Tingimusteta armastus

Lugege Roomlastele 8:35-39
Ei kõrgus, ei sügavus ega mis tahes muu loodu suuda meid lahutada Jumala armastusest, mis on Ješua HaMašiahis, meie Issandas. (Roomlastele 8:39)

Ma ei arvanud kassidest midagi kuni päevani, mil mu ukse taha ilmus näljane kassipoeg. Andsin talle lihapalli ja sealt sai alguse minu armastus kasside vastu. Muu hulgas on see aidanud mul paremini mõista ka Jumala armastuse olemust. Mul on alati olnud raske aktsepteerida tingimusteta armastust – kuidas saab Looja armastada inimesi vaatamata kõigele halvale, mida nad korda saadavad? Seda suurt Piibli tõde õpetas mulle minu kass, kes on teinud majas igasugust pahandust, kuid keda ma kõigele vaatamata ikkagi armastan. See on tegelikult tingimusteta armastus ja just nii suhtub meisse ka Jumal – ei kõrgus, ei sügavus ega mis tahes muu loodu suuda meid lahutada Tema armastusest, mis on Ješua HaMašiah- s. Ka siis, kui olen Talle selja pööranud, pole Tema armastus lakanud. Pean tunnistama, et tänu oma kassile olen mõistnud Jumala armastuse suurust.

Ken Roberts (New Jersey, USA)

PALVE:
Armas Issand, aita meid märgata õppetunde, mida Sina meile looduse kaudu annad, et mõistaksime paremini Sinu armastuse suurust. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Jumal on loonud kõik olendid eesmärgiga.

PALVE TULIPUNKT:
HÜLJATUD LOOMADE EEST HOOLITSEJAD.

Head inimesed

Lugege Filiplastele 2:1-11Tänage Issandat, sest Tema on hea, sest Tema heldus kestab igavesti! (Psalm 107:1) Ühel päeval bussi .....

Linnulaul

Lugege Psalm 118:19-24 See on päev, mille Issand on teinud: ilutsegem ja rõõmutsegem temast! (Psalm 118:24) Hommikul köögis .....

Fookus

Lugege 1. Saamueli 16:1-13Taevad jutustavad Jumala au ja taevalaotus kuulutab tema kätetööd. (Psalm 19:1) Suvine taevas Kanada kohal .....

Mõtteviis

Lugege Roomlastele 12:1-8. Palvetage püsivalt, valvake tänupalves! (Koloslastele 4:2) Teeme abikaasaga sageli pikki jalutuskäike meie linnakese lähistel. Mõned .....