Sõna, millele on kõige keerulisem kuuletuda

Moraalselt kõige ilusamat ja atraktiivsemat käsku, mis Jeesus on kunagi andnud, on ka kõige raskem järgida:

„Armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamest ja kogu oma hingest ja kogu oma mõistusest: see on esimene ja suurim käsk; teine ​​on selle sarnane: armasta oma ligimest nagu iseennast; Neis kahes käsus on koos kogu Seadus ja Prohvetid.” (Matteuse 22:37-40)

See on hämmastav väide. Kõik, mida Jumal meilt nõuab ja kõik, mida Pühakiri sisaldab “elu ja jumalakartlikkuse” kohta (2. Peetruse 1:3), on kokku võetud kahes lihtsas käsus.

Oma lihtsuses hõlmavad need kaks käsku kõike. Nendele kuuletumine pole aga lihtne. Ja siin on konks. Kuna need käsud on nii ulatuslikud, siis võivad need tunduda üüratud ja nende täitmine võimatu. Selle tulemusena võime otsustada, et me ei pea neisse nii vastutustundlikult suhtuma. See on aga tõsine viga.

Kas selline armastus on üldse võimalik?

Võime ekslikult arvata, et kui nendele käskudele kuuletumine oli inimesel Eedenis võimalik ja on võimalik ka austatud olekus, siis nüüd, meie langenud olekus, on see inimese jaoks võimatu. Seetõttu arvame, et need on üsna kõrged ideaalid, millele meil pole vaja mõelda. Võiksime isegi arvata, et nende eesmärk on lihtsalt näidata, et me ei suuda neid ja meie vajadust Kristuses täita (Rm 7:22-25) ning et osana meile omistatud Kristuse õigusena täitis Jeesus need käsud täiuslikult meie nimel (Rm 8:3-4). Seetõttu ei oota Jeesus, et me neid praegu peaksime.

Kuigi see on tõsi, et Jeesus omandas meie õigeksmõistmise oma täiusliku kuulekuse kaudu, siis näitavad Pauluse kirjakohad Roomlastele 13:9, Galaatlastele 5:14 ning Jaakobuse kirjakoht Jaakobuse 2:8 selgelt, et apostlid uskusid, et Jeesus ootab, et me püüdleksime tõsiselt selle poole, et armastada Jumalat kogu oma olemusega ja armastada oma ligimest nagu iseennast – praegu, sellel ajastul ehk tänapäeval.

Kes on teie eeskuju jüngriks olemisest?

Meid ümbritsev ühiskond kas kinnitab või lükkab ümber meie ekslikud arusaamad armastusest. Sageli lubame oma eakaaslastel otsustada selle üle, milline jüngerlus meie jaoks välja näeb. Kuigi paljud meie ümber olevad kristlased nõustuvad nende kahe suurima käsuga, siis ometi ei rakenda nad neid rangelt ning nende eeskuju võib meid mõjutada ja panna kaudselt uskuma, et Jeesus tahab, et me kinnitaksime Tema käskude täiuslikku õigsust, kuid tegelikult Ta ei eelda, et töötame usinalt selle kallal, et tagada nende käskude järjepidev ellurakendamine.

Kuid nagu näitab Pauluse noomitus Peetrusele Galaatlastele 2. peatükis, võib teiste mõju viia meid tõsisesse sõnakuulmatusse. Kogu Uus Testament tunnistab sellest, et just see, kui radikaalselt me ​​järgime Jeesuse armastuse käsku, mis kõik on tegelikult nende suurte käskude kokkuvõte, näitab, et oleme Tema jüngrid (Johannese 13:35).

Ei, me ei tohi lubada, et need faktid – et neid käske on raske täita, et meid ei õigusta lõpuks oma kuulekus või et teised meie ümber ei pea neid käske – paneksid meid oletama, et Jeesus ei oota meilt tõsist kuulekust, sest Ta ootab seda. Tegelikult ootab Ta, et me ehitaksime oma elu üles neid käske täites.

Kuidas seda üldse teha?

