Sõna “yira” heebreakeelne tähendus: kuidas on hirm ja aukartus omavahel seotud?

Mida tähendab “yira“? Heebreakeelne sõna, mida on Piiblis tõlgitud kui “aukartus”, on יראה/yira. Sageli tõlgitakse seda sõna ka otse kui “hirm”, näiteks “hirm Issanda ees”, kuid see võib tähendada ka austust, aukartust ja kummardamist. Kuid ärge eksige, yira on tihedalt seotud “värisemisega”.

Mis tuleb teile meelde, kui mõtlete aupaklikkusest? Võib-olla mõtlete loodusele, Suure Kanjoni avarustele või Šveitsi Alpide rohelusele. Võib-olla mõtlete vaiksel ööl öise taeva suurusele. Või ehk mõnele arhitektuuriimele, nagu Giza püramiidid, mis on ainus allesjäänud “ime” algsest seitsmest maailmaimest…

Tõenäoliselt on teil oma isiklik nägemus “aukartusest”. See võib olla eriline isiklik mälestus või armastatud inimene. Sünni ime, mis leiab aset meie silme ees, jätab meid sõnatuks ja surma reaalsus, kui kogeme kaotust, on piisav selleks, et kõigutada kogu meie enesevalitsust ja enesekindlust. Me õpime, kui vähe me tegelikult teame ja mõistame ning see kogemus täidab meid hirmu ja värinaga… See täidab meid yira – aukartusega.

Mooses oli täis hirmu (yira), kui ta anus Jumalat, et Ta näitaks talle oma au ega suutnud seda vaadata, et ta ei sureks. Mooses ei saanud näha Jumalat palgest palgesse. Iisraellased olid täis hirmu (yira), kui Mooses Siinai mäelt alla tuli; nad olid nii šokeeritud, et lubasid ühel häälel teha kõike, mida Issand ütles.

Inglise keeles on sõnal awe, mis on tõlgitud yira, sarnane päritolu. Sõna awe tuleneb skandinaavia keelte sõnadest, millega kirjeldati hirmu, õudust, ärevust, distsipliini ja vaoshoitust: vanas islandikeeles agi, rootsi keeles aghi ja vanas taani keeles aughæ.

“Yira” tähendus läbi sajandite

18.sajandiks oli aga selle sõna põhitähendusest hirm eemaldunud ja see sõna väljendas pigem aupaklikkust. Oletan, et just romantilised poeedid ja nende vaimustus loodusest, Jumala loomingust nihutas sõna aukartuse tähendusskaala hirmult aupaklikkusele.

Kuid romantilistel poeetidel ja iisraellastel oli midagi ühist – nägemine. Mõlemad olid nähtu üle üllatunud. Romantikute jaoks oli see looduse ja selles sisalduvate sakramentide ülendamine. Ja iisraellaste jaoks oli see mõtisklemine Jumala ligiolu üle, mida nad vaatasid hirmu ja värinaga, kuid ei näinud Tema palet.

Usklikena julgustatakse meid, et meil on pitseriks Messias, nähtamatu Jumala kuju ja Püha Vaim. Poeg ja Vaim on tõotus sellest, mis tuleb igavikus, kui saame näha Isa palgest palgesse täielikult ja ilma vahenduseta.

Vaadake imet

Hirm/aukartus – yira – on seotud mõtisklemisega millegi üle, mis on väljaspool meie võimeid ja arusaama. Kõige vapram seikleja suudab muidugi seista suure kalju äärel ilma põlvede värisemiseta.

Ja need külmetunud maadeuurijad, kes olid mööda Everestile ronimise teed laiali pillutatud, olid samuti kunagi sihikindlad isiksused. Aga kuidas tugevad langevad. Mõtisklemine nii suurte kõrguste ja looduse imede üle täidab meid nii üllatuse kui hirmuga.

Jumala täieliku hiilguse üle mõtisklemine on sama hirmutav! Kuid Issand halastab meie peale – Ta edastab oma au läbi oma Poja, Messia Jeshua. Ta on nähtamatu Jumala kuju nagu apostel Paulus ütleb meile Koloslastele 1:15: “Kes on nähtamatu Jumala kuju, kogu loodu esmasündinu.”

