Täna räägime sinust, sinu positsioonist ja sellest, kes sa oled Kristuses Jeesuses

Jagage armastust

Me näeme, milline on teie positsioon Jumala ees, mida Jumal teie kohta arvab, kelleks ta teid tegi ja milline on teie positsioon inimeste seas.

Kindlasti on teil enda kohta mõni idee või arvamus. Seda mõjutas see, mida sa läbi elasid, mida valesti tegid (ebaõnnestumised). Kuid see kõik on vale.

Kristuses Jeesuses on teie seisukoht ja arvamus Kristus! See, mida Ta tegi ja mida läbi elas, moodustab teie arvamuse iseendast. Selles on erinevus.

Saatan ütleb teile, et te pole keegi, sest te pole oma elus midagi piisavalt hästi teinud. Kuna kellelgi läks paremini, keegi on parem, kui sina, keegi on targem, rikkam ja sul pole lahendust ega võimalust.

Kristus lõi teid Temas esimeseks, sest Ta on esimene.

Nüüd tahan teid kurssi viia Piiblis selle kohta, kes te tegelikult olete, võtke seda 33 korda päevas, öeldes: „Ma olen Kristuses! Jumal lõi mind selliseks! Mind ei huvita see, mida mu mõte või toimik ütleb, mida sõbrad ütlevad. Mind huvitab see, mida ütleb mu Jumal, kes väidab, et on loonud mind ja kõiki inimesi maa peal. “

Kas saate aru, et teid päästab ainult see?

Teie minevik ega tulevik ei päästa teid! Kristus päästab teid!

Mõelge Kristusele, mõelge tema võidule, mõelge nende imede peale, mida Ta tegi!

Sa ei leia kunagi rahu, kui mõtled oma minevikule. Aga kui mõelda Kristuse minevikule, siis on teie südames alati rahu ja vaikus, sest Ta pole kunagi ühtegi pattu teinud ja Ta suri teie eest ja tõusis teie eest uuesti üles. Halleluuja!

See on palju parem kui teie minevik, sünge elu, mida elasite, ja millest te häbenete sellest korralikule inimesele rääkida. Oh, kui keegi teine ​​näeks teie mõtteid. Jumal tänatud, et see on varjatud! Kuid pidage meeles, et see pole Jumala eest varjatud. Ja lihtsalt sellepärast, et Kristus on sinus, ei tuleta Jumal seda meile meelde. Jumal tänatud, et mul on uus pilt! Ja selle lõi Looja – Kristus!

Johannese 5:18

Siis otsisid juudid veel enam võimalust teda tappa, sellepärast et ta oli lisaks hingamispäeva rikkumisele nimetanud Jumala oma Isa  olevat, tehes ennast Jumalaga võrdseks.

Kui Püha Vaim selle lõigu mulle avaldas, raputas see mind varbaotsani, kuni viimase närvini ja sain ilmutuse.

Jumal valgustas mind ja ma mõtlesin, kuidas oleksin võinud need kaks vinget rida vahele jätta. Täna Jumalat selle eest, mida täna kuuled (loed) ja see peaks sind šokeerima! See hoiab ära uinumise ja rahuliku vana elu jätkamise.

See hävitab depressiooni ja kõik saatana valed!

Jeesus kutsus Jumalat oma Isaks, juutide jaoks tähendas see seda, et Ta tegi end Jumalaga võrdseks. Ta ütles, et Joosep, kes dokumentide järgi oli Tema Isa, ei olnud tegelikult mitte Tema Isa, vaid oli kasuisa. Mille peale juudid teda hulluks kutsusid.

Kui lähete passi järele ja väidate, et teie isa pole teie passi järgi tegelikult teie isa, vaid et ta on keegi, kes on kuskil kosmoses, siis nad ütlevad, et olete hull. Ja kui hakkate seal midagi valjult tõestama, siis on võimalik, et teile kutsutakse spetsiaalne auto järele.

Inimesel on raske mõista, et olete siin ja teie Isa on kusagil, kus toimub Tähtede sõda, mis on väga kaugel ja nii arusaamatu, et te ei saa puudutada, proovida ja kontrollida.

