Talmud (rabiinitraditsioon) ja Uus Testament

Rabid ja nende järgijad süüdistavad meid, Messiasse Ješuasse uskujaid, sageli Toora ignoreerimises, kui nad ilmselt elavad selle reeglite järgi.

Nad väidavad, et Uus Testament on “halb koopia”, et rabiinitraditsioon on algne ja kes julgeb Uut Testamenti lugeda, puutub kohe kokku tsitaatidega juudi pühakirjadest.

Tõsi, vaatamata oma väiksusele (27 raamatut, mis sisaldavad 260 peatükki), sisaldab Uus Testament peaaegu 1000 tsitaati Tanakhist. Ausalt öeldes tsiteerib Uus Testament enam kui 99% juhtudest midagi, mis pärineb Vanast Testamendist. Nii nagu prohvetid õpetasid Toorast, õpetab Uus Testament Tanakhist.

Ilma heebrea pühakirjadeta poleks Messia kohta ettekuulutusi.

Ilma messiaanlike ennustusteta on Ješua Messia staatus kehtetu.

Seetõttu on Uue Testamendi teoloogia täpselt Vana Testamendi teoloogia. Ješua ja Tema jüngrid uskusid Vana Testamendi pühadusse, tsiteerisid seda ja viitasid sellele.

Ješua ja Tema jüngrid pidasid heebrea pühakirju Jumala Sõnaks, mis olid kirjutatud Püha Vaimu järelevalve ja inspiratsiooni all.

Aga mis siis, kui me ütleksime Teile, et rabiini traditsiooniga lubatud õpetus ei ole Moosese Toora?
Mis siis, kui me ütleksime Teile, et nad kasutavad lihtsalt mõistet “Moosese Toora”, kuid tegelikult mõtlevad midagi täiesti erinevat?

Esiteks, ärge laske kellelgi end petta. Tänapäeval on Siinail antud Toora käskudest lihtsalt võimatu kinni pidada.

Sest Toora käsud keerlevad ümber templi, kogudusetelgi, preesterkonna, altari ja selle kõige keskmes on ohvrid, mis katavad kinni patte.

Kuid neid pole 2000 aastat eksisteerinud.

Peaaegu kõik Moosese antud käsud on tihedalt seotud templis teenimisega.

Moosese lepingu järgi kummardati Jumalat templis. Tänapäeval Moosese lepingu järgi elamine ilma templi, kogudusetelgi, altari ja ohvriteta on sama, kui proovida sõita jalgrattaga, millel ei ole rattaid.

Teiseks, kui tempel 2000 aastat tagasi hävitati, pidid rabid judaismi uuesti leiutama, et see toimiks ilma templis ja pühamute teenimiseta.

Kuigi nad jätkasid mõistete “judaism” ja “Toora” kasutamist, muutsid nad määratlust: sealt edasi ei olnud see enam Tooral põhinev Piibellik judaism, vaid see on rabide traditsioon.

Tempel, preesterkond, altarid, ohvrid ja kogudusetelk asendati uute kommetega.

Enamik juudi traditsioone võeti isegi teistelt rahvastelt, kelle seas meie rahvas paguluses elas: talismanid, khamsa (käekujulised amuletid), Lag B’Omer, kippa kandmine, palved surnute poole, tefillin, mezuzah, lamamine kuulsate rabide haudadele, kašruti seadused liha- ja piimatoodete eraldamise kohta, maagia, Bar Mitzvahd, kuulsate rabide kujutised ja maalid, mantrate retsiteerimine ja isegi pulmades veiniklaasi purustamise traditsioon.

Kõiki neid meie rahva poolt armastatud traditsioone pole Piiblis kunagi mainitud. Te võite küsida, aga oodake, kas Tooras ei mainita tefilliini ja mezuzat? Mitte päris. Targad valisid kontekstist välja rebitud salmi hulgast ühe või kaks sõna ja andsid sellele teadlikult uue tähenduse.

Pange tähele, et Uut Testamenti ei nimetata heebrea keeles “Uueks Tooraks”, vaid “Uueks lepinguks”.

See termin pärineb Jeremija Tanakhi ennustusest uue lepingu sõlmimise kohta.

“Vaata, päevad tulevad, ütleb Issand, mil ma teen Iisraeli sooga ja Juuda sooga uue lepingu: mitte selle lepingu sarnase, mille ma tegin nende vanematega sel päeval, kui ma võtsin nad kättpidi, et viia nad välja Egiptusemaalt – selle mu lepingu nad murdsid, kuigi ma olin nad võtnud enese omaks, ütleb Issand.” (Jeremija 31:31-32)

Kuigi Uus Testament on Vana Testamendi kõige loomulikum jätk, nimelt Vana Testamendi ennustuste täitumine Messia kohta, tunnistavad ajaloolased, et Talmudis kajastatud rabide judaismi ja Tanakhi vahel pole peaaegu mingit seost.

