Surnumeri ja elava vee jõed

Jagage armastust

Surnumeri kannab endas mõtet, et me peaksime olema täidetud Jumala armastusega. Me seostame vett sageli eluga. Paljud linnad ehitati jõgede, järvede ja muude kohtade lähedusse. Sinna, kust on võimalik leida vett elu toetamiseks. Kuid iga kord, kui näeme ilma äravooluta veekogu, nagu Surnumeri, leiame sellest ja selle ümbrusest väga vähe elu. Kuidas saada inimeseks, kelle allikatest voolab välja vesi?

Jumalaga üksiolemises võib olla tohutu jõud. Mäletan ühte suve, kus veetsin märkimisväärselt palju aega teiste usklike juures, teenides koos Issandat. Otsustasime, et kord nädalas õhtul veedab igaüks meist pikka aega salajases toas koos Jumalaga. Minu jaoks oli see aeg tavaliselt umbes kaks tundi ja see oli alati värskendav ja julgustav. Kaks sellist Jumalaga omaette veedetud aega sel suvel osutusid minu jaoks üliolulisteks.

Mäletan, et lugesin ühel õhtul 5. Moosese raamatut. Lugesin väga usinalt, kuid enne, kui ma võisin tõesti lugemisse süveneda, tundsin, et Jumal tahab mulle midagi öelda ja pean lugemise lõpetama. Olin natuke segaduses ja ei saanud aru, mida ma täpselt tegema pean, kuid lõpetasin lugemise. Ja Jumal ütles mulle oma vaimu kaudu, et Ta tahab mind armastada. Selle asemel, et sel õhtul usinalt 5. Moosese või mõnda muud raamatut lugeda, soovis Jumal, et ma lõpetaksin lugemise ja laseksin Tal tegutseda. Ta soovis, et ma Temaga kohtun ja Teda kogen.

See vaikne aeg Jumalaga kahekesi on mu lemmik kõigist, mis mul kunagi on olnud ja kõige ebatavalisem. Tegelikult ei teinud ma muud kui häälestasin end Jumala armastuse vastuvõtmisele. Pärast üsna pikka aega tundsin, et pean uuesti Piibli avama, kuid seekord oli selleks Johannese esimene kiri. Mul oli tugev soov lugeda armastusest. Ja siis Jumal täpsustas kõike.

Äikesepojast armastuse apostlini

Johannes on evangeeliumides tuntud mitmel põhjusel. Ta oli koos Jakoobuse ja Siimon Peetrusega Yeshua lähim jünger. Teda ja Jakoobust hüüti “äikese poegadeks” arvatavasti nende julgete ja kiirustavate ideede tõttu. Kord küsisid nad Yeshua käest, kas nad peaksid kutsuma tule taevast alla küla peale, kus Teda vastu ei võetud. Neil oli ka ema, kes küsis Yeshua käest, kas tema pojad võiksid istuda Tema paremale ja vasakule käele Tema kuningriigis.

“Me armastame Teda, sest Ta armastas meid kõigepealt”

1 Johannes 4: 7-21 salmides on uskumatu tekst armastuse kohta ja just sellesse juhtis Jumal mind sel Temaga koosveedetud ajal tol õhtul. Johannes räägib ikka ja jälle vajadusest üksteist armastada, kuid nendib selgelt, et “me armastame Teda, sest Ta armastas meid kõigepealt”. Tol õhtul, lugedes neid sõnu, avanes see kirjakoht mulle palju sügavamalt, kui ei kunagi varem. Jumal täitis mind lihtsalt oma armastusega. See oli üks hämmastavamaid kogemusi (kui mitte isegi kõige hämmastavam) minu elus ja ma mõistsin, miks: Ta kutsus mind üles “üksteist armastama” ja see on võimalik ainult siis, kui oleme Tema armastusega täidetud.

Jumala armastusega täidetud olla on uskumatu. Ülejäänud suve olin sunnitud regulaarselt teisi armastama ja tegema asju, mida ma tavaliselt ei teinud. Pöörasin teadlikult tähelepanu teistele inimestele ja veetsin nendega piisavalt aega, püüdes aru saada, kas suudan neid kuidagi õnnistada. Olin Tema armastusest nii täis, et ei suutnud seda kinni hoida. Üks lihtne analoog, mis mulle meelde tuleb, on ääreni täidetud klaas, kust vesi välja voolab.

