Tee endale regulaarselt vaimulikku kontrolli

Jumal väärtustab enesehindamise harjumust kõrgelt. Pühakirjast me leiame vähemalt viiel korras manitsuse oma vaimulikku tervist kontrollida ja läbi vaadata.

Piiblis öeldakse: “Proovige end läbi ja tehke kindlaks, kas te olete usus kõikumatud. Ärge triivige niisama, pidades kõike enesestmõistetavaks. Tehke endale korrapäraselt läbivaatust… Testige ennast. Kui te testis läbi kukute, võtke midagi ette.” 2 Kor 13:5 (Message tõlge)

Et hoida oma füüsilist tervist pead sa regulaarselt arsti juures käima, kes hindab su elutähtsaid näitajaid – vererõhku, temperatuuri, kaalu ja nii edasi. Vaimuliku tervise hoidmiseks pead korrapäraselt kontrollima ülistuse, osaduse, iseloomu kasvamise, teenimise ja misjoni elutähtsaid näitajaid. Jeremija soovitas: “Vaatame õige hästi järele, kuidas me elame, ja teeme oma elu Jumala juhatusel korda.” Nutulaulud 3:40 (Message tõlge)

Paulus õhutas: “Las teie esialgsele vaimustunud mõttele tuleb nüüd lisaks samavõrd vaimustunud tegutsemine.” 2. Korintose 8:11 (Message tõlge)

Katkend Rick Warreni raamatust “Eesmärgist juhitud elu”.