Tegelikult ei ole inimesel vaba tahet

Inimest, kes juhib end ise, juhib tõeliselt saatan; või siis juhib teda Jumal.

“Lihahimu ja silmahimu ja elukõrkus” on kolm toimivat jõudu, mille abil saatan valitseb inimest.

Saatan kiusas ka Jeesust nende kolme jõu abil. Saatan tegi “Teisele Inimesele”, Issandale Jeesusele ettepaneku mitte jääda täielikku sõltuvusse Jumalast. “Ütle, et need kivid saaksid leibadeks!”

Ta ei pakkunud Jeesusele kõrgemat seisust, nagu ta pakkus esimesele inimesele, ta tegi Talle vaid ettepaneku anda tunnistus sellest, kes Ta tegelikult on. Seejärel pakkus ta Jeesusele kõiki maailma kuningriike ja nende hiilgust, ning lõpuks, asetanud Ta templi harjale, äratas Temas mõtte ilmuda templi ümber kogunenud imestunud rahvahulgale ootamatul ja imelisel viisil (Mt 4:1-11; Lk 4:1-13).

Saatana iga sellise ettepaneku silmnähtavaks eesmärgiks oli sundida Issandat väljuma täielikust alluvusest Jumalale ja Tema tahtele. Kuid kõik tema pingutused jäid asjatuks. Ainsa täiusliku inimese muutumatu vastus oli: “Kirjutatud on.” Sellega hoidis Ta end sõltuvuses Jumalast ja täielikus enesesalgamises.

Teised inimesed on otsinud võimalust ise ennast juhtida ja valitseda, Tema aga andis End täielikult Jumala juhtimise ja valitsuse alla.

Milline eeskuju usklikele hingedele kõigis nende eluolukordades! Laskmata oma südant hetkekski lahti Pühakirjast, tuleb Jeesus kiusatusest välja võitjana. Kasutades üksnes “vaimumõõka”, saavutas Ta aulise võidu.

Milline vahe Tema ja esimese Aadama vahel!

Kogu paradiis, kus Aadam asus ja mis oli tema valduses, rääkis Jumala poolt.

Jeesusele, kes viibis kõrbes ja kannatas puudust, rääkis kõik Jumala vastu.

Esimene inimene usaldas saatanat, “Teine” aga uskus Jumalasse; esimene inimene sai saatana poolt täielikult võidetud, Teine saavutas täieliku võidu saatana üle.

Olgu igavesti kiidetud kõige armu Jumal, kes annab meile abi Tema läbi, kes on nii tugev ja väeline võitma ja päästma!

Kuidas otsida Jumala tahet (ja mitte otsida Jumalat)

1.Saamueli 28. peatükis näeme, kuningas Sauli hirmu ja ebakindluse kohutavat olemust, kui ta seisis silmitsi vilistite armeega. Ta .....

Salapärane alasti mees Ketsemanis ja Piibli tõlgendamise õppetund

Tere tulemast tagasi uude nädalasse taskuhäälingusaates "Ask Pastor John." Meil on ees küsimusi täis nädal ja me alustame .....

Isa. Milliseid assotsiatsioone sõna “isa” sinus tekitab? Ja kuidas minust saaks hea isa?

Mind liigutab väga, kui näen, kui väga mu lapsed mind armastavad. Tahaksin väga olla neile hea isa, aga .....

Inimene ei saa hävitada seda, mida Jumal on lubanud kaitsta: kolm õppetundi Estri raamatust

Me võime Estri raamatust õppida palju õppetunde, mis tugevdavad meie osadust Issandaga. Lubage mul soovitada neist vaid kolme: .....

Mehed, kohelge oma naisi mõistvalt

Aastaid tagasi väitis populaarne ilmalik raamat, et mehed ja naised on erinevatelt planeetidelt. Olgem veel ausamad – erinevatelt .....

Koolikiusamise pikk ja tume vari – paljud probleemid kaoksid, kui koolikiusamise saaks välja juurida, aga miks on seda nii raske teha

Koolikiusamisel võivad olla verdtarretavad tagajärjed. Seda nägime taas eelmisel nädalal, kui koolipoiss tulistas Soomes jõhkralt oma eakaaslast ja .....

Suong elab Vietnami hõimupiirkonnas, kust tahetakse kristlased eemaldada

Jeesuse järgimine võib minna palju maksma, eriti Vietnami hõimukogukondade liikmetele. Kohalikud poliitilised juhid saavad kasutada oma mõjuvõimu ähvardamiseks .....