Tervislikud ja ebatervislikud negatiivsed emotsioonid

Bereishit (1. Moosese 1: 1–6: 8)

Kuidas tagada seda, et negatiivsed emotsioonid tooksid endaga kaasa paranemise ning ei tekitaks meeleheidet?

Paljud meist üritavad negatiivseid emotsioone niipalju kui võimalik vältida. Me ei taha olla kurvad, närvilised ega pettunud, seetõttu ignoreerime neid, põgeneme nende eest või surume neid alla. Negatiivsed emotsioonid on siiski sageli funktsionaalsed. Nad annavad olulist tagasisidet selle kohta, kuidas me oleme seotud enda, teiste ja oma keskkonnaga. Kui negatiivseid emotsioone mõistetakse ja neid kasutatakse õigesti, võivad need aidata meil saada edukamateks ja sisukamateks inimesteks. Kui aga meie suhtumine neisse on ebatervislik, siis võivad negatiivsed emotsioonid meid meie eesmärkidest kaugemale viia. Depressioon, ärevus ja viha võivad olla liiga murettekitavad ning pidurdada meie tootlikkust ja kasvu. Tervislike ja ebatervislike emotsioonide vahel liikumine on hädavajalik, kuid sageli keeruline.

Pärast seda, kui Jumal ei pööranud Kaini ohvrile mingit tähelepanu, öeldakse meile, et Kain oli „väga suures ahastuses” ja „ta pilk maha löödud”. On selge, et kirjeldatakse kahte psühholoogilist tegurit, kuid pole selge, mida kumbki tähendab. Sforno ( itaallasest Piibli kommentaator) tõlgendab „ahastust” kui kadedust selle üle, et tema venna ohver võeti vastu, ja „tema pilk langes”, sest ta tundis häbi, kuna tema ohver lükati tagasi. Teiste kommentaatorite arvates viitab esimene fraas vihale ja teine ​​depressioonile.

Rabi Yerucham Levovitz (Daat Toora, lk 26–27) jätab kõrvale küsimuse, milliseid emotsioonid kogeti, ja keskendub hoopis kahe emotsiooni funktsionaalsuse eristamisele. Pärast ebaõnnestumist on loomulik ja tervislik tunda negatiivset emotsiooni, olgu see siis kurbus, pettumus või kahetsus. See funktsionaalne negatiivne emotsioon – mida selles salmis kujutatakse kui Kaini ahastust – võib motiveerida meid tulevikus oma käitumist parandama. Siiski ei lõpe Kaini emotsionaalne kogemus ahastuses. See muundub ebatervislikuks emotsiooniks “ta lõi pilgu maha”. Rabi Levovitz väidab, et see on kurja kalduvuse viis. See ei taha meid lihtsalt jalust maha lüüa, vaid soovib, et me ei tõuseks. Parandamiseni viiva negatiivse emotsiooni asemel põhjustab see meeleheidet.

Tegelikult, kui Jumal pöördub pärast seda Kaini poole, teatab Ta talle, et kui ta otsustab oma teid paremaks muuta, siis antakse kõik andeks, aga kui ta seda ei tee, siis patt lömitab ukse ees ja on valmis jälle turja kargama. Ramban väidab, et siin tutvustatakse Kainile meeleparanduse mõistet. Sforno lisab, et Jumal ütleb Kainile, et mineviku üle juurelda on mõttetu. Asja point on parandada oma käitumist tulevikus. Meie emotsionaalne reaktsioon patule peaks olema funktsionaalne. See peaks viima meid eemale tulevasest patust ja suunama meid parema käitumise poole. Kui reageerime patule emotsionaalselt ebatervislikult, siis see toob lihtsalt endaga kaasa rohkem pattu.

Üks strateegia, kuidas hoida meie emotsionaalset reageerimist patule tervislikuna, on see, kui me ei lase patul kahjustada meie eneseväärikust. Nagu väidab Midrash: “Kiiduväärt on inimene, kes on kõrgem kui tema patud, ja mitte, et tema patud on temast kõrgemad (Bereishit Rabba 22:11).” Me peame oma põhiidentiteedi hoidma oma pattudest kõrgemal ega tohi lasta oma pattudel määratleda seda, kes me oleme. Nagu rabi Shimon ütleb meile Pirkei Avotis (2:13): “Ärge olge endi silmis õelad.” Kui oleme identifitseerinud end õelate, kurjade või patustena, siis on meil oht patule reageerides tekitada ebatervislikke emotsioone.

Kui tahame Kaini loost õppida, siis peame ebaõnnestumistele ja pattudele reageerima funktsionaalsel viisil. Saame seda teha, tunnistades pattu, tundes sobivas koguses tervislikke negatiivseid emotsioone mineviku pärast ja mis kõige tähtsam, suunates oma energia tuleviku selleks, et tulevikus end parandada.

Allikas: https://www.aish.com/tp/b/ancient-modern/Healthy-and-Unhealthy-Negative-Emotions.html