Tasuta pornograafia kõrge hind

Terry Crews on edukas mees: endine Ameerika jalgpalli rahvusliiga mängija, telestaar, mees, kelle lihastihedus tundub uskumatuna. Kuid Crews on ebatavaline ka teisel põhjusel: keset seksist läbiimbunud kultuuri rääkis ta hiljuti kahjust, mida tema pornograafiasõltuvus on teinud. “Alati, kui ma seda vaatasin, ehitasin enda ümber seinad,” tunnistas Crews veebis postitatud videos. “See oli nagu järjekordne ​​telliskivi, mis pandi minu ja mu naise vahel asuvasse seina.”

Crewsi ütlused tekitasid sotsiaalmeedias tugeva reaktsiooni. Paljud on kommenteerinud pornograafia hävitavat mõju üksikisikule: mõju, mida ei saa eitada. Kuid pornograafial on veelgi hävitavam omadus. Isegi tasuta pornograafial on piinavalt kõrge hind. Lisaks tõsistele psühholoogilistele ja sotsiaalsetele tagajärgedele takistab pornograafia Jeesuse missiooni selles maailmas. Siin on kolm võimalust, kuidas see juhtub, kuid meiesuguste patuste jaoks on ka lootussõna.

1. Pornograafia takistab Jumala missiooni täitumist meie elus

Jumalal on oma rahvale  palju tööd, mida Ta tahab teha. Oma Kuningriiki ei võta Ta tööle täiuslikke inimesi. Iga usklik – kõik need, kes on saanud uue loomuse (2Kr 5:17), peavad jätkama iga päev võitlust “vana loomusega” (Kol 3:9-10). Me igatseme end oma patust lahti raputada, kuid kuni Jumal selle lõpule viib, elame valvelolekus. Meil on oma liha suhtes nulltolerants (Rm 8:13; Koloslastele 3:5).

Kui aga alistume pornograafiale, siis laseme oma vaimsetel meeltel tuhmuda. Ma pole kunagi kuulnud oma lähedastelt usklikelt tunnistust kasvavast innukusest Pühakirja lugemise ja palvetamise vastu ajal, mil nad on ikka ja jälle oma seadusetutele soovidele allunud. Meie isiklikus elus viib patt lüüasaamiseni: mitte ainult meie seksuaalses puhtuses, vaid ka meie ühises pühaduses (Rm 12:2; 1. Tessalooniklastele 4:3). Avastame, et oleme oma abikaasade suhtes vähem tundlikud. Näitame oma laste vastu välja vähem tähelepanu ja hoolivust. Me ei jõua oma päästmata töökaaslaste ja naabriteni. Seda seetõttu, et me teame, et elame vales. Meie soov rahuldada oma himusid takistab alati meie isiklikku kõndimist Kristusega.

2. Pornograafia segab Jumala missiooni meie kirikutes

Kui erinevad kirikuliikmed järgivad oma lihalikke soove, siis imevad nad tahtmatult kogudusest elu välja. Kogudusevanemad, kes on pornograafiaga harjunud, ei vaata enam karja, sest nad ei vaata enam iseennast. Pornograafiaga seotud koguduseliikmed, kellel on teenija südamed, leiavad, et neil on vähe soovi kogudust aidata või kadunuteni jõuda. Kui kohalikud koguduse juhid ja liikmed triivivad allavoolu, saavad vajadustes inimesed selles koguduses väga vähe toetust.

Iga kirik, olenemata suurusest ja mis tahes kohast, võtab osa Suure Misjonikäsu täitmisest (Matteuse evangeelium, 28:18-20). Kuid kui usklikud lasevad end oma pattude poolt eemale viia ja ahvatleda, siis on selle koguduse evangeeliumi tunnistuse särav valgus tuhmunud. Liikmete nõrkuste tõttu hakkab vankuma koguduse missioon  päästa ligimesi.

3. Pornograafia takistab Jumala missiooni täitmist maailmas

Kui kirikud on täis ülestunnistamata pattu, siis kannatab nende kirikute misjonitööst osavõtt. Noored mehed ja naised, kes annaksid kõik selleks, et levitada evangeeliumi kogu maailmas, on selle asemel jäänud koju murtutena ja innukuseta, olles oma maailma ära eksinud. Koguduse vanemad, kes võiksid suunata kogudusi suurema ohvrimeelsuse ja misjonikesksuse poole, vaikivad, kartes, et teised võivad nende salapattudest teada saada. Kollektiivselt pöördub keha sissepoole ja maailma ligipääsemata inimesed kaovad, ilma et nad kuuleksid tunnistust evangeeliumist. Kuna pornograafia segab Jumala ülemaailmset missiooni, siis kannatavad paljud.

Ja kuigi see on tohutu tragöödia, siis see pole suurim probleem. Pigem on asi selles, et Jumal ei saa kõigi maailma rahvaste kiitust ja seda au, mis Talle õigusega kuulub. Jumal, kes on andnud oma kogudusele ülesande „teha jüngriteks”, näeb selle asemel inimesi, kes pigem jääksid paigale, liha meelevalla alla, selle asemel, et olla Tema võimu all, kellel on „kõik võim taevas ja maa peal. ”

Jeesus ei vaja luba

Nõrgenenud kogudusele on rõõmusõnum: me ei täida Jumala missiooni üksinda. Kirik on rajatud Kristusele, Tema juhib ja toetab seda. Meid ei jäeta oma pattudega üksi toime tulema. Selle asemel annab Piibel meile pildi Kristusest, kes otsib oma rahvast kõigutamatu ja armu täis sihikindlusega.

