Sõnadest, Millega Jumalat Ülistada Ja Tänada

Ülistama: kellestki – millestki ülivõrdes rääkima – ülistuslaulu laulma!

Sõna aitäh (liitsõna aita Jehoova. Aime Piirsalu uuring) ei väljenda Jumala ülistamist ega tänamist! Samuti nt vene keeles sõnad blagodarju (head tegema) ja spasiibo! (päästa Jumal) Need on selliseks välja kujunenud. Aga see ei ole täpne. Küll on nendes sõnades palvesoovid!

Sõna, mis väljendab Jumala tänamist, ongi tänan ehk tänu andma! Aga sõnad ülistan, kiidan ja au Sulle on parimad, millega väljendada Jumalale oma austust, lugupidamist ja sügavaimat tänu!

Vastand lugupidamisele ja austamisele on põlgama! Ka kibestumise märgiks on vaikimine. Saa Jumala abiga selgusele endas, kas ülistad või põlgad! Kibestumine ja rahulolematus toodab nurinat, aga nurinale järgneb enneaegne surm!

AGAPE,

Paul Armand.