Te küsisite: kas ma peaksin lahutama oma abikaasast kuna abiellusin uuesti ebapiibellikul alusel?

Tim H. Gainesville’ist Floridast küsib:

Kui tegemist on inimesega, kellel ei ole piibellikku põhjust lahutuseks ja kes rikub hiljem abielu uuesti abielludes (Matteuse 19:9), siis kas see abielurikkumine on ühekordne tegu või pidev abielurikkumine seni, kuni see teine abielu kestab?

Ma tean, et õige teguviis ei ole lahutada teisest ja abielluda uuesti esimesega (5. Moosese 24:4), kuid kas uuesti abiellunud inimese meeleparandus peab hõlmama ka teisest abikaasast lahutamist? Teisisõnu, kas teises abielus viibides on võimalik tõeliselt meelt parandada?

Palusime vastust Jeremy Pierre’ilt, Lõuna-Baptisti Teoloogilise Seminari piiblinõustamise abiprofessorilt ja Kentucky osariigis Louisville’i Cliftoni baptisti kiriku liikmehoolduspastorilt.

Teie küsimus on karm, kuid kultuurilises kontekstis, kus on palju lahutusi, üsna asjakohane. Me tahame koguduses austada abielu sellisena, nagu Jumal on selle kehtestanud, aidates samal ajal inimestel läbi mõelda tegelikud olukorrad, milles nad on. Seega, kuigi me nõuame, et lahutus on patuse rikutuse ja vähemalt ühe isiku konkreetse patu tagajärg, tahame siiski aidata inimestel läbi mõelda, “mis nüüd edasi teha?”.

Kuidas me siis austame abielulepingut Teie poolt kirjeldatud segastes olukordades, kus süüdlane lahutab esimesest abikaasast ja abiellub teisega? Piibelliku lahenduse leidmine ei seisne minu arvates vahetegemises selle kohta, kas abielurikkumine on ühekordne tegu või pidev seisund, kuni abielu kestab. Matteuse 19:9 ja selle paralleelide mõte seisneb lihtsalt selles, et abielu teise naisega kujutab endast abielurikkumist esimese naisega, ilma selletaolise nüansita(vt Markuse 10:11-2 ja Luuka 16:18).

Nagu Te osutate, ei paranda seda abielurikkumist algse naise juurde naasmine, nagu osutab 5. Moosese 24:1–4. Isegi arvestades erinevat ajastut, mil see lõik kirjutati, kehtib põhimõte, et esimese abikaasa juurde naasmine ainult suurendab pattu. Seega taandub Teie küsimus konkreetsemalt järgmisele: kas  uue abiellumisega kaasneva abielurikkumise kahetsemine tähendab, et see inimene peaks oma teise abielu lahutama ja jääma kogu ülejäänud elu vallaliseks?

Ma arvan, et Pühakiri juhib meid eitavalt vastama järgmiste suunistega:

Esiteks peaks pool tunnistama, et tema uuesti abiellumine oli patt. Ta hülgas oma esimese abikaasa kas abielurikkumise või naise hülgamise tõttu ning jätkas seda pattu, abielludes kellegi teisega. Ta pilkas oma abielu ühest lihast koosnevat liitu, samuti oma osalust Kristuses, ühendades end seksuaalselt teisega (1. Kor. 6:15-20). Kuid arvestades, et ta ei saa naasta esimese abikaasa juurde, ei saa ta ka praegust liitu lõpetada, kuna see tooks kaasa täiendava purunenud lepingu.

Teiseks peaks ta tunnistama lahutuse ja uuesti abiellumise pattu, paludes andestust Jumalalt, esimeselt abikaasalt ja lastelt. Ta ei peaks paluma andestust mitte ainult lahutuse ja teisega abiellumise tegevuse tasandil, vaid ka südame pärast, mis aja jooksul kõvastub ja mille tõttu sellised tegevused ilmnevad. Ta hülgas kirjakohas Efeslastele 5:22–33 kirjeldatud Jumala hiilgava abieluplaani juba ammu enne lahutuse lõpule viimist, ja ta peaks otsima andestust.

Arvestades põhimõtet, et pattu tuleb tunnistada niivõrd, kuivõrd see on teiste poolt teada või neid mõjutab, soovitaksin ma isegi, et ta tunnistaks oma pattu pereliikmete ja kiriku ees. See on avalik patt ja see nõuab avalikku meeleparandust. Avalik tunnistamine ei pruugi olla avalikul kogunemisel kõigi ees püsti seismine; pigem tähendab see avalikult ja vabalt tunnistamist, et see, mida ta tegi, oli patt.

