Sõjaväekohustusest

Sõda, mis hiljuti Iisraeli rahva vastu puhkes, ei ole midagi uut, vaid kohutav meeldetuletus ülemistel tasanditel toimuvast vaimsest sõjast, mida peab juudi rahvas ja iga juut esiisa Aabrahamist alates kuni teie ja minuni välja.

Üks vana hea nali räägib mehest ja naisest, kes juba enne pulmi targalt otsustasid, et pererahu huvides on nende vahel kohustused jaotatud järgmiselt: mees hakkab tegelema vaimsete küsimustega ja naine hakkab tegelema materiaalsete küsimustega. Kahjuks see neid ei aidanud, sest nad vaidlesid pidevalt selle üle, mis on vaimne ja mis materiaalne.

Sellel anekdoodil on sügav tähendus, sest vaimset ja materiaalset on väga raske eraldada, eriti juutide seas.
Tänapäeval on Iisraeli maal uue hooga lahvatanud vana vaidlus selle üle, keda võib seostada Leevi hõimuga, kes on teatavasti sõjaväekohustusest vabastatud, kuna tal on kohustus teenida Loojat. Rambam ütleb, et see õigus laieneb igale juudile, kes on selle valiku ise teinud.

Ma kategooriliselt keeldun sekkumast räpasesse ja labasesse vaidlusse, kus kõvahäälsed onud ja tädid tahavad kõrgelennuliste argumentidega spekuleerides sellest vaidlusest oma egoistlikku huvi saavutada ja sellest piisab.
Aga praktikas: kes tahab kõrvale hiilida, leiab alati vabanduse (ka moraalse), nagu ka vastupidi.
Tegelikult on ainus, mis selles küsimuses põhimõtteliselt oluline on see: KUIDAS TEHA ÕIGE VALIK?

Neile, kes püüavad näha asjade ja sündmuste sisemist olemust, on täiesti ilmne, et täna puhkenud sõda Iisraeli rahva vastu ei ole midagi uut ega isegi mitte jätk sõdade ahelale, mis on saatnud Iisraeli rahvast, kuid hirmuäratav meeldetuletus sellest ülemistel tasanditel toimuvast vaimsest sõjast, mida peab juudi rahvas ja iga juut esiisa Aabrahamist alates teie ja minuni välja. Ainult siis, kui mõistame, et oleme Looja sõdurid, on meil võimalus see sõda võita. Sest niipea, kui me selle unustame või peame seda teisejärguliseks, kuulutavad taevalikud süüdistajad, kes riietuvad meie vaenlase naabriteks, meie vastu välja “püha” sõja.

Ja seepärast on meil igaühel vajadus ja kohustus mõista oma saatust ise ja levitada seda teadlikkust kõigile, kes meid kuulevad.
Rabi Nachman räägib sellest vastutusest oma paljudes tundides, kuid eriti selgelt sõnastas ta selle mõtte Likatei Moharani 56. tunnis:
„Igal (Iisraeli) inimesel on oma kuningriigi ja valitsemise aspekt – vastavalt tema vaimsele juurele. On see, kes valitseb oma kodus, ja on see, kellel on suurem võim, ja on ka see, kes valitseb kogu maailma üle. Ja see Kuningriigi aspekt, mis on absoluutselt kõigil olemas, võib olla ilmne ja varjatud. Ja absoluutselt kõik peavad olema ettevaatlikud, et mitte kasutada kuningriiki ja võimu, mis tal on, oma huvides või enda naudinguteks. Ainult õnnistatud Looja teenimise nimel – nimelt selleks, et julgustada ja juhendada kõiki, kes alluvad tema võimule, pöörduma tagasi õnnistatud Looja juurde. Ja kui ta valitseb ainult oma kodus, siis peab ta julgustama ja juhendama oma pereliikmeid Loojat teenima. Ja kui tal on suurem meelevald, siis igaühele – vastavalt tema aspektile – usaldatakse üha rohkemate inimeste motiveerimine ja juhendamine – igaüks vastavalt talle antud võimule.

Ja absoluutselt kõik, kes jätavad hooletusse oma kohustuse neid motiveerida ja juhendada nii nagu peab saavad selle pärast karistatud ja nende päevi lühendatakse, Jumal hoidku selle eest. Ja selle kohta öeldakse: “Häda võimule, kes matab oma omanikud” (traktaat Psakhim, 87). Ent julgustades ja juhendades oma alamaid Looja teenistuses, tõmbab ta enda ligi elujõudu ja pikaealisust.

Aga motiveerida ja juhendada nii nagu peaks, pole võimalik muidu kui intensiivsete Tooraõpingute kaudu, tänu millele saab äratada absoluutselt igaühte – ka neid, kes on temast äärmiselt kaugel. Ja isegi neid, kelle kohta ta üldse ei tea, mida neil täpselt vaja on. Tõepoolest, tänu intensiivsele Toora õppimisele on nad seda väärt, et ka need, kes on äärmiselt eemaldunud, kuulevad Toora kutset, mis pidevalt hüüab ja hädaldab: “Kui kaua te, rumalad, armastate rumalust?” (Mišlei (Õpetussõnad) 1:22). Ja tänu sellele (kutsele) pöörduvad kõik tagasi õnnistatud Looja juurde.