Kuna Jeesus kutsus Jumalat oma Isaks, mõistsid nad ise, et Ta on Jumalaga võrdne. Nad ise tunnistasid seda! Kristus ei tunnistanud seda! Ta ütles lihtsalt: “Ta on minu isa!” Ta ei pidanud midagi tõestama, juudid said juba aru, et Ta on Jumalaga võrdne.

See peaks sind tantsima panema!

Matteuse 6: 9
Teie palvetage siis nõnda: 
Meie Isa, kes sa oled taevas! Pühitsetud olgu sinu nimi!

Mida see tähendab? Jeesus, kes väitis, et Tema Isa on Jumal ja kuna Ta on Tema Poeg, on Ta Jumalaga võrdne, käsib teil palvetada: “Meie Isa!”

See tähendab, et nii tehes tegi Ta teid Jumalaga võrdseks. Ma ei tea, milline on teie arvamus endast, millise pildi on saatan teile loonud, aga vaadake, millise pildi Jumal teist on loonud!

Juudid võtsid seda tõsiselt ja tahtsid seetõttu Kristust tappa.

Kui see oleks nali või anekdoot, poleks keegi Teda puudutanud.

Kui näete, et inimene on nõrganärviline, ei võta te Teda tõsiselt, vaid lahkute ja suhtlete normaalsete inimestega.

Ta ütles: „Mu Isa saatis mind! Ma teen seda, mida Isa mulle näitab, ma ütlen seda, mida Isa mulle ütleb! “

Millele ortodokssed juudid vastasid, et Ta teeb ennast Jumalaga võrdseks.

Jeesus ütles: Teie palvetage siis nõnda: 

Palvetagem: „Ma tänan Sind, kallis Taevane Isa, et Sa tegid mind endaga võrdseks ja andsid mulle oma Poja mineviku, võtsid minult mineviku. Sinu Poeg võttis minu mineviku ja suri minu mineviku pärast selle kustutamiseks! Ta andis mulle oma mineviku ja tegi mind Sinuga võrdseks – Jumal! Isa, ilmuta see meile nüüd, et saaksime aru, et me ei oleks oma mineviku orjad, et saatan ei saaks meie elus töötada! Halleluuja! Au sulle! Aamen! “

Võrdne Jumalaga Jeesuses Kristuses !!!

Vaadake oma positsiooni Jumala ees!

Vaadake, kuidas Jumal teid näeb, kui olete Kristuses Jeesuses!

Nüüd näete, miks te ei olnud õnnelik, andsite alla ja tegite nii palju vigu! Sest sa olid iseenda jaoks – läbikukkumine, oma mineviku ori.

Öelge: „Saatan, kao minust! Mine ära! Tee end korda Jumala Sõna järgi. Ma olen Jumala sarnane Kristuses Jeesuses!”

Ainult nii saate tugevaks! See vabastab teid orjusest, annab teile uut jõudu ja lootust. Piibel ütleb nii!

Ja teie? Te olete piiratud, sest olete lubanud endale pidevalt öelda, kui õnnetu ja väärtusetu olete.

1. Peetruse 2: 1–5, 9, 10

Pange siis maha kogu kurjus ja kogu kavalus ja silmakirjatsemine, kadetsemine ja mis tahes keelepeks! Nagu äsjasündinud lapsed igatsege vaimulikku selget piima, et te selle varal kasvaksite pääste poole, kui te olete tunda saanud, et Issand on helde. Tulles tema, elava kivi juurde, kes küll inimeste poolt on tunnistatud kõlbmatuks, ent Jumala silmis on valitud ja hinnaline, laske ka endid ehitada elavate kividena vaimulikuks kojaks. Saage pühaks preesterkonnaks, kes toob vaimulikke ohvreid, mis on Jumalale meelepärased Jeesuse Kristuse kaudu.

9) Teie aga olete „valitud sugu, kuninglik preesterkond, püha rahvas, omandrahvas, et te kuulutaksite tema kiidetavust”, kes teid on kutsunud pimedusest oma imelisse valgusse – teid, kes te muiste polnud rahvas, nüüd aga olete Jumala rahvas, teie, kelle peale polnud halastatud, nüüd aga on.

