Sureva kiriku viis sõna: “Olen oma aja ära teeninud!”

Paljudel kirikutel, kui mitte enamikul on raskusi teenijate leidmisega. See probleem ei ole uus, kuid pärast pandeemiat on see süvenenud. Mõned põhjused, miks koguduseliikmed keelduvad kirikus abistamast, on mõistetavad. Aga mõned mitte.

Tõenäoliselt kõige ebapiibellikumaks põhjuseks, miks koguduses teenimine lõpetatakse, on need viis surmavat sõna: “Olen oma aja ära teeninud.” Tegelikult, kui paljud teie koguduse liikmed reageerivad sel viisil, siis võib teie kirik olla väljasuremise teel. Siin on viis põhjust, miks see nii on:

1. Kohalikus kirikus teenimisel ei ole aegumiskuupäeva. Alates Apostlite tegude 2. peatükist kuni Ilmutuse 3. peatükini räägib kogu see suur Pühakirja lõik kohalikust kogudusest, kohaliku koguduse jaoks ja kohaliku koguduse kontekstis. Nendes Piibli raamatutes pole selliseid usklikke, kes ütleksid, et nad “on oma aja ära teeninud”.

2. Need neli sõna kõlavad nagu vangla. Teenimine peaks olema rõõm, mitte kohustuslik ja koormav töö periood. Kui kuulete neid sõnu kirikuliikmelt, siis on tõenäoline, et kuulete seda kelleltki, kes pole veel teenimisrõõmu kogenud.

3. Piibel ütleb selgelt, et kõik koguduse liikmed peaksid tegelema teenimisega. Lugege uuesti 1. Korintlastele 12. Paulus tuletab meile meelde salmis 12:27: “Seega, te olete koos Kristuse Ihu ja igaüks teist eraldiseisvalt selle osa” (kaasaegne tõlge). Tekstist selgub, et teenistuses peavad osalema kõik (“teie koos”). Kui üks liikmetest ei tegutse, siis kannatab kogu kirik. Korintose koguduses ei olnud väljaspool kogudust kirikuliikmeid, kes “olid oma aja ära teeninud”.

4. Need neli sõna demoraliseerivad koguduse juhte ja aktiivseid koguduseliikmeid. Kui koguduse liikmed väidavad, et nad “on oma aja ära teeninud”, siis peavad teised koguduseliikmed selle tühimiku täitma. Pühendunud usklikud on arusaadavalt pettunud, kui kuulevad teisi koguduseliikmeid kuulutamas, et nad ise keelduvad teenimast Kristuse ihus.

5. Kõige sagedamini kaasneb nende viie sõnaga negatiivsete hoiakute pagas. Kirikuliikmed, kes lõpetavad teenimise, sest nad on “oma aja juba ära teeninud”, on tavaliselt inimesed, kellel on tasule nõue. Nüüd, kui nad on mõnda aega teeninud, ootavad nad, et kirik neid teeniks. See on nagu mees, kes ütleb oma naisele, et on teda piisavalt teeninud ja et naine peab nüüd teda teenima kogu ülejäänud kooselu. See stsenaarium ei lõpe hästi.

Kui märkimisväärne hulk usklikke kirikus ütleb: “Olen oma aja ära teeninud”, siis on kirik hädas. Tegelikult võib kirik surra. Kristuse ihu, mida kirjeldatakse 1. Korintlastele 12. peatükis, on toimiv keha, milles kõik liikmed täidavad oma rolle. Niipea kui nad teatavad, et on oma teenistuse lõpetanud, lakkab kirik olemast.

Oleme seda kurba lugu liiga palju kordi näinud. “Olen oma aja ära teeninud” on tõesti sureva kiriku viis sõna.

Autor Tom Reiner / churchanswers.com

Allikas: https://ieshua.org/chetyre-slova-umirayushhej-tserkvi-ya-svoyo-uzhe-otsluzhil.htm

Kõndimine läbi pimeduse: kuulekus kõige raskematel aegadel

Mõnikord langeb vaimne pimedus mõne Jumala lapse peale nii intensiivselt ja nii pikaks ajaks, et tavaline kuulekus ei .....

Islami loori taga. Terrorism

Koraani järgi käsib allah moslemitel tema nimel mittemoslemeid terroriseerida: "Ma sisendan hirmu uskmatute südametesse, löön neid vastu kaela .....

Surmava maomürgi vastumürk

Iga lugu Pühakirjas õpetab meile, mida teha ja mida mitte teha – ja mõnikord mõlemat. Need õpetlikud lood .....

Maadlus sellega, mida ei saa enam kunagi olema. Keskea melanhoolia tähendus

Mis selle kõige mõte on? Küsimus ei rauge. Seiske sellele mõnda aega vastu – täitke oma päevad müraga, .....

David Wilkersoni poeg: “Me ei vaja edu” teenistuses

"Ma ei vaja edu teenistuses," ütles Gary Wilkerson hiljuti jumalateenijate rühmale. See jahmatav teade pärineb ülemaailmse mitme miljoni .....

Kathryn Kuhlmani suhtumine tema teenistuse alguses

Kui Kathryn jutlustas, kuulutas ta nagu tuhandepealisele rahvahulgale, isegi kui ruumis oli käputäis inimesi. Selline oli Kathryn Kuhlmani .....

Füüsiline vorm teenistuses. Kuidas mõned harjutused teenistust laiendavad

Nagu iga kristliku eluga seotud teema puhul, on ka pastori elus füüsiliste harjutuste üle arutlemisel oht kahekordne: legalism .....

Teenistuse stressi kahe teraga mõõk

On käes varahommik ja kui üles ärkate, siis tunnete, kuidas Teil hakkab kõhus keerama. Mõtted eelmise päeva keerulistest .....

Teenistus Riias

Au Suurele ja Kõikvõimsale Loojale ja Loojale!Täname Kõigevägevamat Tema valiku eest meie elus! Ta kutsus meid teenima Teda .....