Sõnum meeleheitel naisele

Jagage armastust

Kui olete meeleheitel naine, kes on muutusteks valmis (või kui teate kedagi, keda väärkoheldakse), siis on see sõnum teile. Olge kindel, et te pole üksi. Teil on palju õdesid erinevatelt elualadelt, kes kannatavad koos teiega ja sageli vaikides. Jumal vihkab kui  Tema naisi väärkoheldakse, olgu see siis vaimne, emotsionaalne või füüsiline väärkohtlemine. Pidage alati meeles, et Jumal armastab teid ja mina ka.

Tihti võtab meie teenistusega ühendust mõni meeleheitel naine ja palub meil palvetada, et Jumal teeks tema mehe korda. Mehel võib olla sõltuvus, ta võib elada koos teise naisega; ta võib kuritarvitada teda ja lapsi või osaleda ebaseaduslikes tegevustes. Võimaluste loetelu on pikk. Tavaliselt soovib naine, et me palvetaksime, et Jumal sunniks tema meest end muutma.

Jumal ei sunni kedagi midagi tegema. Ta annab kõigile võimalused selleks, et nad saaksid muutuda, kuid Jumal annab igale inimesele (mehele ja naisele) vabaduse valida õige või vale, õnnistuse või needuse. Teie mees jõudis oma valikute tõttu sinna, kus ta on täna. Kuigi seda on raske endale tunnistada, siis olete ka teie täna seal, kus te olete oma valikute tõttu.

Kui lubate mul olla oma mentoriks selle sõnumi lugemise ajal, siis jagan teiega, kuidas rakendada jumalakartlikke põhimõtteid, mis võimaldavad teil jätta kõrvale ohvrimentaliteedi ja aitavad teil uuendada oma meelt vastavalt Jumala nägemusele sellest, kes te olete – vapper, mõjukas ja suure julgusega naine. Jumal on saatnud oma Püha Vaimu teie nõuandjaks, abistajaks, eestkostjaks ja eestpalvetajaks ning andnud teile väe tõusta ja olla üle väsimusest ja lootusetusest, mis teid püüavad kinni püüda. Te võite olla meeleheitel naine, kes ootab, et Jumal midagi teeks; Jumal aga ootab teid.

Religioon paneb meid uskuma, et lahutus on andestamatu patt, kuid me teame, et see pole tõsi. Oli aeg, mil ma alati püüdsin lahutust mitte soovitada, kuid see muutus pärast seda, kui nägin, kuidas mulle väga lähedane sõna otseses mõttes ära närbus. Pärast seitset aastat kestnud abielu nägi see meeleheitel naine, kes on Kõigekõrgema Jumala tütar, välja nagu kõndiv surnu. Ma ei teadnud tema olukorda, kuid teadsin, et ta vajab vabastamist. Ma hakkasin oma südames hüüdma Jumala poole, paludes, et ta ümbritseks teda päästmislauludega.

Saabus päev, mil see murtud naine palus võimalust minuga rääkida. Ta jagas, et oli esitanud oma mehele ultimaatumi: kas minna abielunõustamisele ja loobuda pornograafiasõltuvusest või kolida välja. Ta ei suutnud enam elada lugupidamatuses ja alavääristamises ning kogeda vaimset ja emotsionaalset väärkohtlemist. Mehele vastu astumine oli tema jaoks hirmutav, kuid Püha Vaim oli ustav ja andis talle nõu, abi ja jõudu; julgust tõusta uuele õigluse tasemele. Tema abikaasa otsustas lahkuda, kuid Jumal käis tema ees ja valmistas talle tee. Pärast mõningate isiklike probleemide lahendamist kohtus ta kristlasest mehega, kes armastab Jumalat ja abiellus uuesti (oma endise abikaasa andis ta Jumala hoolde.) Tema tunnistus on üks paljudest, mida me saame ja mis kuulutab Jumala headust.