Mida me saame sõnast “yira” õppida ?

1.Yira kutsub meid üles mõtisklema ja kummardama

Yira kutsub meid kummardama – psalmid on täis Taaveti imetlust looduse ning Jumala majesteetlikkuse, tarkuse ja väe vastu. Vaid mõned näited:

„Tema käes on maa sügavused ja Tema on mägede tipud; Meri on Tema oma ja Tema tegi selle ja Tema käed moodustasid kuiva maa.” (Psalm 95:4-5).

Psalmis 29 kirjeldab Taavet Issanda häält kui võimsat ja majesteetlikku, mis lööb tuleleegi ja raputab kõrbe. Ta kirjutab: “Auhiilguse Jumal müristab; Issand on suurte vete peal..” Ja jätkab: „ Issanda mürina hääl paneb emahirved poegima, ta laasib metsad paljaks.” (Ps 29:3-9).

“Kui palju on sinu töid, Issand! Sa oled nad kõik teinud targasti. Maa on täis sinu looduid. Siin on meri, suur ja lai; seal kubiseb lugemata palju loomi, pisikesi ja suuri; seal ujuvad laevad; seal on Leviatan, kelle sa oled valmistanud endale mängima.” (Psalm 104:24-26).

Iiob aukartuses Jumala ees

Yira kartus teeb Iiobi leinast terveks. Vastuseks Iiobi hädaldamisele vastab Jumal tõeliselt juudi viisil Iiobi küsimusele küsimusega:

„Kes on see, kes mõistmatute sõnadega tahab varjutada minu nõu? Pane nüüd vöö vööle kui mees, mina küsin sinult ja sina seleta mulle! Kus olid sina siis, kui mina rajasin maa? Vasta, kui sul niipalju tarkust on!” (Iiob 38:2-4)

Selles lõigus, mida paljud peavad heebreakeelse luule üheks kaunimaks näiteks Tanakhis, seab Jumal jätkuvalt Iiobi kahtluse alla. Ta väidab, et lõi kogu kosmose ja kogu maa (Iiob 38-39).

Vastusena Jumala “virtuaalsele ringkäigule” universumis ja planeedil ütleb Iiob :

„Vaata, ma olen selleks liiga tühine. Mida peaksin sulle vastama? Ma panen käe suu peale. Ma olen kord rääkinud ja ma ei vasta enam, koguni kaks korda, ja enam ma seda ei tee.” (Iiob 39:34-35).

Maailmas olemise aukartus

Iiob tundis aukartust ja teadis oma kohta suhetes Jumalaga. Ta ei julgenud protestida. Ta rääkis ju kogu universumi Jumalaga!

Siis 42. peatükis vastab Iiob Issandale:

“Mina tean, et Sina suudad kõike ja et Sinul ei ole ükski asi võimatu…. Ma olin ainult kõrvaga kuulnud kuuldusi Sinust, aga nüüd on mu silm Sind näinud. Seepärast ma võtan kõik tagasi ning kahetsen põrmus ja tuhas.” (Iiob 42:2,5-6).

Iiobit lohutas tõsiasi, et universumi Jumal ei unustanud ega jäänud magama. Pole midagi, mis on väljaspool Tema kontrolli või mida Ta ette ei näeks. Võib arvata, et Iiobi kaotus ja lein pole kuhugi kadunud. Kuid Iiobi kohtumine universumi Jumalaga muutis teda ja tegi ta piisavalt tugevaks, et mitte kurvastada kaotuse pärast ja jätkata Jumala kummardamist.

Küsimused järelemõtlemiseks:

Kas mu elus on midagi, mida ma ei näe õigel viisil, mis hoiab mind tagasi aupaklikkusest ja kummardamisest? Mida ma saan vaadata ja mille üle mediteerida, et uuendada oma yira austust? Kas mu elus on mõni valus valdkond, kus ma ei lase Jumalal rääkida – kuidas saab Jumal minu yira Tema vastu taastada?

2.Yira julgustab meid olema targad ja kuulekad

Nii nagu Iiob mõisteti süüdi, kui ta koges vahetult Jumala väge ja võimu, nii noomitakse ka meid. See juhtub siis, kui jõuame sügavale arusaamisele, et Jumala mõtted ei ole meie mõtted ja Tema teed ei ole meie teed (Jesaja 55:8). Meil oleks tark seda tõde meeles pidada ja Õpetussõnad ütlevad meile, et tarkuse algus on hirm, yira, Issanda ees.