Kolmandaks, pärast patu kahetsemist peaks paar tunnistama Jeesuse Kristuse evangeeliumi väge isegi patuste kokkulepete puhastamisel. Ideaalne oleks, et seda pattu ei oleks kunagi tehtud – see on Jumala moraalne tahe. Kuid Tema suveräänne tahe hõlmab sageli meie pattu, isegi pattu, millel on püsivad tagajärjed. Kui sellised patud juhtuvad, siis usaldame oma Kaitsja lõpetatud tööd ega püüa enam pattu teha, vaid käime nii, nagu Tema kõndis (1Jh 2:1-6). Nii et praktiliselt arvan, et selle patu taas ja uuesti esile toomine kogu nende ülejäänud elu avaldaks abielule kahjulikku survet ja kahjustaks nende veendumust, et nad on andeks saanud patu eest, mida nad on kahetsenud. Selle asemel tuleks keskenduda sellele, et elada siit peale edasi õiglaselt evangeeliumi jõul.

Lubage mul anda ka oluline hoiatus: kui keegi, kes on lahutuses süüdi, kaalub praegu abiellumist kellegi teisega peale oma esialgse abikaasa, siis on minu viidatud piiblikohad selged: ta ei tohi seda teha. Ja kui ta teeb seda teadlikult, arvates, et talle võidakse hiljem andeks anda, peaks teda tema hingeseisundi eest hoiatama. Inimesel, kes otsustab tahtlikult astuda eluteele, mida Piibel nimetab patuseks, ei ole õigust olla kindel, et ta on sündinud Jumalast (1. Johannese 3:4-10). Kui loete seda ja see on Teie praegune olukord, siis peate pöörduma tagasi abikaasa juurde, kellest lahkusite(1Kr 7:10-11). See tundub võimatu kuna see valu ja kohmetus on nagu mägi teie vahel. Kuid leppimine on evangeeliumi põhiaspekt (2Kr 5:11-21); kui Kristus suudab tuua rahu veatu Jumala ja väärastunud inimeste vahele, kas Ta ei võiks siis tuua rahu ka vaenulike abikaasade vahele? Usu abil saate mägesid eemaldada. Parandage meelt oma patust ja uskuge evangeeliumi väesse, pöördudes tagasi oma abikaasa juurde.

Tulles tagasi praeguse olukorra juurde, mille kohta Te küsisite, tahan tunnistada kõige selle saladust – et võib elada kahetsevalt teises ebapiiblilises abielus. Kuidas saab lepingurikkuja nautida oma esialgse lepingu rikkumise eeliseid? See on sama vapustav arm, mille Jumal annab õnnelikele emadele, kes on pidanud kahetsema varasemaid aborte. See, et Jumal lubab igal patusel nautida oma armu hüvesid, peaks olema meie jaoks sügav mõistatus. See lihtsalt suurendab Jumala armu kui armu, mis on täiesti väljateenimatu soosing.

Autor Jeremy Pierre / You Asked: Should I Divorce My Spouse from an Unbiblical Remarriage? (thegospelcoalition.org)

5 halba põhjust lahutuseks

Forbes Advisor tellis küsitluse, milles osales 1000 lahutatud või lahutamas olevat ameeriklast, et selgitada välja, miks abielud ebaõnnestuvad. .....

Küsimus ja vastus “SELLE kohta”: kas lahutatud inimesed saavad uuesti abielluda?

Vastas, Boris Grisenko: Kõik oleneb sellest, millal lahutus toimus, kes lahutas, kellest lahutati, miks lahutati jne. Kõik Pühakirjas .....

Miks on kristlikud pered õnnetud ja lahutavad?

Küsimus: Miks kristlikud pered lahutavad? Miks on nendes peredes nii vähe õnne? Miks inimesed ei seisa oma armastuse .....

Kas lahutus on andestamatu patt?

Ei. Muidugi mitte. Abielulahutus on traagiline lüüasaamine abielus. See on kahe inimese vahelise liidu hävitamine. Abielulahutus on Jumala .....

Lootus keset abielulahutust

Kartsin seda artiklit kirjutada mitmel põhjusel. Ma ei tahtnud õigustada ja üheselt deklareerida, et minu lahutus polnud minu .....

GET – lahutuse sertifikaat

“Kui mees võtab naise ja abiellub temaga, aga naine ei leia enam armu ta silmis, sellepärast et ta .....

“Lahutuse õun”. 5. Madal või kõrge enesehinnang

Kas meile on õpetatud seda, kuidas olla tõeline ja siiras selles, kes sa oled, elada oma elu ilma .....

Kas kohtingud valmistavad meid ette abiellumiseks või lahutuseks?

Tänapäeval levinud kohtingutrendid valmistavad teid pigem ette lahutuseks kui rõõmsaks ja tugevaks abieluks. Kohting on tahtlik püüdlus abielu .....

“Lahutuse õun”. 4. Kelle hääl kõlab sinu südame aias

Rohkem kui 12 aastat tagasi viisin läbi koolitusi teemal "Kuidas saada õnnelikuks?" Ja paljud naised otsisid neile küsimustele .....