Kõik tunnistused ei ole ühesugused. Paar aastat tagasi rääkis üks naine, kuidas Jumal näitas talle Oma armastust ja ta soovis üle kõige Talle kuuletuda. Ühel päeval oma abielu eest palvetades tundis ta, et on sunnitud paigale jääma, kuigi ta oli olukorras, kus teda väärkoheldi. Jumal andis talle armu ja kui mees järgmisel korral tegi väärkohtlemiskatse, siis ei sõimanud naine teda vastu (tema jaoks oli see suur muutus). Mõne aja pärast parandas see mees pisarates meelt ja võttis Jeesuse oma Issandaks vastu. Tema meeleparandus oli tõeline ja temast sai armastav abikaasa. (Selle naise käitumine muutus nii drastiliselt, et tema mees tahtis teada, mis temaga oli juhtunud. Kui naine seda temaga jagas, tahtis ta loovutada oma elu Jumalale, kes muudab neid asju, mida meie muuta ei saa.) Kas see pole mitte see, mida igatseb iga naine, keda väärkoheldakse? Jah, aga see ei lõpe alati nii!

Teine naine jutustas meile, kuidas Jumal käskis tal lahkuda ja valmistas talle põgenemise tee, pakkudes isegi sissetulekut ja uut kodu. Ta ei lahutanud kunagi oma abikaasat, kuid tänu sellele, et ta astus õigluse poolele tuli mees vahetult enne oma surma Issanda juurde. Nende tunnistuste põhijooned olid samad. Need naised kuuletusid Jumalale, kõndides armastuses ja säilitades alandliku vaimu.

Kutsun üles kõiki naisi, kes on raskes olukorras, laskma lahti ohvrimentaliteedist, loobuma enesehaletsusest ja seisma vastu jõuetuse tundele; võttes omaks Jumala antud valikuvabaduse. Jumal on saatnud Püha Vaimu, et teid juhatada ning anda teile jõudu ja julgust Temale kuuletuda. Teile antakse tarkust ja te kogete väge, mis aitab teil teha valikuid, mis toovad Jumalale au ja austust.

Sammud selleks, et leida Jumala tahe oma abielu jaoks

Esiteks: otsige õigust

Vaatamata raskustele, otsige esmalt Jumala riiki ja Tema õigust (Tema viisi, kuidas käituda ja olla õige). Minu raamatus “Prayers That Avail Much | Daily Prayers – How To Pray – How To Pray To God” on palju palveid, mis aitavad teil keskenduda Jumala tahtele, eesmärgile ja teie eluplaanile.

Esimese Saamueli 25. peatükis loeme targast naisest nimega Abigail. Ta oli jõuka mehe naine, kes polnud mitte ainult jumalatu, vaid ka põlastusväärne. Isegi kui mees otsustas teha valet asja, tegi naine seda, mis oli õige. Ta ei langenud oma olukordade tasemele ja teda õnnistati hiljem tema õiguse pärast. F.B. Meyer kirjutab oma kommentaaris: “Ärge langege oma olukorra tasemele, vaid tõstke ta oma kõrgele kutsumusele Kristuses.”

“Anna mulle mõistmist ja ma täidan su juhiseid; Ma rakendan neid kogu südamest. Psalm 119:34 NLT

Teiseks: otsige Jumala vaatenurka

Olgu teie eesmärk näha praegusest olukorrast kaugemale. Oluline on meeles pidada, et asjaolud on alati ajutised ja võivad muutuda, kuid see, mis on igavene, ei muutu kunagi.

Sest Minu mõtted ei ole teie mõtted ega teie teed pole Minu teed, ütleb Issand. Jesaja 55:8 KJV

Järgige Issandat iga päev ja Ta juhib teie teed. Joosua ja heebrea armee ei näinud mõtet Jumala juhiste järgi päevast päeva linna ümber marssimises, ometi usaldasid nad Jumala perspektiivi. Nende kuulekus viis pääsemiseni.

Issand juhib meie samme, miks siis püüda kõike mõista? Õpetussõnad 20:24 NLT

Kolmandaks: püüdke oma meelt uuendada

Vaimse laevahuku vältimiseks laske lahti obsessiivsest mõtlemisest ja sundkäitumisest! Negatiivsed mõtted põhjustavad julguse kaotust ja meeleheidet. Need muudavad olukorra hullemaks. Pettumused ei pea tooma meeleheidet.