Alexander Pope’i sageli tsiteeritud sõnad “Lollid tormavad sinna, kuhu isegi inglid kardavad astuda” on kuulunud inglise keele leksikoni alates nende sõnade esmakordsest kirjutamisest 1711. aastal. Ja mitte ilma põhjuseta. Meie tarkust mõõdetakse meie aukartusega Jumala ja Tema loodud maailma vastu.

Lisa Bever ütles õigesti: “Me oleme põlvkond, kellel puudub aukartus.” Kuid Pühakiri ütleb meile, et yira omamine Jumala ees on tarkuse algus (Õpetussõnad 9:10). See tähendab, et me peame taastama oma hirmu ja aukartuse Jumala ees. Pühakirja järgi on parim viis selleks järgida Tema juhiseid (1Jh 5:3) ja mõtiskleda Tema Sõna üle.

Jeesus taandas need juhised kahele lihtsale asjale: armasta Jumalat ja armasta oma ligimest. Tehke seda… ja te leiate taas oma aukartuse Jumala vastu.

Suur aukartuse puudumine

Jumala plaan annab elu- ja loomingurütmidele pühaduse, eesmärgi ja väärikuse. Yira  – Issanda kartuse – puudumine jätab nad aga ilma igasugusest pühadusest ja tähendusest. Me näeme selle mõju kõikjal meie kultuuris. Mehed ja naised alandavad teineteist, lapsed ei austa oma vanemaid ja vanemad ärritavad oma lapsi.

Liigne konsumerism ja materialism on indiviidi väärtuse nullinud. See on sotsiaalmeedias taandatud “sotsiaalse kapitali”, “netoväärtuse” ja “meeldimiste” peale. Püüame olla igaühe jaoks keegi, kuid oma hõivatuses ja kiirustamises kaotame aupaklikkuse.

Nagu paavst ütles, lollid tormavad. Yira austus annab meile tarkuse peatuda ja aeglustada. Kontrollige oma südame motiive. Ja võib-olla mõelge inimestele ja eluvaldkondadele, millele tuleb lihtsalt rohkem aega, hoolt ja tähelepanu anda. Issand ei kiirusta ning Tema ajakava ja varustus on hästi läbi mõeldud.

Ta kutsus meid olema oma aja, annete ja nende inimeste valitsejad, kellest me hoolime. Head juhid arvestavad oma tegudega ja on kannatlikud. Nad mõistavad oma vastutuse tõsidust ja ülesande suurust. Pausid võimaldavad meil olla paremad kummardajad – me armastame paremini, kui suudame oma armastusele kannatlikult otsa vaadata.

Küsimused järelemõtlemiseks:

Issand, millistes oma eluvaldkondades ma arvan, et tean kõike. Mis koht see on, kuhu mina kiirustan, aga kuhu inglid isegi ei julge astuda? Millest ma pean rohkem mõtlema? Oma ajakavast? Oma vanemlikest kohustustest? Kuidas ma oma vaba aega veedan? Kuhu saan ma areneda, õppides Sind armastama, oh Jumal ja õppides armastama teisi ja pidama Sinu käske?

3.Yira annab meile tulevikulootust

Romantilised poeedid teadsid, et me oleme midagi enamat kui lihtsalt mateeria. Meie südamed löövad, olles täidetud mitte ainult verega, vaid ka hinge ja vaimuga. Universum ei ole lihtsalt tiksuv kell, mille on jumalik kellassepp valmistanud ja maha unustanud.

Kogu kosmosel ja inimkonna ajalool on eesmärk ja siht – täpselt nagu meie individuaalsel elul! See on tõde, mida meile ikka ja jälle õpetatakse, aga kui tihti me sellele mõtleme? Meie elud algusest lõpuni on olulised.

Apostel Paulus ütleb:

“Silm ei ole näinud, kõrv ei ole kuulnud ega ole inimese südamesse jõudnud, mida Jumal on valmistanud neile, kes Teda armastavad” (1. Korintlastele 2:9).

