Tall või jäär?

Rosh Hashanah’l loetakse sünagoogis traditsiooniliselt Akedat – 1. Moosese raamatu 22. peatükist lugu Aabrahami valmisolekust ohverdada oma ainus poeg Iisak.

Jumal ütles Aabrahamile: „Võta nüüd Iisak, oma ainus poeg, keda sa armastad, ja mine Morijamaale ning ohverda ta seal põletusohvriks ühel neist mägedest, mis Ma sulle nimetan!”(1Ms 22: 2).

„Ja Aabraham võttis põletusohvri puud, pani need oma pojale Iisakile õlale, võttis enda kätte tule ja noa”(1. Moosese 22: 6).

Ja kui nad koos kõndisid, küsis Iisak oma isalt: “Kus on ohvritall?” Aabraham vastas: „Küllap Jumal vaatab enesele ohvritalle, mu poeg!” (1. Moosese 22: 7–8).

Siis, kui Aabraham kavatses oma poja ohverdada, hüüdis Jumal teda ja käskis tal peatuda. Aabraham nägi jäära (vene keekses sünodaalses tõlkes “sikku”), kes oli rägastikus sarvipidi kinni, ja ohverdas selle Iisaki asemel. Siis loeme:

„Ja Aabraham pani sellele paigale nimeks „Issand näeb”. Seepärast öeldakse tänapäevalgi: „Issanda mäel ta näitab end.””- 1. Moosese 22:14.

Nagu teate, siis puhutakse Rosh Hashanah’l alati šofarit selleks, et äratada hing meeleparanduse vajadusele. Šofar on jäära sarv, mis meenutab meile just seda jäära, kelle Aabraham Morija mäel ohverdas.

Isa ütles Iisakile, et Jumal vaatab  endale ohvritalle, see tähendab tallekese. Jumal aga andis jäära. Kas Aabraham eksis? Võibolla mitte.

Prohvet Jesaja kirjutas kellestki, kes sarnaselt Iisakiga oma surmaotsusele vastu ei hakanud:

Teda piinati ja ta alistus ega avanud suud nagu tall, keda viiakse tappa, nagu lammas, kes on vait oma niitjate ees, nõnda ei avanud ta oma suud.”(Jesaja 53: 7).

Millisest tallest käis jutt? Umbes 700 aastat hiljem ütles teine ​​prohvet Ristija Johannes Jeesuse kohta: „Vaata, see on Jumala Tall, kes kannab ära maailma patu.” (Johannese 1:29).

Kas see võiks olla see tall, keda Aabraham kujutas ette, kui ta ütles Iisakile, et Jumal annab talle? Jeesus ütles juudi usujuhtidele: „Teie isa Aabraham tundis suurt rõõmu sellest, et ta saab näha minu päeva, ja ta nägi seda ja rõõmustas.”(Johannese 8:56).

Kas Aabraham nägi ette, et Jeesus lüüakse risti just selle Morija mäe lähedal, kus ta kunagi ohverdas Iisaki asemel jäära?

Siis valmistas Jumal jäära selleks, et päästa Iisak füüsilisest surmast. Ja hiljem varustas Ta meid Jeesus-Tallega selleks, et päästa meid vaimsest surmast – igavesest lahusolekust Jumalast.

Uue Testamendi kirjas heebrealastele on öeldud:

„Usus viis Aabraham, kui teda proovile pandi, ohvriks Iisaki; tema, kes oli saanud tõotused, oli valmis ohverdama oma ainusündinu; tema, kellele oli öeldud: „Sinu sugu loetakse Iisakist.” Sest ta arvestas, et Jumal võib ka surnuist üles äratada, seepärast ta saigi tema tagasi ettetähenduseks.”(Heebrealastele 11: 17–19).

Uue Testamendi kohaselt tõusis Jeesus – Jumala Ainusündinud Poeg – sõna otseses mõttes surnuist üles pärast kolme päeva hauas veetmist. See fakt annab kõigile, kes Temasse usuvad, lootuse ülestõusmisele pärast maise elu lõppu.

Ükskõik, mida keegi ka ei ütleks osutab Rosh Hashanah ülestõusmisele – päevale, mil Jumala Poeg, kauaoodatud Mashiach, meie eest surma võitis. Tõesti hag Sameach!

Autor: Matt Sieger / cis.jewsforjesus.org

Allikas: https://ieshua.org/baran-ili-agnets.htm