See toob meid tagasi selle juurde, kui rasked need käsud võivad tunduda. Kui me neid tõsiselt võtame, siis panevad nad meid küsima: “Kuidas ma peaksin neid üldse täitma?” See on täpselt see küsimus, mida peate endalt küsima.

Kas olete kunagi tõsiselt mõelnud nendele armastuse käskudele?

Ma ei pea silmas ainult nende teemaliste jutluste, loengute ja taskuhäälingusaadete kuulamist, arvukate raamatute ja artiklite lugemist selle kohta ning õigete teoloogiliste vastuste kujundamist. Kristlike jutlustajate puhul, kes selliseid ressursse loovad (jutlustan seda kirjutades iseendale), ei pea ma silmas lihtsalt rasket tööd  ajaloolis-grammatilise ja hermeneutilise uurimistöö kallal ning tõhusate homileetiliste või kirjanduslike oskuste arendamist, et täpselt mõista ja õpetada seda teksti oma süstemaatilises teoloogilises raamistikus. Ärge saage minust valesti aru, see on väga oluline. Kuid need ei pruugi endaga kaasa tuua ranget kuulekust päriselus.

Ma küsin, kas olete kunagi veetnud tunde tõsiselt mõtiskledes selle üle, mida tähendab teie jaoks sihilik püüe armastada Jumalat kogu oma olemusega selles tillukeses maailma osas, kuhu Jumal on teid paigutanud ja armastada oma ligimest nagu iseennast lõputult oluliste hingede seas. Nende seas, kelle Jumal on sinna paigutanud – need, kes seda eriti vajavad, võib-olla isegi “vaenlasi” (Matteuse 5:44), võib-olla neid, keda te nii-öelda teel kohtate (Luuka 10:25-37)? Jeesus ei taha, et meid nende kõikehõlmavate käskude tõttu halvataks; Ta soovib, et need käsud kujundaksid meie fundamentaalset suhtumist ellu. Ta tahab, et igaüks meist tõsiselt küsiks endalt, kuidas me peaksime neid käske täpselt pidama ja teeksime tõsiseid jõupingutusi, et palves mõelda, mida kuulekus konkreetselt meie jaoks tähendab.

Ja Ta ei jätnud meid kunagi abita. Ta on andnud meile Püha Vaimu anni, et meid juhatada (Johannese 16:13), Uue Testamendi anni, et anda meile palju näiteid nende kõikehõlmavate käskude konkreetsetest rakendamistest ja üksteise kingituse koguduses, et aidata meil järgida seda „ülevama tee” elu (1. Korintlastele 12:31).

Arvutage välja hind

Alles pärast seda, kui oleme mõelnud, mida need käsud meilt tegelikult nõuavad, saame otsustada, kas oleme tõesti nõus nende eest hinda maksma. Jeesus ütleb selle kohta:

“Sest kes teie seast, tahtes ehitada torni, ei istuks enne maha ega arvutaks kulusid, kas tal on kõik vajalik selle lõpetamiseks?” (Luuka 14:28)

Jeesus ütles seda pärast seda, kui oli jüngritele oma käskude maksumuse teatanud: nad peavad kõigest loobuma. See on kõrge hind.

Kuid hind ise on armastuse väljendus. Meie lahtiütlemine ei seisne mitte niivõrd askeesis, mida oleme valmis taluma Jeesuse pärast, vaid selles, kus on meie aare ja kui väga me seda armastame (Matteuse 6:21). Seetõttu kirjutas Paulus: “Ja kui ma annan ära kogu oma vara ja annan oma ihu põletada, aga mul poleks armastust, siis pole sellest mulle mingit kasu” (1. Kor. 13:3). Jeesuse üleskutse, Jim Elliotti parafraseerides, on see, et me loobuksime sellest, mida me ei suuda hoida, et võita seda, mida me ei saa kaotada.

Kui sa armastad mind

Jeesuse armastuskäsud – need moraalselt kõige kaunimad ja võidukamad nõuded – on kõige raskemad ja kallimad sõnad, millele kuuletuda.