Jeesus ei oota luba. Ta ei sobi sugugi jõuetu müügimehe kuvandisse, kes loodab, et me kuidagi leiame tee Tema juurde. Jeesus läheb tavaliste inimeste juurde ja kutsub neid oma jüngriteks. Ta läheb haigete juurde ja teeb nad terveks. Ta läheb surnute juurde ja äratab nad ellu. Jeesus läheb ristile patuste eest, et neid päästa, ühendades nad endaga. Pornograafia läheb meile, meie peredele, kogudustele ja missioonile meeletult palju maksma, kuid Kristus maksis selle kõige eest hinna ja  igaühe eest, kes Temasse usub ja Teda järgib.

Meie arusaam Jeesusest on pornovastases võitluses oluline. Jeesus teab, et me ei ole need, kes peaksime olema. Kuid Ta ei jäta meid sellesse seisundisse. Ta läheb ja leiab ühe kadunud lamba (Luuka evangeelium, 15:1-7). Ta inspireerib meid. Isegi kui Ta meid süüdi mõistab, taastab Ta meid. Saatan süüdistab meid ja püüab meid oma torpeedodega uputada, kuid Jeesus palub meie eest ja tugevdab meid oma Vaimu kaudu võitmiseks (Rm 8:37; Heebrealastele 7:25; Ilmutuse 12:10-12). Missioon võis laguneda, kuid Jeesus äratab selle oma väega uuesti ja uuesti ellu.

Tugevam kui pornograafia

Peamine, mida pornograafia vastu võitlev kristlane vajab, ei ole uusi näpunäiteid, nippe ega tööriistu, peamine on Kristus. Üksiku uskliku jaoks, kelle vaimne pulss on aeglustunud, nii et ta enam ei kõnni, vaid roomab, on Jeesus vastus: Jeesus äratab magaja ja tugevdab nõrku. Koguduse jaoks, mille elu on tuhmunud, on Jeesus vastus: värske arusaam Jumala Pojast, Kes on kuulekas Isa poolt Talle antud missioonile (Jh 6:38), tugevdab vanemate ja koguduse liikmete käsi. Liikumise jaoks, millel puudub misjonihimu, taastab Jeesus lootuse ja eesmärgi.

Kui pornograafial lastakse kirikusse jääda, siis jätab see kiriku alati nõrgaks. Kuid, tänu Jumalale, Jeesus on tugevam kui pornograafia.

Autor Owen Strahan / © 2017 Desiring God Foundation. Veebisait: desiringGod.org

Owen Strahan on kristliku teoloogia dotsent ning Kesk-Lääne baptisti teoloogilise seminari teoloogiliste ja kultuuriliste kaasamiste keskuse direktor. Ta on ka raamatu Risky Gospel: Cast Away Fear and Build Something Amazing autor.

Allikas: https://ieshua.org/vysokaya-tsena-besplatnoj-pornografii.htm

Uhkus tuleb enne pornot

Kümmekond aastat tagasi töötasin kirikus suvepraktikantina ja ühel pühapäeva õhtul olin valmis noorterühma juhtima. Peale kohustuslikku pitsa söömist .....

Pornograafia on perede vaikne tapja

Pornograafia mõju abielule on üsna hävitav. Ja see traagiline nähtus on laialt levinud. Ph.D. Patrick Fagan on teinud .....

Pornograafia mürgitab kõik
Foto: David Beraldi /Pexels

Katoliiklasest sotsioloog Mark Regnerus viis oma 2017. aasta raamatus "Odav seks" läbi ulatusliku uuringu intiimsuhete kohta kogu Ameerikas. .....

Vastumürk: viis strateegiat porno mürgisest haardest vabanemiseks

Ma ei tea, mis on meie ühiskonnas pornokasutuse leviku puhul murettekitavam, on see statistika või anekdoodid rikutud eludest. .....

Ka naised kasutavad pornot

Ei ole teist hirmutavamat kohta, kus istuda kui üksi oma patuga varjus. Patu poolne hävitustöö on tõeliste luupainajate .....

Õed, ärge jääge oma võitluses porno vastu üksi

See pole ainult meeste probleem... Mu sõrm liikus ekraanil, sirvides lehte. Teadsin, et ma ei peaks siin olema, .....

Laubaehe tuha asemel. Endine pornotööstuses osaleja räägib sellest, kuidas Jumala Sõna tema elu taastas

Endine pornonäitlejanna rääkis oma podcastis Räägime puhtusest, kuidas temast sai kristlane ja kuidas Jumala Sõna aitas tal iha .....

Kas pornograafia on teie jaoks teraapia?

Ütlete, et olete kõike proovinud. Andsite arvuti ära, lülitasite teleri välja, palusite täiesti võõral inimesel telefonile blokk panna. .....

Õnneliku naise päevik. Abikaasa vaatab pornograafiat. Lahutada abielu?

Mul on teile väga tundlik küsimus. Oleme abikaasaga abielus olnud 5 aastat ja üldiselt on meil edukas abielu. .....

Milliseid oskusi on vaja, et aidata inimesel pornosõltuvusest üle saada?

Kuidas aidata inimesel pornosõltuvusest üle saada? Jordan juhendab Pete'i, kes on kogu oma elu olnud pornosõltlane. Selgelt pettunud .....