Sellest ei rääkinud mitte ainult Paulus, vaid ka teised apostlid. Püha Vaim avaldas selle neile.

Öelge: „Jumal, ma tänan Sind, et Sa minu peale halastasid! Ma sain taevase amnestia. Jumal ise andis mulle armu, kirjutades mulle Jeesuse verega uue lepingu, võttes mind lepingusse, tehes minust oma lapse – nagu tema ise on, ja seetõttu ei saa ma enam elada paganana! “

Iga hetk teie elus peaks kõlama: “Halleluuja!”

“Ma olen vaba! Olen Jumala sarnane! “

See pole mingi USA demokraatia ega humanism, mis ei vii teid kuhugi, sest humanistidel on oma arvamus. Neil on kõik korras. Keegi pole milleski süüdi, kedagi ei saa süüdistada, las ta teeb mida tahab jne.

Kuid Jumal ütles, et te ei saavuta seda positsiooni oma tegudega. Saite selle armu läbi, nii et teile anti armu ja tehti Jumala sarnaseks!

Saage aru! Seda mitte sellepärast, et sa midagi tegid või midagi ei teinud, vaid sellepärast, et Tema tegi seda!

Ja Ta tegi kõike suurepäraselt! Piiblist leiate rohkem, mida Ta teie heaks tegi! Piibel sisaldab mõeldamatuid aardeid nii teile, kui ka teie lastele.

Kuulutage iga päev: „Mul on uus positsioon! Jumal, ma olen nagu Sina! Kahjuks ei tea ma, kes Sa tegelikult oled, aga nüüd tean, et Kristuses olen ma nagu Sina! ”

Las see püsib sinus igavesti, olenemata sellest, mida inimesed ütlevad.

See tõstab sind üles ja hoiab kõrgel!

See ütleb teile, et teie jaoks on kõik võimalik! Kristuses saate teha kõike! Jah, Ta pani sind endale meeldima! Ta ütles: “Sa oled mu vend ja õde, sa oled mu sõber!”

Johannese 15:15

Ma ei nimeta teid enam orjadeks, sest ori ei tea, mida ta isand teeb. Teid olen ma nimetanud sõpradeks, sest teile olen ma andnud teada kõik, mida ma olen kuulnud oma Isalt.

Kristus on Jumal! Keegi ei saanud Temalt seda seisukohta võtta! Ei poliitiline süsteem, saatan, kurjad vaimud ega surm!

Mida see tähendab? Samuti ei saa nad teilt midagi, kui usute Jumalasse ja jääte Kristusesse!

Ja tead, nad näevad, kui sa usud!

Pidage meeles, et vaenlane ründab teid edukalt seni, kuni ta näeb, et te ei näe, kes te Kristuses olete. Niikaua kui vaenlane näeb, et te ei näe oma positsiooni, teeb ta teile haiget, piinab ja purustab teid. Vaenlane teab, et te ei tea, mis on Piiblis kirjas.

Kui ma usun ja räägin, siis lasen selle oma ellu. Kui ma usun, aga ei räägi, siis näeb saatan, et ma ei räägi ja tal on õigus mind piinata.

Ja te arvate, kas elu on tõesti nii õnnetu?

Kuid peate võitlema ja minema vastu saatana valedele, kõrvaldama tema mõtted, asendades need Jumala Sõnaga!

Ütle: „Isa, see on eriline au! See on minu jaoks arusaamatu! Ma ei saa sellest aru, kuid siin on öeldud, et Poeg on võrdne oma Isaga ja Sinu Poeg käskis mul palvetada nii: “Meie Isa, kes Sa oled taevas!”

Kust tuli Poeg? Isa juurest.

Ja seetõttu on Ta Temaga võrdne. Kristus ütles, palvetage niimoodi: “Meie Isa!”

See tähendab, et Ta andis mulle õiguse!

Mäletan turiste, kes tulid nõukogude aja lõpus Eestisse ja käisid teksade eest siinsetes parimates restoranides.

