Sooline tagakiusamine teeb haiget: “Mind koheldi nagu looma”

Open Doorsi aruanne näitab, et vägivald ja ebakindlus on soolise usulise tagakiusamise puhul alati olemas.

[Sisu hoiatus: loo alguses käsitletakse rünnakut, mis võib põhjustada ebameeldivaid tundeid või ärevust. Palun arvestage oma taluvustasemega.]

4. mail 2023.a., päev pärast vägivaldset kokkupõrget Kuki ja Meitei hõimude vahel Indias Manipuri osariigis, jäädvustati toores õudusunenägu videole. Videol on kaks kuki hõimu kuuluvat kristlikku naist, keda nimetame siin Gloryks ja Mercyks.

Naised olid sunnitud alasti kõndima läbi suure rahvahulga moodustanud Meitei hõimumeeste, väidetavalt vahetult pärast grupivägistamist. “Mind koheldi nagu looma,” ütleb üks kannatanutest. Nii Glory kui Mercy pidid oma kodust põgenema ja ennast oma kogukonna eest peitma.

Maailma eri paigus on õudused ja vägivaldsed olukorrad, millega kristlastest naised nagu Glory ja Mercy kokku puutuvad, sageli seotud keskkonna ebaturvalisusega.

Open Doors avaldas hiljuti värske uuringu, mis keskendub soolisele usulisele tagakiusamisele. See paljastab, kuidas ebakindlus, hirm vägivalla ees, religioossetel põhjustel motiveeritud vägivald, relvastatud konfliktid ja kuritegevusega seotud vägivald kombineeruvad olemasoleva haavatavusega ning süvendavad soopõhiseid usulise tagakiusamise vorme. Otsus järgida Jeesust toob kaasa veel ühe haavatavuse.

Raporti kohaselt muutub piirkondades, kus kristlaste tagakiusamine on laialt levinud, vägivald tavalisemaks ja tagakiusamine sageneb, toites üksteist. Kuigi ükski koht pole kunagi täiesti turvaline, kogevad 21 viiekümnest Open Doorsi 2024. aasta maailma jälgimisnimekirja tagakiusamise aruande alusel kristlastele kõige ohtlikumast riigist, kristlased ebakindlust ja kardavad vägivalda.

5 kõige olulisemat kaalutlust:

Märkus 1:
Ebaturvalisel keskkonnal on märkimisväärsed tagajärjed. Kolm kõige levinumat ja kahjulikumat neist on

vaesumine,
põgenikuks saamine, kui inimesed peavad konflikti, vägivalla, katastroofi või muude sarnaste olukordade tõttu oma kodudest põgenema ja vägivald muutub normaalseks.

Märkus 2:
Pagulastel on oluline mõju usuvähemustele. 2023. aasta oktoobris teatasid eksperdid juhtumist, kuidas Põhja-Nigeerias Fulani hõimu kuuluvad võitlejad ründasid ja vägistasid ühtteist naist.

Naised olid sisepõgenike laagrist vaid mõne kilomeetri kaugusel küttepuid otsinud. Nemad ja nende perekonnad olid algselt sunnitud põgenema, kuna Fulani võitlejad ründasid nende küla.

Need naised on seksuaalse ja soopõhise vägivalla suhtes eriti haavatavad nii oma soo kui ka etno-religioossesse kogukonda kuulumise tõttu.

Märkus 3:
Konfliktiga seotud seksuaalvägivald on alati laialt levinud. Seksuaalvägivalda kasutatakse sõjas relvana ja see on ühiskonna ebastabiilsuse kaudne tagajärg. Konfliktides esinev seksuaalvägivald on näiteks vägistamine, seksuaalorjus, sunnitud prostitutsioon, sunnitud rasedus, sundabordid, sundsteriliseerimine ja sundabielud.

Open Doorsi piirkondlik ekspert juhib tähelepanu, et Kameruni relvastatud konfliktipiirkondades jätkuvad religioossed pinged ning suurenenud on tõenäosus, et kristlased langevad vägivalla ja väärkohtlemise ohvriteks.

„Eriti Kamerunis on kristliku kogukonna naisliikmed haavatavad ja neil on oht, et neid sunnitakse abielluma. Sundabielusid kasutatakse hirmutamiseks ja nende keeruliste piirkondade kontrolli all hoidmiseks.”

Märkus 4:
2024. aasta World Watch Listi tagakiusamise aruande 50 riigist 39-s on meestel ja poistel suurem oht ​​langeda usulise füüsilise vägivalla ohvriks.

Näiteks Kongo Demokraatlikus Vabariigis on ebakindlus ja hirm vägivalla ees seotud jätkuvate rünnakutega kristlaste vastu. Kristlikke mehi ja poisse värvatakse sõjalistesse rühmitustesse, kuid neid ka röövitakse ja tapetakse.

Märkus 5:

Sel aastal ähvardab kristlastest naisi ja tüdrukuid 84 protsendis maailma jälgimisnimekirjas tagakiusamise all olevatest riikidest usuliselt motiveeritud sundabielu. Sundabielud on ärakasutamise ja kontrolli vormid ning paljudel juhtudel lahutamatult seotud seksuaalse vägivallaga. Neid vahendeid kasutatakse selleks, et takistada kristlastest naisi ja tüdrukuid järgimast kristlikku usku ning selleks, et halvata kirikut.

