on ellujäämisvõitlus. Miks? Sest kurat on inimesetapja!

Ef 6:12 Me ei pea ju võitlust mitte inimestega, vaid valitsuste ja võimudega, selle pimeduses oleva maailma valitsejatega, kurjade vaimudega, kes on taevastes paikades.

2. Relvastu. (Parabellum) Kui tahad rahu, õpi sõdima. Jumal hakkab selles liikuma, kui meie ˋanname loa’. Kuidas see toimib?

Ef 6:11 Varustage end kogu Jumala antud sõjavarustusega, et te suudaksite seista vastu kuradi salakavalatele sepitsustele.

3. Sinu võitluse eesmärk on: jääda alati kindlaks (ustavaks) Jumala sõnale. Usu vankumatult Jumala Tõotusi (lubadusi)!

1Pt 5:9 Seiske talle vastu, olles kindlad usus ning teades, et samal moel kannatavad kõik teie vennad terves maailmas.

1Kr 16:13 Püsige ärkvel, seiske kindlalt usus, olge mehised, saage tugevaks!

4. Sukeldu Jumala Sõnasse! Loe sõna, uuri sõna, mõtiskle sõna, kuuluta(tunnista) sõna, kirjuta sõna.

Ef 6:14 Seiske siis kindlalt! Olgu teil tihedalt ümber tõevöö, kandke õiguse rinnaturvist.

5. Ole valmis kuulutama Ev. Kus on sandaalid? Vastus on, et sinu peas. Kellelgi on tarakanid, aga sul olgu valmisolek kuulutada Rahusõnumit. Ef 6:15 Ning jalatsiteks olgu teil valmidus kuulutada head sõnumit rahust.

6. Usukilp – ainus relv, mis võidab maailma. Ef 6:16 Peale selle võtke suur usukilp, millega te suudate kustutada kõik saatana põlevad nooled.

7. Uuendatud meeled ja palve peavad käima käsikäes! Palveta kõik palved JS alusel. Sõnastada muidugi võib palveid, kuidas oskad. Palved aga peaksid sisaldama soove Jumala tahte täitumiseks. Ja Püha Vaim tuleb teile appi, et kõik oleks nagu ˋkord ja kohus’.

Ef 6:18 Palvetage igas olukorras, esitage igasuguseid palveid ja anumisi kooskõlas Jumala vaimu juhatusega. Olge valvsad seda tegema ja anuge üha kõigi pühade eest.

Tähtis on see, et räägiksime Jumalaga Tema keeles.

Tema keelt saame õppida ainult Piiblist!

Agape

Pastor Paul Armand