Soomes lükkas kohus tagasi kõik süüdistused Päivi Räsäneni vastu, kes kaitses oma kristlikke tõekspidamisi

Soomes lükkas kohus tagasi kõik süüdistused Päivi Räsäneni vastu, kes kaitses oma kristlikke tõekspidamisi. Endine siseminister ja viie lapse ema Päivi Räsänen oli saanud süüdistuse aastatepikkuse järjekindla perekonna ja kristlike vaadete kaitsmise ja oma kristlike vaadete vaba väljendamise eest homoseksuaalsuse ja perekonna küsimustes. Prokuratuur teatas, et tema avaldused “võivad tekitada sallimatust ja vihkamist homoseksuaalide suhtes”.

Helsingi ringkonnakohus lükkas 30. märtsil tagasi kõik süüdistused Päivi Räsäneni vastu, endine kristlike demokraatide esimees ja endine siseminister kirjutas oma Facebooki lehel:

«Helsingi ringkonnakohus lükkas täna kell 13.00 avaldatud otsusega kõik minu vastu esitatud süüdistused tagasi. Tunnen kergendust, rõõmu ja tänan Jumalat ja kõiki, kes mind sellel eluetapil toetasid. Otsus vastas minu ootustele – ma ei arvanud, et olen oma kirjades ja avaldustes midagi ebaseaduslikku teinud.

Olen tänulik mulle antud au eest kaitsta sõnavabadust, mis on demokraatlikus riigis põhiõigus. Hindan väga tõsiasja, et kohus tunnistab oma otsuses sõnavabaduse tähtsust. Loodan, et tänu sellele otsusele ei pea teised sarnast katsumust läbima.
See juriidiline protsess ja otsus on sõna- ja usuvabaduse seisukohast ajalooline. Esimest korda kriminaalasjas kaalus kohus, kas Piiblit on võimalik tsiteerida ja selle õpetusi demonstreerida, väljendades sellega nõustumist.

See oli pikk protsess, mis kestis peaaegu kolm aastat ja võttis palju minu aega, samuti politsei, prokuröride ja kohtute ressursse. Teisest küljest nautisin võimalust esitleda evangeeliumi sõnumit Jeesuse lepitusest, mis pakub lahenduse katsumuse keskmes olevale sõna “patt” probleemile.

Loodan, et prokurör jääb selle otsusega rahule, aga kui seda ei juhtu, siis olen valmis kaitsma sõna- ja usuvabadust kõigis vajalikes kohtutes, vajadusel isegi Euroopa Inimõiguste Kohtus. Samal ajal julgustan ma ka edaspidi neid põhiõigusi kasutama…”

Allikas ja foto: В Финляндии суд отклонил все обвинения, выдвинутые против Пяйви Рясянен, отстаивавшей свои христианские убеждения – ВО СВЕТЕ (inlight.news)