Sureva kiriku viis sõna: “Olen oma aja ära teeninud!”

Paljudel kirikutel, kui mitte enamikul on raskusi teenijate leidmisega. See probleem ei ole uus, kuid pärast pandeemiat on see süvenenud. Mõned põhjused, miks koguduseliikmed keelduvad kirikus abistamast, on mõistetavad. Aga mõned mitte.

Tõenäoliselt kõige ebapiibellikumaks põhjuseks, miks koguduses teenimine lõpetatakse, on need viissurmavat sõna: “Olen oma aja ära teeninud.” Tegelikult, kui paljud teie koguduse liikmed reageerivad sel viisil, siis võib teie kirik olla väljasuremise teel. Siin on viis põhjust, miks see nii on:

1. Kohalikus kirikus teenimisel ei ole aegumiskuupäeva. Alates Apostlite tegude 2. peatükist kuni Ilmutuse 3. peatükini räägib kogu see suur Pühakirja lõik kohalikust kogudusest, kohaliku koguduse jaoks ja kohaliku koguduse kontekstis. Nendes Piibli raamatutes pole selliseid usklikke, kes ütleksid, et nad “on oma aja ära teeninud”.

2. Need neli sõna kõlavad nagu vangla. Teenimine peaks olema rõõm, mitte kohustusliku ja koormava töö periood. Kui kuulete neid sõnu kirikuliikmelt, siis on tõenäoline, et kuulete seda kelleltki, kes pole veel teenimisrõõmu kogenud.

3. Piibel ütleb selgelt, et kõik koguduse liikmed peaksid tegelema teenimisega. Lugege uuesti 1. Korintlastele 12. Paulus tuletab meile meelde salmis 12:27: “Seega, te olete koos Kristuse Ihu ja igaüks teist eraldiseisvalt selle osa” (kaasaegne tõlge). Tekstist selgub, et teenistuses peavad osalema kõik (“teie koos”). Kui üks liikmetest ei tegutse, siis kannatab kogu kirik. Korintose koguduses ei olnud väljaspool seda kirikuliikmeid, kes “olid oma aja ära teeninud”.

4. Need neli sõna demoraliseerivad koguduse juhte ja aktiivseid koguduseliikmeid. Kui koguduse liikmed väidavad, et nad “on oma aja ära teeninud”, siis peavad teised koguduseliikmed selle tühimiku täitma. Pühendunud usklikud on arusaadavalt pettunud, kui kuulevad teisi koguduseliikmeid kuulutamas, et nad ise keelduvad teenimast Kristuse ihus.

5. Kõige sagedamini kaasneb nende viie sõnaga negatiivsete hoiakute pagas. Kiriku liikmed, kes lõpetavad teenimise, sest nad on “oma aja juba ära teeninud”, on tavaliselt inimesed, kellel on tasule nõue. Nüüd, kui nad on mõnda aega teeninud, ootavad nad, et kirik neid teeniks. See on nagu mees, kes ütleb oma naisele, et on teda piisavalt teeninud ja et naine peab nüüd teda teenima kogu ülejäänud kooselu. See stsenaarium ei lõpe hästi.

Kui märkimisväärne hulk usklikke kirikus ütleb: “Olen oma aja ära teeninud”, siis on kirik hädas. Tegelikult võib kirik surra. Kristuse ihu, mida kirjeldatakse 1. Korintlastele 12. peatükis, on toimiv keha, milles kõik liikmed täidavad oma rolle. Niipea kui nad teatavad, et on oma teenistuse lõpetanud, lakkab kirik olemast.

Oleme seda kurba lugu liiga palju kordi mängimas näinud. “Olen oma aja ära teeninud” on tõesti sureva kiriku viis sõna.

Autor Tom Reiner / churchanswers.com

Allikas: https://ieshua.org/chetyre-slova-umirayushhej-tserkvi-ya-svoyo-uzhe-otsluzhil.htm