Ma laman tolmus; elusta mind oma sõnaga. Psalm 119:25 NLT

Psalmi 119 autor oli kogenud pettumusi, kuid teadis ka Jumala Sõna väge. Kui te mõtisklete Jumala Sõna üle, muutute rohkem Tema sarnaseks. Avastate end mõtlemas positiivseid ja lootusrikkaid mõtteid. Jumal vabastab oma suure väe ja teeb teie heaks suuri asju. Kui täidate oma meele Jumala Sõnaga, siis märkate, kuidas vaimu vili (Galaatlastele 5:22-23) hakkab teie tegudes ilmnema.

Ja ärge muganduge selle maailmaga, vaid muutuge oma meele uuendamise läbi. Roomlastele 12:2a NKJV

Neljandaks: otsige rahu

Uuestisündinud abikaasa peab õnnetu abielu puhul järgima õiget käitumismustrit. See võib tähendada, et naine peab esitama ultimaatumi, usaldades samas tulemuse Jumalale, et hoida ennast Tema nime pärast õigluse teedel. Pühakiri ütleb meile, et kui uskmatu abikaasa soovib lahkuda, siis laske tal minna.

Aga kui uskmatu partner [tegelikult] lahkub, siis las ta teeb seda; sellistel [juhul allesjäänud] vend või õde ei ole moraalselt seotud. Kuid Jumal on kutsunud meid rahule. 1. Korintlastele 7:15 AMP

Jumal on kutsunud teid rahule! Jumal ise on teie ülisuur rõõm. Ta on lubanud, et lähete välja rõõmuga ja teid juhitakse rahus.

Naine peab meeles pidama, et ta ei ole oma mehe päästja! On ainult üks Päästja ja Tema nimi on Jeesus! Seega, kui Jumal on teie poolt, kes saab olla teie vastu?

Tema rahu hoiab teie südant ja meelt, kui elate Kristuses Jeesuses. Filiplastele 4:7b NLT

Kas olete valmis tegema asju Jumala viisil või jätkaksite pigem endistviisi? Te ei saa oma olukorda muuta, kui te ei muuda seda, kuidas te asju teete. Keegi ütles kunagi, et kui teete sama asja ikka ja jälle, siis saate ikka ja jälle samu tulemusi.

Ma palvetan teie eest, et teie usk ei nõrkeks.

Ja kas Jumal ei teinud [sind ja su naist] üheks [lihaks]? Kas mitte Üks ei teinud sind ega hoidnud su vaimu elavana? Ja miks [Jumal lõi teist kahest] ühe? Sest Ta otsis [teie liidust] jumalakartlikke järglasi. Seepärast pange tähele ja ärgu keegi käitugu reetlikult ega olgu truudusetu oma noorpõlve naise vastu. Sest Issand, Iisraeli Jumal, ütleb: “Ma vihkan lahutust ja abielu lahutamist ning seda, kes katab oma rõiva [oma naise] vägivallaga. Seepärast valvake oma vaimu [et seda saaks juhtida Minu Vaim], et te ei käituks reetlikult ja truudusetult [oma abikaasaga].” Malakia 2:15-16 AMP


Germaine Griffin Copeland on Word Ministries, Inc. asutaja ja president. Word Ministries on õpetamis- ja palveteenistus, mis pakub praktilist palveõpetust, isiklikku palvetuge ja elumuutvaid juhiseid teistele usklikele kogu maailmas. Germaine’i õpetus viib teised lähedasse suhtesse Isa-Jumalaga, kui nad õpivad palvetama võimsaid ja tõhusaid palveid Pühakirja alusel, mis tõid tema  võidupaika Kristuses Jeesuses.

Germaine on GWTW eestkostja. See artikkel saadeti algselt tema meililisti. Meil on tema toetuse üle au. Tema raamatutele ja palveteenistusele pääsemiseks minge aadressile www.prayers.org.

Allikas: https://godswordtowomen.org/copeland.htm