Vaatame, mida ütleb Iisraeli suurim autoriteet tarkade kirjanduse alal: professor Avigdor Shinan Jeruusalemma Heebrea Ülikoolist. Isik, kes kannab isiklikult kippad:

„Meie teoloogia ei ole Vana Testamendi teoloogia. Traditsioon, mida me täna järgime, ei ole Vana Testamendi traditsioon, see on tarkade traditsioon. Šabati seadused, kašruti seadused ja paljud teised seadused – neid kõiki pole Pühakirjas ega Tanakhis mainitud. Vanas Testamendis pole sünagoogi, Kaddiši, Kol Nidreid, Bar Mitzvahd ega tallitit. Kõik, mida igaüks saab määratleda juudipärasena ja otsides selle juurt, ei ole Vana Testament, see on tarkade kirjandus. Sealt see kõik alguse saigi. Kus on judaism Vanas Testamendis? Moosest ei kutsutud “Yehudiks” – “juudiks”. Aabrahami ei kutsutud “Yehudiks”. Ja ka Taavetit mitte. Ainult Mordokaid kutsuti “juut Mordokaiks” ja see on Vana Testamendi lõpus, Pärsia ajastul” (Prof. A. Shinan)

Kuulus juudi ortodoksne kirjanik Chaim Schimmel kirjutab oma raamatus “Oral Torah”:

“Juudid ei elanud kunagi Toorasse kirjutatud sõnasõnaliste sõnade järgi, vaid rabide traditsioonide järgi.”

Suur iroonia seisneb siin selles, et kui Uue Testamendi kirjutasid juudid ja see kirjeldab juudi Messia elu, siis rabiini traditsioon, selle suuline seadus põhineb Sisera paganliku järeltulija ja proselüüdi: rabi Akiva vaadetel.

2000 aastat tagasi olid Iisraeli usukangelased sellised piiblitegelased nagu Taaniel, Noa, Deboora, Joosep, Saalomon ja paljud teised. Tänapäeval on nad aga asendunud selliste tegelastega nagu rabi Schneerson, rabi Akiva, rabi Gamaliel, rabi Eliezer, rabi Yosef Mizrachi, rabi Amnon Yitzchak, rabi Pinto, rabi Eliezer Berland jne.

Neile, kes väidavad, et peavad endiselt Moosese lepingu käske, on lühike küsimustik, millega saate end proovile panna.

See sisaldab mõningaid põhilisi käske, mille järgi igaüks saab kontrollida, kas ta peab tõesti Moosese lepingust kinni.

Kas olete kindel, et te ei söö 3. Moosese 3:16 järgi loomset rasva?
Kas viskate oma lapsed kividega surnuks, kui nad peaksid teid needma vastavalt 3. Moosese 20:9-le?
Kas te ei aja habet? Mida ütleb 3. Moosese 19:27?
Kas otsite homoseksuaale ja tapate neid? Kas teete seda, mida 3. Moosese 20:13 selle kohta ütleb?
Kas rõivaid ostes veendute, et need ei oleks valmistatud šatnessist, villa ja lina segust, nagu on kirjeldatud 5. Moosese 22:11?
Kas  Te lähete Jeruusalemma kolmel palverännakupühal, et tuua oma ohvreid preestritele, vastavalt 2. Moosese 23:14-le?

Need on vaid mõned näited sadadest käskudest, mida on veelgi keerulisem täita. Seetõttu vastus küsimusele “Miks järgida imitatsiooni, kui meil on originaal?” on: “Oleme nõus!”

Uus Testament on Vana Testamendi loomulik jätk, nimelt Vana Testamendi ennustuste ja Messia eluloo täitumine.

Kuid just Talmud jättis tähelepanuta Iisraeli seadused, hülgas need ja sai seega uueks teeks.

Talmudist lähtuv rabiinitraditsiooni judaism ei ole üldse judaism. Algset judaismi, esimest ja tõelist, kirjeldatakse Vana ja Uue Testamendi kirjutistes. Pärast teise templi hävitamist jäi Iisraelile kaks peamist võimalust, millest ta sai valida ainult ühe:

1) järgida Uue Testamendi judaismi, mis põhineb Messias Ješual, kellele osutavad Vana Testamendi ennustused,

2) järgida rabide traditsioone, lähtudes variseride sektist… rabidest.