Mul oli suur soov saada mõne teise riigi kodanikuks, sest punane pass ei lubanud mul teha seda, mida nemad tegid.

Kui te oleksite USA või vähemalt meie naaberriigi kodanik, andis see teile teatud õigused.

Näiteks: kui elasid teisel pool Soome lahte, siis väikese töö eest said korraliku palga ja see võimaldas osta korraliku Levise või Lee Cooperi. Tulla siis nädalavahetuseks siia, et müüa hotellides 2-3 paari, osta eluaegne pilet ööklubisse Amigo ja väikebuss täis naisi ning anda porterile veel üks ports raha. Ja lahkuda praamile.

Kas soovite öelda, et see ei olnud nii!

See tähendab, et selle riigi kodakondsus võimaldas teil teatud asju teha.

Kõik teavad, et see oli nii. Ja kahjuks on meie inimesed selle tõttu kannatanud.

Kui Jumal andis teile oma kodakondsuse, oma lapse staatuse ja tegi teid Temaga võrdseks ja see ei anna teile eeliseid, siis miks see kõik!

Kui Soome pass andis teile eelise, et saate Viru hotellis ööbida, kuigi olite ise tavaline aednik, siis see, mida täna kuulete, on palju enamat!

Kuid see saladus avaldatakse ainult ühe koodiga, vajate salasõna.

1. Peetruse 2:6-7

 Seepärast seisabki Pühakirjas: 
„Ennäe, ma panen Siionisse kivi, valitud, hinnalise nurgakivi, ja see, kes usub temasse, ei jää iial häbisse.” Teile siis, kes te usute, on see au, uskmatuile aga „kivi, mille ehitajad tunnistasid kõlbmatuks, ning just see on saanud nurgakiviks”,

Öelge minuga: “Kui ma usun, siis on see mulle auasi!”

See pole needus või häbi – see on au!

Nüüd pole ma hull, kui ütlen, et mu isa elab kolmandal korrusel. Ja see kolmas korrus on väga kaugel. Kui ma usun ja räägin, siis vormistan selle.

Kui ma usun ja ei räägi, siis saatan näeb seda ja piinab mind.

Sisestasin salasõna, kuid ma ei klõpsanud nuppu OK.

Ja siis võite hommikust õhtuni arvuti lähedal istuda, peast kinni haarata, teha väga tõsist nägu, pühkida higi ja teha graatsilisi liigutusi, kuid see programm ei avane.

Öelge: „Isa, ma usun! Sinu Poeg tapeti selle eest. “

Kas sa tead, miks nad sind tappa tahavad? Sest sa ei usu.

Mis juhtub, kui usute?

Siis vormistate oma staatuse ja kinnitate selle. Ja mida saab saatan Jumalaga teha? Pühakirja järgi oled sina nagu Tema!

Siis ei pea saatanale nina alla pistma risti ega Piiblit, öeldes: “Karda, saatan!” Saatan ei pääse sellest eemale, sest muidu oleks Jeesus ristiga maad mööda kõndinud, surudes selle kõigile nina alla ja nii oleks ta kurjad vaimud välja ajanud. Ei Ta tegi seda Sõna abil! Ta ütles: “Saatan, kas sa tead, kes Ma olen?”

Aga kuidas ta teadis, kes ta on?

Sest Ta tuli ja ütles, kes Ta on!

„Jumala Vaim on Minu peal. Isa saatis Mind ja määras Mind. Saatan välja! Patsiendid, olge terved! “

Ta näitas, et on oma Isaga võrdväärne.

Ja ka sina oled seal! Teretulemast koju! Teretulemast Vaimu!
See on teie positsioon. Te ei pea olema jalamatt, millel kõik inimesed saatana juhtimisel jalgu pühivad!

“Elu on nii raske, mul on halb tuju!”

Miks? Kas olete kaotanud passi?

Kas teie privileegid on kadunud?

Ole rahulik, see on taevas talletatud! Seal on kirjas, et Tema käes on kustutuskummiga pliiats, ainult Tema saab sealt sinu nime kustutada.

