Tee edu ja rõõmuni!

Igal hommikul äratab Kõigevägevam meid ellu ja annab jõudu käia valguse teed! Ja aitäh Loojale tarkuse ja juhatamise eest sellel teel!

Jumala Sõna valgustab meie teed!

Issanda Seadus on laitmatu, see kosutab hinge; Issanda tunnistus on ustav, see teeb kohtlase targaks. Issanda korraldused on õiglased, need rõõmustavad südant; Issanda käsk on selge, see valgustab silmi. Issanda kartus on puhas, see püsib igavesti; Issanda seadused on tõde, need on kõik õiged; need on ihaldatavamad kui kuld ja kui palju selget kulda, ja need on magusamad, kui mesi ja kui kärjemesi.Ka sinu sulasele on need hoiatuseks, nende pidamine toob suure palga.” Psalm 19:8-12

Kui armuline on Issand ja hoolib oma loomingust! Mitte hetkekski ei jäta Kõigevägevam oma lapsi tähelepanuta ja abita!

Ja isegi, kui me teeme vigu, aitab Taevane Isa meil oma vigu parandada ja minna taas tõe ja shalomi teele!

„Kes näeb oma vigu? Puhasta mind mu saladustest ja hoia oma teenijat ülbete pattude eest, et need ei saaks minust võitu. Siis olen ma laitmatu ja puhas suurest rikutusest. Olgu mu suu sõnad ja mu südame mõtted Su ees meeldivad, Issand, mu kalju ja mu Lunastaja! Psalmid 18:13-15 (vene keelne Piibli tõlge)

Õnnistusi kõigile ja rahu südamesse!
Shalom! Baruch Hashem!

Ella Armand.