Kui oleme täidetud Jumala armastusega, siis Ta mitte ainult ei täida meid, vaid täidab meid ääreni, nii et Tema armastus voolab meist välja. Kui proovime Tema armastust enda sees hoida, põhjustab see meile suurt valu, aga siis kui me jagame Tema armastust teistega, kogeme me suurt rõõmu. Jumala armastus ja õnnistused ei ole kunagi olnud mõeldud selleks, et keegi inimene või inimrühm hoiaks seda endale, vaid selleks, et neid kasutada alati teiste õnnistamiseks, et nad saaksid ka Jumalat tundma õppida.

Surnumere näide

Surnumeri on maapinna madalaim punkt. See asub 430 meetrit allpool merepinda. See saab vett Jordani jõest, ehkki vihmaperioodil täitub see vihmaveest ja sellesse suubuvatest ojadest. Kuna see asub maa madalaimas punktis, ei voola sellest vesi kuhugi. Vesi lahkub sealt ainult aurustumise teel ja tulemuseks on veekogu, mis on 8 korda soolasem kui ookean. Selle enda nimi, Surnumeri, väljendab tõsiasja, et selles ja selle ümbruses on väga vähe elu, välja arvatud paljud turistid, kes täidavad tema kaldad.

Surnumeri peegeldab ideed, et me peame olema täidetud Jumala armastusega. Me seostame vett sageli eluga. Paljud linnad ehitati jõgede, järvede ja muude kohtade lähedusse, kust oli leida vett elu toetamiseks. Kuid iga kord, kui näeme tühjendamata veekogu, nagu Surnumeri, leiame sellest ja selle ümbrusest väga vähe elu.

Kui Jumal täitis mind oma armastusega piirini, tahtsin siiralt seda armastust jagada. Idee seda endale jätta oli absurdne. Kuidas ma saaksin? See oli liiga … Mulle tundus, et ma plahvatan, kui ma ei leia võimalust Tema armastust jagada. Ent tean ka seda, et kui ma üritaksin seda endas hoida – kui see vähegi oleks võimalik – siis see armastus rikneks ära ega tooks minus esile elu. Lõppkokkuvõttes oleksin nagu Surnumeri, kui prooviksin endasse Jumala armastust konserveerida.

Jumala armastus AGAPE on oma olemuselt isetu. Ta ei taotle omakasu ega rõõmusta omakasu üle. Kui Jumal valab meisse oma Vaimu läbi oma armastuse, avaldab see meie elule sama mõju. Me ei taha seda oma huvides kasutada, sest tahame seda õnnistust jagada, isegi kui prooviksime, ei saaks me Jumala armastust enda huvides kasutada.

Õnnistatud selleks, et olla õnnistuseks

 Ma teen sind suureks rahvaks ja õnnistan sind, Ma teen su nime suureks,et sa oleksid õnnistuseks! (1. Mo 12:2)

Iisrael oleks alati pidanud olema õnnistuseks. Issand õnnistas kahtlemata paljusid inimesi Iisraeli kaudu, eriti Yeshua kaudu. Samal ajal oleme kindlad, et Jumal kasutab jätkuvalt Iisraeli õnnistusena. Me ootame neid 144 000, kelle Jumal Iisraelist kogub, mitte ainult selleks, et luua suhteid Iseendaga, vaid ka selleks, et saata neid inimmassidesse, kes ei tunne Jumalat.

Palun palvetage koos meiega, et Jumal tõstaks iisraellasi üles teenima Jumalat Iisraelis ja mujal:

Et Jeesuse nimes nõtkuks iga põlv nii taevas kui maa peal kui maa all,  ja et iga keel tunnistaks: Jeesus Kristus on Issand – Jumala Isa kirkuseks. (Filiplastele 2:10-11)

Allikas: http://ieshua.org/myortvoe-more-i-zhivye-vody.htm