Soodom ja Gomorra: miks need hävitati?

Jagage armastust

Soodom ja Gomorra on kaks väga kuulsat linna Piiblis. Aabrahami vennapoeg Lott otsustas kord Soodomasse elama asuda. 1. Moosese 13:10 ütleb, et seda piirkonda „kasteti veega nagu Issanda aeda”. Ilmselgelt oli see väga rikas ja viljakas maa. Inimesed, kes seal elasid, olid tõenäoliselt rikkad ja nende elatustase kõrgem kui teistest piirkondadest pärit inimestel. Neil polnud puudust ei toidust ega veest, sest nende maa oli viljakas ja hästi niisutatud. See tõmbas Lotti sellele maale ja seepärast otsustas ta seal elama hakata. Nagu 1. Moosese 13:10 ütleb: „Siis Lott tõstis oma silmad üles ja nägi, et kogu Jordani piirkond oli kõikjal veerikas” ning tegi nähtu põhjal oma valiku. Seda, mida me aga ilusana näeme, „silmi üles tõstes”, võib Issand näha hoopis teistmoodi (1. Saamueli 16:7). Ja see, mida Lott nägi, erines oluliselt sellest, mida nägi Issand, vaadates sellel maal elanud inimeste südameid. 1. Moosese 13:13 loeme: “Aga Soodoma mehed olid väga pahad ja patused Issanda ees.”

Kui Lott nägi uskumatult viljakat maad, nägi Issand äärmiselt kurje südameid. Nagu Ta ütleb 1. Moosese 18:20: ” Siis ütles Issand: „Hädakisa Soodoma ja Gomorra pärast on suur ja nende patud on väga rasked!”

Ja lõpuks, päästes Loti elu, hävitas Issand Soodoma ja Gomorra. Soodomast lahkudes sai Lott Issandalt nõu, mis oli täpselt vastupidine sellele, mida Lott oli alguses teinud:

1. Moosese 19:17
“Päästa oma hing! Ära vaata selja taha ja ära peatu mitte kuskil ümbruskonnas…”

Valides elukohaks Soodoma, tegi Lott oma otsuse pärast seda, kui ta “tõstis oma silmad ja nägi”. Ja nüüd pidi ta põgenema ja mitte “tagasi vaatama”. Niipea kui Lott lahkus, hävitas Issand piirkonna.

Aga mis oli Soodoma patt? Hesekiel 16:49-50 ütleb seda, mida Issand nägi:

„See oli sinu õe ja tema tütarde Soodoma süü: uhkus, küllastumus ja jõudeolek ning nad ei toetanud vaeseid ja abivajajaid. Ja nad muutusid uhkeks ja tegid minu ees jäledusi, ja kui ma seda nägin, siis ma hülgasin nad.” (vene keelne tõlge)

Olin hämmastunud, nähes, et “küllastumus ja jõudeolek” olid “Soodoma süütegude” nimekirjas koos uhkusega. Ja kuigi uhkus mõistetakse tavaliselt hukka, vähemalt väliselt, siis ülejäänud pahedesse – küllastumusse (toit) ja jõudeolekusse (kui inimesed elavad midagi tegemata) – on suhtumine hoopis teine. Vastupidi, sageli peavad isegi kristlased neid oma eesmärgiks. Muidugi ei pea me silmas seda, et peame olema kurnatud ja näljased. Vaatamata sellele, mida maailm meile ütleb, EI TOHI aga püüelda küllastumise ja jõudeoleku poole. Peame püüdlema Issanda, Tema Sõna ja Tema eesmärkide poole. Meie elu mõte ja eesmärk ei peaks olema jõudeolek ja rikkus, vaid Jumala tahte täitmine. Peame püüdma ise Jumalat tundma õppida ja aitama teistel tundma õppida Isa ja Tema Poega Jeesust Kristust. Ja nii nagu Soodom ja Gomorra pühiti maa pealt, nii tuleb ka sellele maailmale kunagi lõpp. Ja nagu Issand tõi Loti sellest paigast välja enne selle hävitamist, nii viib Ta meid siit maailmast välja, enne kui teeb selle maailmaga seda, mida ta tegi Soodoma ja Gomorraga.

Nõndasamuti ka, nagu oli Loti päevil: nad sõid, jõid, ostsid, müüsid, istutasid, ehitasid hooneid, aga sel päeval, mil Lott lahkus Soodomast, sadas taevast tuld ja väävlit ning hävitas nad kõik. Otse niisamuti on sel päeval, mil Inimese Poeg ilmub.” (Luuka 17:28-33).

Anastasios Kioylaxogloy.

Allikas: Содом и Гоморра: почему они были уничтожены? (bibletruths.ru)