Ei saatan, Tõnis Palts ega Juhan Parts!

Peate näitama väge! Arvate, et teil on väge, kuid peate seda näitama.

Jeesus läks ja näitas seda! Kujutage ette, kui kulturistid üle kogu maailma treeniksid hommikust õhtuni, nii et higi voolaks ojadena ja kannaksid dressipluuse, isegi võistlustel ei võtaks riideid seljast.

See ei ole loogiline. Jõudu on, aga see on nähtamatu! Kuidas sa siis preemiat annad?
Kuidas me seda näeme ja teada saame?
Jeesus ütles: „Ma olen Jumala Poeg. Mu Isa saatis Mu! “

Tahad näha! Saatan kao, haiged, olge terved, jagame leiba ja kala!

Lihtsalt. Ta tõestas, et Tal on pass ja salasõna.
Kas soovite, et ma ütlen teile, mis see salasõna on? Ja see töötab alati.

Kui avate Piibli, on see algul nagu Windows 10.
Kord avasin selle ja mõtlesin, et kui arvuti oleks natuke kergem, siis oleksin selle kuhugi kaugemale visanud.

Aga õnneks mitte.

Hiired, nupud, klahvid, taaskäivitamine, edasi-tagasi telefonikõned, raamatud, teave.

Sa pole loobunud!

See töötab teiste jaoks! Benny Hinn kõnnib ja teeb Jumala tegusid!

Miks see töötab tema ja mitte minu elus?

Ära anna alla!

Võtate püha Piibli oma kätte ja loete, et Ta armastas seda, see tappis teise, et ta läks sinna, teine ​​naasis. Sa ei saa millestki aru, sest salasõna pole.

Öelge: „Isa, Sa ütlesid, et neid, kes usuvad, neid austatakse! Ma armastan Sind!” ja klõpsake nuppu “OK”!

“Isa, ma armastan Sind!” Ja loe edasi.

Psalm 31: 1
Sinu juures ma otsin pelgupaika, Issand, ärgu ma jäägu iialgi häbisse! Oma õiglust mööda päästa mind!

Roomlastele 10:11

Sest Pühakiri ütleb: „Ükski, kes usub temasse, ei jää häbisse.”

Usu ja tunnista jätkuvalt, sest Jumal ütleb: “Te ei jää häbisse!” Sest nüüd lahendate olukordi uuel viisil, Jumala abiga ja Tema juhendamisel. Vanad meetodid on ebaefektiivsed ega too lahendusi.

Inimesed võivad küll öelda, et mul on häbi, aga Jumal ütleb, et ma ei tee seda. See ei tähenda, et otsus saabub järgmisel hetkel, kuid õigel ajal tuleb võidukas otsus Jumalalt.

Nii et mul pole kunagi häbi !!!

Ja nii ma ütlen: “Halleluuja!” Issand aita mul sind alati kiita!

Ja hakkad Teda tänama!

“Minu isa ütles, et mul pole häbi! Ütle, mida sa tahad! “

Miks sa näed ennast sellisena, nagu Jumal sind näeb? Võitjana

4. Mo 13:33

Me nägime seal hiiglasi, Anaki poegi hiiglaste soost: me olime iseendi silmis nagu rohutirtsud ja samasugused olime meie ka nende silmis.”

Kui avasite Piibli, võttis Ta ära teie patuse mineviku, mida te nagunii ei vaja ja andis teile vastutasuks andestuse – puhta lehe! Nii et ärge kartke oma Piiblit sagedamini avada!


Teile anti igavene elu, kaitse jne. Jumal ütleb sulle: „Ma kaitsen sind! Ma tegin su Minuga sarnaseks ja kuna sa võtsid Mind omaks, siis Ma aitan sind. “

Palvetagem: „Kallis Taevane Isa, ma tänan Sind, et kutsusid mind rääkima kõigile, kui imeline ja hämmastav Sa oled mulle isiklikult Kristuse kaudu! Aamen! “

Kristuses on kõik imeline!

Jumal õnnistagu sind!

Armastusega Kristuses!

Pastor Paul Armand