Struktuur ja ärkamine – kas need mõisted sobivad kokku?

Eelmisel korral rääkisime olulisematest tingimustest, mis on loetletud Apostlite teod 2:42-47 Ješua jüngrite rikkalikuks vaimseks eluks pärast Ruach HaKodeshi (Püha Vaimu) väljavalamist, mis viis suure ärkamise alguseni. Siin on oluline kõik – palve ja Jumala Sõna õpetuses püsimine (mida siin esimest korda nimetatakse apostlite õpetuseks), regulaarne suhtlemine ja kõigi Jumala laste vaimu ühtsus ning usklike kogukonna sisemine struktuur on samuti oluline.

Kui me räägime ärkamisest ja mainime sõna struktuur, siis võpatavad mõned väga vaimsed inimesed: „Mis struktuur? Ärkamine on midagi, mida ei saa süstematiseerida ja struktureerida. Jah, kui ärkamine ise toimub, siis võib nõustuda, et struktuur ja süsteemsed hetked vajuvad tagaplaanile. Kuid ärkamiseks valmistumisel ja eriti siis, kui see on juba alanud ja toimumas, on struktuursetel hetkedel võtmeroll, et ärkamine ei jääks vaid hetkeliseks.

Selle Jeruusalemmas sündinud ning kasvama ja õitsema hakanud uue inimeste kogukonna sisemine struktuur oli oluline. Isegi selles lühikirjelduses on rõhutatud, et usklikud kohtusid iga päev kas templis üldkoosolekul või kodudes. Kui me neid salme loeme, siis tekitab see ühelt poolt hämmeldust: “Kuidas nad üldse hakkama said ja mida nad ülejäänud aja tegid?”

Teisest küljest on tunda valget kadedust. Kui neil oli selline võimalus, siis on arusaadav, miks see kogukond nii üksmeelseks muutus. On arusaadav, miks julgus, mis üleloomulikult anti Issanda apostlite ja jüngrite tuumale, laienes kõigile Jumala lastele. On arusaadav, miks nad võisid nii ohvrimeelselt teenida üksteist ja kuidas paljud nende juutidest vennad ja õed tulid päästele. On selge, miks see kogukond tagakiusamise alguses laiali ei läinud ja miks, nagu öeldakse, sündis sellest maailma Messiaanlik Kirik, mis on Issanda Sõna järgi läbinud sajanditepikkuseid katsumusi ja seisab kui sammas ja tõe kinnitus, talub kõike ja läheb taevasesse auhiilgusesse.

Ma arvan, et isegi kui meil sellist võimalust pole, siis on oluline põhimõte ise ja selle järgimine: regulaarsed koosolekud – ja mitte kord nädalas, vaid sagedamini. Ühelt poolt koosviibimised väikestes minikogukondades – kodurühmad, perekondlikel koosviibimistel, kus kõik üksteist hästi tunnevad, üksteise eest palvetatakse ja üksteise eest hoolitsetakse. Teisest küljest üldised kokkutulekud, kus kogu Jumala kogudus tuleb kokku, et ülistada Jumalat ja saada ilmutust Jumala Sõnast.

Kui selline sisemine struktuur on olemas ja kui see on elav vahend, mitte eesmärk omaette, siis võimaldab see vaimset perekonda tõhusalt tugevdada ja juhtida. Samuti näeme nendes salmides vaimse juhtimise (antud juhul apostlite) ja kogukonna abi tähtsust. Ilma sisemise struktuurita pole sellist abi võimalik luua. Kui selline sisemine struktuur puudub, siis jäävad tõelised abivajajad tähelepanuta ning esmajärjekorras saavad abi mõned aktiivsed ja eriti hoolimatud inimesed.

Kui COVIDi pandeemia algas ja seltskondlikele kogunemistele kehtestati piirangud, näitas Issand meile ja paljudele kirikutele ja kogudustele, kui olulised on kodugrupid. Nende kaudu viidi karantiini tingimustes praktiliselt läbi koguduse põhielu – mitte ainult vaimne, vaid ka kõigis sfäärides, sealhulgas materiaalses. Ja see valmistas meid ette veelgi suuremaks proovikiviks, mis algas 24. veebruaril 2022.a. Sõja esimestel nädalatel, ilma sisemise struktuurita ja kõigi koguduse liikmete väljakujunenud suhtlemiseta, poleks me suutnud nendes vääramatu jõu tingimustes kiiresti ümber korraldada palveelu ja  organiseerida materiaalset abi, mis oli muutunud ekstreemselt oluliseks.

Kui seda esimese koguduse õppetundi headel aegadel ei õpita, siis tuleb see kiiresti ära õppida ja kriisiajal rakendada. Seetõttu on parem pöörata tähelepanu Apostlite tegude 2. peatükis loetletud teguritele ja kasutada neid selgeid vihjeid Ruach HaKodeshi (Püha Vaimu) kohta suhteliselt soodsal ajal.

Boris Grisenko, KEMO (Kiievi Messiaanliku Koguduse) rabi

Seminari “Juudi ärkamised: jätk” materjalide põhjal.

Allikas: Структура и пробуждение – совместимы ли эти понятия? (kemokiev.org)

Oleg Štšerbakov: Sõda Ukrainas ja Iisraelis, Jumala imed, ärkamine kirikus ja Piibli ettekuulutused

30. oktoobrist - 3. novembrini 2023.a. toimus Kiievis iga-aastane rahvusvaheline pastoraalne retriit. Rääkisime Nikolajevi linna Uue Testamendi kiriku .....

Auschwitzi koonduslaagri varjus. Messiaanliku judaismi taasärkamine Poolas

Oświęcim nagu iga teine linn Lõuna-Poolas; tiheda liiklusega tänavad, kitsad euroopalikud hooned ja kaasaegsed kaubanduskeskused. Seal on isegi .....

“Raadio” ärkamine hmongide seas Laoses, 1950. aastatel

1950. aastate keskel ühes Hmongi külas Laoses olid raadiokuulajad kristlikele sõnumitele avatud, kuid kuna nad olid kirjaoskamatud,  siis .....

Jeruusalemma imeline taastamine 1967. aastal

Ješua ütles: "Ja nad langevad mõõgatera läbi ja nad viiakse vangi kõigi rahvaste sekka, ja Jeruusalemm jääb paganatele .....

Walesi kristluse üllatav tõus ja langus

Intervjuu: "Kristluse ajalugu Walesis" David Ceri Jonesiga. Aastal 1800 kõndis 15-aastane Mary Jones umbes 25 miili, et osta .....

Kui Jumal kiidab heaks, siis las inimesed mõista hukka: Charles Spurgeoni poleemika õppetunnid

„Õndsad olete teie, kui inimesed teid halvustavad ja taga kiusavad ning igas mõttes ülekohtuselt teid Minu pärast laimavad. .....

Elu taandub kahele asjale

See maailm on räpane, katkine ja problemaatiline. Kadunud on see, milliseks Jumal selle algselt kujundas. Pärast aastaid tagakiusatud .....