Varjamist on kahte tüüpi, sest on olemas varjamine ja lisaks sellele on olemas varjamine varjamise sees. Kui õnnistatud Looja on peidetud ühte varjatud kohta, siis on Teda äärmiselt raske leida. Ent siis on võimalik vähemalt pingutada ja väsimatult otsida, kuni lõpuks jõutakse Tema Õndsa juurde, sest siis teab inimene vähemalt, et Looja on tema eest varjatud. Kui aga õnnistatud Looja on peidetud varjupaika, mis peitub varjatu sees, nimelt kui varjatu on inimese eest varjatud, siis on võimatu leida Teda Õndsat, kuna inimene ei tea üldse Tema õnnistatud olemust.

Ja teadke, et on hingi, kes on patuga nii harjunud, et on langenud seisundisse, mida nimetatakse “varjatu sees olev peidetu”. “Kes on korra pattu teinud ja seda korranud ja veel kord pattu teinud, sellele näib patt olevat lubatud.” See on ühekordne peitmise seisund. Aga kui ta on mitu korda üle astunud, siis varjab Kõigevägevam End tema eest veelgi rohkem ja inimene langeb “varjatu sees peituvasse varjatusse”. Ja siis on uskumatult raske leida Teda – Õnnistatut. Ometi, ei ole maailmas aga üldse mingit meeleheidet. Ja Toora innuka uurimise ja täitmisega on võimalik selline hing äratada, nii et ta saab Kõigevägevamalt tunnustähe, et tal on lootust. Tänu tõelise õige väele on võimalik Õndsale läheneda alati – igal hetkel, igas olukorras ja igas kohas.

On inimesi, kes on Loojast nii võõrandunud, et on kaotanud igasuguse sideme Õndsaga. Ja on neid, kes olid juba pisut Õndsa lähedal, kuid on selle juba unustanud. Ja on neid, kes isegi praegu mäletavad õnnistatud Loojat, kuid nende jõud on nõrgenenud ja neile näib võimatuna oma kurjast impulsist üle saada. Intensiivse Toora õppimise kaudu on aga võimalik nad kõik Looja juurde tagasi tuua, nagu mainitud…”

Mulle näib, et rabi Nachmani õppetunni põhjal saab igaüks ise teha õige valiku ja otsustada, kus on tema tegelik koht suures sõjas, mida Iisraeli rahvas peab pidama mitte ainult oma eksisteerimise, vaid ka selle nimel, et Looja ilmneks meie väikeses maailmas.

Lõpetagem rabi Nachmani sõnadega:
„Just kohtades, mis on kõige madalamad ja Kõigekõrgemast kõige kaugemal, on peidus ülikõrge valgus, mis on seotud Toora saladustega. Seetõttu peaks väga madalale langenu teadma, et just tema pääseb Loojale kõige lähemale, sest just seal on peidus ülikõrge valgus. Ja kui ta on väärt Looja juurde tagasi pöörduma, siis just tänu temale saab avalikuks kõrge Toora, nimelt Toora saladused” (Likutei Moharan 56).

Allikas: Breslev Russian

Oleg Štšerbakov: Sõda Ukrainas ja Iisraelis, Jumala imed, ärkamine kirikus ja Piibli ettekuulutused

30. oktoobrist - 3. novembrini 2023.a. toimus Kiievis iga-aastane rahvusvaheline pastoraalne retriit. Rääkisime Nikolajevi linna Uue Testamendi kiriku .....

Sõda Iisraelis, 32. päev. Kaadrid terroristide kaameratest: maailm peab tõde teadma

Eile oli mul võimalus vaadata CCTV kaadreid 1500 Hamasi terroristist, kes tapeti 7. oktoobril – seda päeva nimetatakse .....

Iisraeli sõda Hamasiga ja Amaleki vaim

Maailma suurim terroriorganisatsioon Hamas, mis sai hiljuti raha majanduslikult jõukal Iraanilt, [1] tegi valearvestuse. Maa, õhu ja mere .....

Daniel Juster: Sõda Iisraelis!

Meie, kes elame Iisraelis, oleme praegu sõjaolukorras. Me oleme sunnitud pidama suurimat sõda alates Jom Kippurist 1973. aastal. .....

Hezbollah intensiivsus: palvetage, et Jumal oma käega kaitseks Iisraeli põhjapiiri

Näib, et Hezbollah on saanud loa Iisraeli rünnata. Kogu selle aja lendas rakette ja toimusid rünnakud põhjast, kuid .....

Mööda rannikut Gaza poole: kes olid vilistid, Iisraeli naabrid?

Tänapäeval, kui keegi kasutab mõistet "vilist", võrdsustatakse see sageli millegi ebakultuurse või isegi barbaarsega. Mida rohkem me aga .....

Iisrael ja Piibellik vaade sõjale. Poolte valimine Iisraeli sõjas

"Kelle poolel sa oled?" See on küsimus, millele kõik tahavad vastust teada saada niipea, kui keegi mainib sõda .....

Iraanlased ja evangeelsed kristlased toetavad Iisraeli

Hiljuti kogunesid hulk farsi keelt kõnelevaid iraanlasi ja evangeelseid kristlasi koos iisraellastega Jeruusalemma muuseumi. Nad tulid Iraani kunstniku .....

Iisraeli süüdistamine genotsiidis on lihtsalt ennekuulmatu

Võite arvata, et Iisraeli reaktsioon 7. oktoobri sündmustele on ebaproportsionaalne. Võib isegi arvata, et mingil määral on IDF .....