Omage head südametunnistust

“Kuid tehke seda tasadusega ja aupaklikult, omades head südametunnistust, et need, kes laimavad teie head käitumist Kristuses, jääksid häbisse just selles, milles nad teid halvustavad.” 1. Peetruse 3:16.

Südametunnistus on üks vastik asi.
Südametunnistus on ülim kohtunik, mingi moraalne loto, mis määrab kindlaks tõe. Ja sõltumata välistest teguritest. Näiteks moraalse seaduse kohta paganate seas ütleb püha apostel Paulus:

Rm 2:15: “Näidates seega, et seadusepärane tegutsemine on kirjutatud nende südamesse; ühtlasi tõendavad seda ka nende südametunnistus ja nende mõtted, mis järgemööda kas süüdistavad või vabandavad neid.”

Kas te suudate seda ette kujutada? Prohvet Jeremija ütleb meile, et Issand kavatseb ikka veel kirjutada seaduse oma rahva südamesse.

Jer 31:33: “Vaid leping, mille ma teen Iisraeli sooga pärast neid päevi, ütleb Issand, on niisugune: ma panen nende sisse oma Seaduse ja kirjutan selle neile südamesse; siis ma olen neile Jumalaks ja nemad on mulle rahvaks.”

Aga, paganatel, st praktiliselt kõigil Jumala poolt loodud inimestel on selline kiri nende südamesse kirjutatud. Sellest asjaolust tuleneb tõsine tingimus. Iga inimese tegevus on isikliku otsuse tulemus. Nõustumine südametunnistusega või selle eiramine kõneleb tema vabadusest, õigusest valida ja tema vastutusest selle või teise otsuse eest.

Paulus räägib oma jutluses Rooma kogudusele võimudest kui Jumala poolt kehtestatud institutsioonist, kutsudes üles autoriteedile kuuletuma, ja selgitab.

Rm 13:5: “Niisiis on alistumine vajalik, seda mitte ainult nuhtluse, vaid ka südametunnistuse pärast.”

Hirm pärsib tahet, välistab mõistliku, vastutustundliku suhtumise nii, et isegi kriminaalseid käske täidetakse ilma arutelu ja vastuväidete esitamiseta.
Nürnbergi kohtuprotsessil ei aktsepteeritud aga Gestapo vabandusi, mis viitasid sellele, et nad täitsid ainult ülemate käske, st allusid võimudele.
Kuulekus südametunnistuse järgi on keeruline ja oluline selgitus.
Oma südametunnistuse järgi kuuletuda tähendab vastavalt oma südametunnistusele, veendumustele ja usule, olenemata sellest, kas inimene kuuletub võimude korraldustele või mitte.

Siin kinnitab püha Paulus, et kodanik on võimust kõrgemal.
Kodaniku isiklik vabadus, tema südametunnistuse vabadus on inimese väärikus. See on inimese võõrandamatu õigus, mille Jumal on talle andnud. Seepärast ootab iga kodanik Jumala kohtumõistmist, kus igaüks peab isiklikult vastutama enda eest Püha Jumala ees.

“Ja meri andis tagasi oma surnud ning surm ja surmavald andsid tagasi oma surnud ning igaühe üle mõisteti kohut tema tegude järgi.” Ilm 20:13.

Kellelgi ei ole võimu inimese südametunnistust maha suruda. Inimese südametunnistuse mahasurumine on kuritegu inimese ja Jumala vastu!

Südametunnistuse alusel kuuletumine on teadlik, südametunnistusega teadvustatud võimude nõuete õiguspärasuse tunnustamine ja võimude nõuete täitmine.

Kodaniku südametunnistust pärssivate kuritegelike korralduste ja seaduste täitmisest keeldumine on kodaniku seaduslik õigus.

Selline südametunnistuse vabadus on Jumala kingitus. Igasugune võim, mis surub alla kodaniku südametunnistust, on kuritegelik, jumalakartmatu ja Jumala vastane.

Need, kes järgivad kriminaalseid seadusi ja eeskirju, on kuriteo kaasosalised ja neid peetakse võrdselt vastutavaks.

“Sina aga, oh inimene, kes sa kohut mõistad nende üle, kes niisuguseid asju teevad, ja teed ise sedasama – kas sa arvad, et pääsed Jumala kohtuotsusest? Või suhtud sa üleolevalt tema helduse ja sallivuse ja pika meele rohkusesse ega saa aru, et Jumala heldus tahab sind juhtida meelt parandama? Sa talletad endale viha oma kanguse ja pöördumata südamega Jumala viha ja õiglase kohtumõistmise ilmumise päevaks, kes tasub igaühele tema tegude järgi.” (Rm 2:3-6).

Autor: Jurii Sipko / https://www.facebook.com/ysipko

Pornograafia on perede vaikne tapja

Pornograafia mõju abielule on üsna hävitav. Ja see traagiline nähtus on laialt levinud. Ph.D. Patrick Fagan on teinud .....

Kristuse kaotamine kristluses

Küsimus kõlab alguses kummaliselt, kuid olen hakanud seda endalt küsima: kas mul on oht kaotada Kristus oma kristluses? .....

Boris Grisenko: Miks on Jumal aeglane kurikaelte karistamisel?

Nendel päevadel tasub meenutada, millised traagilised sündmused Egiptuses juhtusid ja kuidas Issand kõige selle juures hoidis oma lapsi, .....

Ärge laske vihkamisel oma südant vallutada

Praegu toimub palju kohutavaid asju. Deemonid lihtsalt rebivad mõned inimesed katki ja teevad nende kaudu mõeldamatuid asju. Ja .....

Arguse nakkus

Sajandeid tagasi, kui Iisraeli sõdur vaatas lahinguväljale, nägi ta sõjavankrite, hobuste ja sõdurite merd, mis ületasid tunduvalt tema .....

Valelootus või meeleparandus

Pole midagi hullemat kui valelootus. Parem on usaldada Jumalat ja Tema plaani, kui olla illusioonide kütkes ja elada .....

Kuidas lõpetada keelepeks

Mõnikord tundub, et käsitleme patuprobleemi kirikus samamoodi nagu valitsus terrorismi probleemi: sellest on peaaegu võimatu täielikult lahti saada, .....

Uhkus tuleb enne pornot

Kümmekond aastat tagasi töötasin kirikus suvepraktikantina ja ühel pühapäeva õhtul olin valmis noorterühma juhtima. Peale kohustuslikku pitsa söömist .....

Olete loodud Jumalale orienteeritud eluks

Jumala poole pööratud elu on elu, mida elate Jumala poole suundudes. Me pöördume Tema poole, mitte ei pöördu .....