Sellepärast ütleb Ta mäejutluse lõpus, pärast seda, kui oli toonud konkreetseid näiteid selle kohta, kuidas armastuse elu välja näeb: “Raske on tee, mis viib ellu” (Matteuse 7:14). Ja sellepärast oli üks viimaseid sõnu, mille Jeesus oma jüngritele enne ristilöömist ütles, Johannese 15:12-13:

„See on Minu käsk, et te armastaksite üksteist, nagu Mina olen teid armastanud. Pole suuremat armastust kui see, kui mees annab oma elu oma sõprade eest.”

Neid sõnu lugedes, eriti selle valguses, mida Ta ütles vaid mõni minut varem – „Kui te Mind armastate, siis te peate Minu käske” (Johannese 14:15) – võime kuulda mõlema Jeesuse kahe suure käsu kaja ja Tema soovi, et suhtuksime neisse kogu tõsidusega, mis määrab meie elu.

Nende jaoks, kes püüdleme “radikaalse jüngerluse poole”, pole midagi radikaalsemat kui Kristuse sarnane armastus.

Autor John Bloom / desiringgod.org / hristiane.ru

Allikas: https://ieshua.org/samoe-trudnoe-slovo-dlya-poslushaniya.htm

 

Kuuletu Issandale rõõmuga

"Kuuletu Issandale rõõmuga …" (Psalmid 100 : 2 - TLB tõlge)Kas kuulekusele mõeldes tuleb teile esimese asjana meelde .....

Kas naised peavad alati oma mehele kuuletuma

Mäletan paljusid ustavaid naisi kogudustes, keda abikaasad kiusasid keelates neil kirikus käimise. Üks väike naine eriti: kuidas ta .....

Vala Vett Jumalamehe Kätele

Jeesus on Issand! Jumal on valgus, armastus! Ta on kõik, mis Ta on! See on võidupüha, tõeline võidupüha, .....

Pastorite mehelik töö

Hiljuti igavikku lahkunud J.I. Packer (1926–2020) kirjutas sadu artikleid ajakirjale "Christianity Today", kuid võib-olla kõige rohkem tekitas neist .....

Kui isa lapsi ei kasvata

Kirikutes on kolme erinevat tüüpi "üksikemmesid": sõna otseses mõttes "üksikemmesid", kes kasvatavad lapsi üksinda; emad, kelle abikaasad on .....

Õde Changi kuulekus

„Selleks ma ju kirjutasingi, et läbi katsuda teie meelsust, kas te kõiges olete kuulekad.” – 2. Korintlastele 2:9 .....

Kõndimine läbi pimeduse: kuulekus kõige raskematel aegadel

Mõnikord langeb vaimne pimedus mõne Jumala lapse peale nii intensiivselt ja nii pikaks ajaks, et tavaline kuulekus ei .....

Truudus unustatud kohtades: miks on kuulekus pisiasjades Jumala jaoks oluline?

Töötades oma viljade meie ellu toomise kallal, teeb Püha Vaim sageli asju, mille eest me kunagi ei palvetaks .....

Suur osa kasvust on aeglane

Tee taevasse on ümbritsetud ohtudest – ja mitte alati sellistest ohtudest, mida me ootame. Paljud meist asuvad sellele .....

Tänu Ja Kiitusohvrid Usus Ja Sōnakuulmises Päästavad Jeesusesse Uskuja Surmast

1. Kas on  kaitset koroonaviiruse ja muu taolise eest? Ja, mis see üldse vōiks olla?  Rm 6:23″Sest patu .....

Ainult kadunuid saab päästa

1990. aastal, pärast seda, kui olin sukeldunud tagakiusatud kiriku töösse, lugenud mitmeid võimsaid misjonielulugusid ja töötanud koos tunnustatud .....

Vaadates “sun-i”

Sel nädalal urime kolme liitverbi, mida Paulus kasutas Efeslastele 2: 5 ja 6: sunzoopoieo, sunegeiro ja sugkathizo. Need .....