Mõnes piirkonnas Malis, Kongo Demokraatlikus Vabariigis, Kõrgõzstanis ja Mosambiigis röövitakse kristlikke naisi ja tüdrukuid ja neid sunnitakse abielluma sõdurite ja teiste mittekristlastest, sageli moslemitest meestega.

Lähis-Idas ja osades Põhja-Aafrika riikides ähvardab kristlusse pöördunud naisi ja tüdrukuid sundabielu religioosse autoriteediga mittekristlasest mehega. Loodetavasti loobub naine, oma usule pühendunud mehe mõjul, oma kristlikust usust.

Toetus annab ohvritele lootust

Kuigi soopõhine usuline tagakiusamine esitab jätkuvalt väljakutse kristlastest õdedele ja vendadele, kes on teinud riskantse otsuse Jeesust järgida, teenib Jumala kirik kogu maailmas tagakiusatud kristlasi. Ta aitab rahuldada nende füüsilisi, vaimseid ja hingelisi vajadusi.

Näiteks Nigeerias asuv Open Doorsi Shalom Trauma Center pakub pikaajalist tuge traumaatiliste kogemuste ohvritele ja pakub traumateraapia koolitusi teotahtelistele kirikujuhtidele.

Ijanda tuli Shalomi traumakeskusesse pärast seda, kui ta oli peaaegu neli aastat veetnud islamistliku terroriorganisatsiooni Boko Haram vangistuses.

Open Doorsi kohalikud partnerid on usaldusväärsed ja neil on sageli lihtne juurdepääs traumeeritud kogukonnale. Nad on ainulaadselt kvalifitseeritud mõistmaks usuvähemuste vajadusi, sealhulgas nende psühholoogilisi ja vaimseid vajadusi. Nad töötavad üha enam sootundlikul viisil, mis toob lootust nii meestele kui naistele.

Kristlasest õde Ijanada tuli Shalomi traumakeskusesse pärast peaaegu nelja aastat islamistliku terroriorganisatsiooni Boko Haram vangipõlve. Ta ütleb, et leidis uue elu Shalomi traumakeskuses.

„Nad julgustasid meid ja õpetasid siirast andestust ja lahtilaskmist. Tahan neid tänada. Andku Jumal jätkuvalt neile tarkust paljude teisteni jõudmiseks. Olen lahti lasknud ja olen andestanud.”

Palvetage koos meie õdedega

Palvetage kristlaste eest nagu Mercy, Glory ja Ijanada, keda kiusatakse taga nende usu pärast. Paluge, et Jumal juhiks teisi kristlasi neile appi, kes toetaks ja käiks koos nendega.
Palvetage Open Doorsi traumateraapia eest, et see toetaks kõiki paranevaid naisi.
Tänage Jumalat selle eest, kuidas Ta kasutab naisi oma kuningriigitöös teisteni jõudmiseks.
Tänage Jumalat meie haridusprogrammide ja kohaliku partnerluse eest, mis varustavad ja toetavad naisi nende usus.
Palvetage, et kõik naised tunneksid end iga päev armastatuna ja väärtuslikuna.

Allikas: Sukupuolittunut vaino haavoittaa: “Minua kohdeltiin kuin eläintä” | Open Doors Finland

Kõigepealt tütar, siis ema: nõnda tegutseb Jumal Nigeerias röövitud naiste elus

Soome evangeelsetes luterlikes kirikutes oli teisel jõulupühal, Open Doorsi kogumispüha. Sel päeval koguti annetusi traumateraapia ja koolituse toetamiseks .....

Rünnakud Mosambiigis: “Meie, kristlased, oleme sihtmärgid”

Kristlased on olnud Mosambiigis vägivalla sihtmärgid alates 2017. aastast. Rühm ISIS on aasta alguses Mosambiigis mitu korda rünnanud .....

Ime Iraagis: Jumal aitas Saral lukustatud toast põgeneda

Ülestõusmispühade ajal rõõmustame ülestõusmise ime üle. Paljude jaoks võib endiselt olla rasket igapäevaelu Piibli imedega ühitada. Kuid tagakiusatud .....

Ükski naine pole väärtusetu

Paljud Lähis-Ida kristlased tunnevad end tagakiusamise tõttu väärtusetuna. Me saame aidata neil naistel mõista oma väärtust Kristuses. Isa silmis .....

Millised on laste ja noorte tagakiusamise tagajärjed?

Open Doorsi iga-aastane World Watch Listi tagakiusamisaruanne käsitleb ka kristlaste laste ja noorte tagakiusamist. Miks on laste tagakiusamisega .....

Kui sa täna kirikusse läksid, kas mõtlesid sellele, et võibolla ei tule enam koju tagasi?

Hiina kristlased Hei* ja tema naine Lin* alustasid oma juhitavas laagris hommikust jumalateenistust, teadmata, et nad ei näe .....