Isegi kronoloogilisest vaatenurgast eelnes Uue Testamendi judaism Talmudi judaismile, kuna Uue Testamendi kirjutised valmisid juba esimesel sajandil pKr, samas kui rabiinitraditsiooni kirjutised, Talmud, formuleeriti sadu aastaid hiljem. Mõlema rühma esimeste kirjutiste sisu ülevaade paljastab tõe veelgi selgemalt: kronoloogiliselt on Vana Testamendi viimane raamat Malakia raamat. See on Tanakhi lõpus.

Mis on Tanakhi parim jätk? Uus Testament või Talmud?

Malakia raamat on kronoloogilises mõttes üks viimaseid raamatuid Vanas Testamendis. Huvitav on see, et Malakia peatükid 3-4 algavad ja lõpevad Messia lootusega.

Vaata, ma läkitan teile prohvet Eelija, enne kui tuleb Issanda päev, suur ja kardetav. Ja tema pöörab vanemate südamed jälle laste poole ja laste südamed vanemate poole, et ma ei peaks tulema ja lööma maad needusega.” (Malakia 3:23-24).

Üleminek Tanakhilt Uuele Testamendile on loomulik ja sujuv.

Uue Testamendi kirjutiste hulgas on teada, et Markuse evangeelium kirjutati esimesena. See algab järgmiste sõnadega:

Jeesuse Kristuse [Jumala Poja] evangeeliumi algus. Nõnda nagu on kirjutatud prohvet Jesaja raamatus: 
„Vaata, ma saadan sinu palge eele oma käskjala, kes valmistab su teed.
Hüüdja hääl on kõrbes: “Valmistage Issandale tee, tehke tasaseks tema teerajad!”” (Markuse 1:1-3)

Vaatame nüüd tarkade kirjutiste algussõnu: Mišna algab Berachotiga, “õnnistusega”. See ütleb:

„Mis ajast alates saate õhtul Shemat tsiteeerida? Seda ütleb rabi Eliezer alates ajast, mil preestrid lähevad oma terumat sööma, kuni esimese vahiaja lõpuni. Ja Targad ütlevad: kuni südaööni. Rabban Gamliel ütleb: koiduni” (Berakhot 1:1)

Otsustage ise, milline kahest teosest on kõige loomulikum ja loogilisem Vana Testamendi jätk? Kus on õige vastus messialikule lootusele, millega Tanakh lõpeb?

Kokkuvõtteks: ärge laske neil end petta! Keegi ei pea tegelikult Siinai lepingu käske. Nii meile kui rabidele anti Uus Testament. Uus leping, mida rabid järgivad, on nende endi loodud rabiinlik traditsioon. Uus Testament, mida meie järgime, põhineb Jumala Messial.

Aga Teie?

Millist lepingut Teie järgite?

Autor – Eitan Bar / oneforisrael.org

Allikas: https://ieshua.org/talmud-ravvinskaya-traditsiya-i-novyj-zavet.htm

9 asja, mida peaksite rabiinliku judaismi kohta teadma

Lisaks teadmisele, et meil on levinud religioossed tekstid, ei tunne enamik tänapäeva kristlasi judaismi "kaasaegseid" vorme (peaaegu 2000 .....

Kuidas kaks messiaanlikku juuti mõjutasid rabiinlikku piibliuurimist 16. sajandil

Tõenäoliselt olete kuulnud naeruväärset süüdistust, et Piibli algtekst on sajandite jooksul rikutud, nii nagu sõnad "katkise telefoni" mängus. .....

Omeri loendamise rabiinlik traditsioon

On olemas rabiinlik traditsioon, mida nimetatakse "omeri loendamiseks." Selle traditsiooni kohaselt hakkate lugema päevi alates pesachi (paasapüha) esimesele .....

Mis on Talmud?

Paljud inimesed on Talmudist kuulnud, kuid pole päris kindlad, mis see on. Kaasaegse judaismi paremaks mõistmiseks on väga .....

Iisrael peab lõpetama messiaanlikele juutidele kodakondsuse andmisest keeldumise

Tulin just koju oma 23. Iisraeli reisilt, kuid see reis oli ainulaadne. Mitmed mu kolleegid, evangeelsed pastorid Lõuna-Californiast, .....

Messiaanliku liikumise ajalugu. Chaim (Rudolf) Gurland

«Pidin elama kahes täiesti erinevas maailmas. Esiteks juudina ja seejärel kristlasena. Alguses - piiratud kahtluste ja ebausu maailmas, .....

Mis on Yahrzeiti küünal?

Kui külastate katedraali või suurt katoliku kirikut, võite näha küünlaid, mida inimesed süütavad palvete tähistamiseks. Küünlad on levinud .....

Kas Te järgite tõelist Jeesust?

On olemas palju Jeesuseid. Rav Sha'ul (apostel Paulus) tunnistas seda, kui ta kirjutas: "Sest kui keegi tuleb ja .....