Paulus jätkab meie julgustamist 2. Korintlastele 4. peatükis:

„Seepärast me ei tüdi, vaid kuigi meie väline inimene kulub, uueneb seesmine inimene ometi päev-päevalt. 17  Sest see praeguse hetke kerge ahistus saavutab meile  määratult suure igavese au, 18  meile, kes me ei pea silmas nähtavat, vaid nähtamatut, sest nähtav on mööduv, nähtamatu aga igavene.” (2. Korintlastele 4:16-18).

Austus armu trooni ees
Me saame veel näha kõike seda, mis Jumalal on meie ja kogu loodu jaoks varuks. Meil on õnnistatud päästekindlus ja suhe elava Jumalaga. Selle tegi võimalikuks Messias Jeesus ja Ruach HaKodeshi (Püha Vaimu) vägi.

Kuigi Mooses suhtles Jumalaga iga päev, siis ei näinud ta ikkagi otse Tema palet. See oli täidetud yiraga – hirmu ja värinaga. Aga me saame  Jeesuse Messia kaudu astuda universumi Jumalaga suhtesse! Saame seda teha ühes yira, täieliku julguse ja kindlustundega selles, et meid võetakse vastu, kui tuleme julgelt armu trooni ette (Heebrealastele 4:16).

Millised aukartust äratavad (yira) tõotused on meil Jeesuses Messias!

Issand, palun taasta mu nägemine, et ma näeksin täna ja iga päev kõike, mida Sa oled mulle valmistanud. Ja palun julgusta mind selles, mis on igavene!

Allikas – firmisrael.org

Allikas: https://ieshua.org/evrejskoe-znachenie-slova-jira-chto-svyazyvaet-strah-i-blagogovenie.htm

 

Issanda kartus

Me ei peaks hindama Jumalat nii nagu oleks Ta üks meist, kuigi me oleme loodud Tema näo ja .....

Ära karda!

Suurimad ja tähtsamad lahingud toimuvad inimeste ajudes! Meie mõistus teeb tulevikuplaane ja sageli mõjutavad mälestused minevikust meie ettekujutust .....

Kui sa kardad

Kui hirm hiilib su südamesse... Kas sa kardad, et ei abiellu kunagi? Või kui oled abielus, siis kardad, .....

Miks kristlased kardavad juutide teemat?

Seni ei taju enamik häid kristlasi juutide teemat või eirab isegi seda, mis on kirjutatud Uues Testamendis. Miks .....

Öö hirm

"Ei sa siis karda öö hirmu.." Psalm 91:5 Öö hirm. See järgmine lugu on suurepärane näide öö hirmust .....

Boris Grisenko: “Ärge laske mõtetel, mis ei ole Jumalast, end hirmutada”

Praegusel ajal tundub, et vähimgi arusaamatu olukord tähendab, et midagi kohutavat on toimumas või juhtumas. Seega, kui te .....

Ära võta vastu hirmu!

Šalom kallis! Õnnistusi! Kui ilus on elu ja kõik, mis selles toimub, tekitab kas rõõmu või pettumust! Ja .....

Hirm on viljatuse põhiprobleem

Hirm tungib kogu loodu pooridesse, tapab initsiatiivi ja muudab oma ohvri süldiks. Hirm seob mõistuse, paneb suu lukku .....

Käes on rasked ajad, mis täidavad inimeste südamed hirmuga

Kaalul on vabadus, mida me kõik praegu kalliks peame. Oma südame alandamine Jumala ees päästab karistuskepi käest. Otsige .....

Muretsedes mitte millegi pärast: kuidas Jumala lubadused meie hirme leevendavad

Minu silme all avanes kohutav vaatepilt ja mu kõige hullemad õudusunenäod ähvardasid reaalsuseks saada kui hoidsin süles oma, .....

Juri Sipko: Kas Jumal on karm, hirmutav ja kuri? Või mitte?

Lugesin siin üks päev evangeeliumi! Imeilus raamat. Pühad apostlid kirjutasid. Issand ise ütles neile, mida ja kuidas kirjutada, .....

Ela ilma hirmuta!

Kui paljud meist teevad elus vigu ja kannatavad siis nende vigade käes. Ja nii juhtub, et meie sõbrad .....