Tänu Ja Kiitusohvrid Usus Ja Sōnakuulmises Päästavad Jeesusesse Uskuja Surmast

1. Kas on  kaitset koroonaviiruse ja muu taolise eest? Ja, mis see üldse vōiks olla?

 Rm 6:23″Sest patu palk on surm, aga Jumala armuand on igavene elu Kristuses Jeesuses, meie Issandas.”

2Sm 24:15 Siis saatis Jehoova Iisraeli peale taudi, mis puhkes hommikul ja kestis kuni määratud ajani, nii et Daanist Beer-Sebani suri 70 000 inimest.


2. Tunnista oma patte ja paranda meelt! Taasta altar – osadus Jumalaga!  Piserda oma südamelauad – uksepiidad Jeesuse verega! See on katsumiste aeg. See on kasulik aeg! Ja suurte vōimaluste aeg! Vaata oma usk üle!

1Kn 18:30 Siis ütles Eelija rahvale: „Kogunege minu juurde!” Ja kogu rahvas tuli tema juurde. Seejärel parandas ta Jehoova altari, mis oli maha kistud.

2Ms 12:13 Veri on tundemärgiks majadel, kus te viibite. Kui ma näen verd, lähen ma teist mööda, nii et see nuhtlus ei hävita teid, kui ma löön Egiptusemaad. 

1Joh 1:9 “Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda, et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.”

1Joh 1:7 “Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.”

1Kn 18:38 Seepeale langes alla Jehoova tuli ning neelas ära põletusohvri, puud, kivid ja mulla ning vee, mis oli vaos. 

Ps 34:1 Ma kiidan Jehoovat igal ajal, teda kiidavad mu huuled lakkamata.


3. Kurjade vaimude ja deemonite tegevus on suunatud selleks, et oma manipulatsioonidega ( hirm, kartus, teadmatus, segadus ) varastada usklikult tänuandmine.

Jumala pidev kiitmine on otseselt seotud sinu usuga nagu oli ohverdamine seotud Iisraellaste sōnakuulmisega. Teatud vajadusel pidi inimene ostma vōi tooma vastava looma või linnu preestrile. Tema eesmärgiks on, et läbi eluraskuste, kaotuste, ebaõnnestumiste, haiguste jne… kaudu loobuksid sa pidevast tänamisest ja hakkaksid nurisema. Seeläbi saab ta sind välja Jeesuse vere kaitsva müüri tagant! Iiobi raamatus näeme, et saatan hävitas kōigepealt ohverdamiseks mōeldud loomad ning seetōttu ei olnud võimalik pidev ohverdamine ja puudus vere kaitse ning kōik, mis tal oli, sai saatana jaoks kergeks saagiks. 

Ib 1:11-15; 16 Kui sa aga sirutad oma käe ja puudutad kõike, mis tal on, siis neab ta sind näkku. 15 Kui tulid seebalased, ründasid nad meid ning viisid loomad ära ja lõid sulased mõõgaga maha. Mina üksi pääsesin, et seda sulle teatada.” 16 Kui ta alles rääkis, tuli teine ja ütles: „Jumala tuli langes taevast. Leek lahvatas lammaste ja sulaste keskel ning neelas nad ära. Mina üksi pääsesin, et seda sulle teatada.” Kiitus ja tänu (ülistus) on need, mis võimaldavad usklikul elada Püha Vaimu tules. 

4. Hakka pidama altariteenistust! Siseneme imelisse ajaperioodi. Läheneb ülesvōtmise aeg! See on katsumiste aeg. See on asjade ümberhindamise aeg! Ja suurte vōimaluste aeg! Usu revideerimise aeg! Ära unusta, et varsti tuleb aru anda sulle antud talentide eest! Nurisemise ja süüdistamise asemel hakka kiitma Jumalat taevase eeskuju alusel! See vabastab Jumala ligiolu ja tervendava väe! 

Ilm 4:8-11 Ja neil neljal olendil oli igaühel kuus tiiba, ümberringi ja seestpoolt nad olid täis silmi. Nad ei lakka ööd ja päevad ütlemast: “Püha, püha, püha on Issand Jumal, Kõigeväeline, Kes oli ja Kes on ja Kes tuleb!” 9 Ja nii sageli kui olendid annavad austust, au ja tänu Sellele, Kes aujärjel istub ja elab ajastute ajastuteni, 10 heidavad need kakskümmend neli vanemat maha selle ette, Kes aujärjel istub, ja nad kummardavad Teda, Kes elab ajastute ajastuteni, ja panevad oma pärjad maha aujärje ette ning ütlevad: 11 Sina, meie Issand ja Jumal, oled väärt võtma austust ja au ja väge, sest sina oled loonud kõik asjad, ja Sinu tahte läbi on need olemas ja on loodud!”


 5. Kaks kindlat ohvrit, kiitmine ja ülistamine on määratud usklikule UT-s. Need kaitsevad meid ja muudavad immuunseks igasuguse needuse vastu ja vabastavad imet tegeva väe! Jumala kiitmine on elu, aga nurisemine surm! Kiitus ja tänu (ülistus) on need, mis võimaldavad usklikul elada Püha Vaimu tules. 

Hb 13:15 Toogem Jeesuse kaudu alati Jumalale kiitusohvrit, see tähendab oma huulte vilja, ülistades tema nime.

1Ts 5:18 Olge tänulikud kõige eest; sest see on Jumala tahtmine teie suhtes Kristuses Jeesuses.

Apt 16:25 Kesköö paiku Paulus ja Siilas palvetasid ning kiitsid Jumalat lauluga, ja vangid kuulasid neid. 

2Aj 20:21 Ja ta pidas rahvaga nõu, seadis Issandale lauljad ja kiitjad, kes pühas ehtes pidid minema relvastatute ees ja ütlema: “Tänage Issandat, sest tema heldus kestab igavesti!”  

Ilm 7:11 Öeldes: „Aamen! Kiitus, ülistus, tarkus, tänu, austus, vägi ja jõud kuulugu meie Jumalale igavesest ajast igavesti! Aamen.”


Hakka kohe kiitma! 

AGAPE,

Paul Armand.