Tõelise tänulikkuse tunnused

Ja kui Ta jõudis ühte alevisse, tulid talle vastu kümme pidalitõbist meest, kes jäid eemale seisma. Ja nad tõstsid häält ja hüüdsid: „Jeesus, Õpetaja, halasta meie peale!” Ja neid nähes ütles Jeesus neile: „Minge näidake endid preestritele!” Ja sündis, et nad mineku ajal said puhtaks. Aga üks nende seast, nähes, et ta on paranenud, tuli tagasi Jumalat valju häälega ülistades  ja langes silmili maha Jeesuse jalge ette teda tänades. Ja see oli samaarlane. (Luuka 17:12-16)

Selle mehe lihtne tegu võib näidata kiituse iseloomu ja see ei väljendu kõigis ühtemoodi. Armastus Kristuse vastu, nagu elavad lilled, väljendub mitmel viisil; ainult kunstlilled on kõik sarnased. Elavat kiitust iseloomustab individuaalsus. See mees oli üks kümnest, kui ta oli pidalitõbine, kuid ta oli täiesti üksi, kui naasis Jumalat kiitma. Sa võid seltskonnas patustada ja seltskonnas põrgusse minna, kuid kui saad päästetud, tuled sa Jeesuse juurde täiesti üksi. Kui oled päästetud, siis on sul hea meel koos teistega Jumalat kiita, kui nad sinuga ühinevad, kuid kui nad seda ei tee, siis laulad rõõmsalt tänusoolo.

See mees lahkus ülejäänud üheksa seltskonnast ja tuli Jeesuse juurde. Kui Kristus on sind päästnud ja su süda on õige, siis ütled: “Ma pean Teda kiitma. Ma pean Teda armastama.” Sind ei hoia tagasi vanade kaaslaste entusiasmi puudumine, pere ilmalikkus ega leige kogudus. Sinu isiklik armastus Jeesuse vastu paneb sind rääkima isegi siis, kui taevas ja maa vaikivad.

Sinu süda põleb jumaldavast armastusest ja sulle tundub, et ainult sinu süda taeva all armastab Kristust. Niisiis, pead toitma taevast leeki ja andma tema soovidele järele ja väljendama tema igatsusi. Tuli on sinu luudes ja sellel peab olema väljapääs. Kuna tõeline kiitus on individuaalne, siis tulge ja kiitkem Jumalat, igaüks omal moel.

Oh, olgu see magus, õnnis teema,
täitku iga südame ja keele,
Kuni võõrad armastavad Su võluvat nime,
ja liituvad  püha lauluga!
(Anne Steele)

(2)

Selle mehe ülistuse järgmine omadus oli vaimsus. Me täheldame seda tõsiasjas, et ta peatus teel preestrite juurde. Tema kohus oli minna preestrite juurde ja ta oli saanud selleks käsu, kuid kõigil asjadel on prioriteedid ja mõned kohustused on tähtsamad kui teised. Ta mõtles endamisi, et “mul kästi preestrite juurde minna, aga ma olen terveks saanud. See uus asjaolu muutis mu prioriteete. Esimene asi, mida ma peaksin tegema, on minna tagasi, rääkida inimestele, ülistada Jumalat nende kõigi keskel ja langeda Kristuse jalge ette.” On hea, kui inimesel on pühad prioriteedid.

Ilmalikud meeled seavad rituaalse kohustuse esikohale. See, mis on väline, on nende elus enne seda, mis on vaimne. Kuid armastus võimaldab meil näha, et sisu on väärtuslikum kui asjad, mis mööduvad. Ja kummardada suure Ülempreestri jalge ees on suurem kohustus kui minna väiksemate preestrite ette nii, et paranenud pidalitõbine läks esimesena Jeesuse juurde. Vaimne alistas tseremoonia ja ta tundis, et tema peamine kohus on ülistada jumalikku isikut, kes oli ta kohutavast haigusest vabastanud.

Pöördugem Jeesuse poole ja kummardugem vaimus Tema ees. Minge kirikusse ja liituge tavapärase ülistusega, kuid kui Te armastate Issandat, siis Te tahate enamat. Te igatsete oma olemuse sügavusest jõuda Jeesuse enda juurde ja öelda Talle, kuidas Te Teda armastate. Te tahate näidata oma südame tänulikkust Jumala Kristusele.

(3)

Tõeline tänulikkus avaldub ka intensiivsuses. Siin on näha intensiivsust, kui pidalitõbine pöördus tagasi ja ülistas valju häälega Jumalat. Ta oleks võinud vaiksemalt kiita, aga kui sa saad pidalitõvest terveks ja su hääl taastub, siis sa ei saa oma kiitust sosistada. Sa tead, et oleks võimatu olla vaoshoitud ja korralik, kui sa oled uuesti päästetud. See mees ülistas Jumalat valju häälega.

Samuti tunneksite ka teie  vajadust hüüda:
Olen kohustatud ütlema seda nii valjusti, et maa ja taevas kuuleksid.
(Philip Doddridge)

Mõned meie pöördunuist on kohati metsikud ja muutuvad mõne arvates ülemääraseks. Ärge süüdistage neid. Miks mitte neile järele anda? See ei tee ju sulle haiget. Me oleme nii korralikud, et saame ju endale lubada seda, kui Jumal annab aeg-ajalt meie sekka ühe sellise  ekstravagantse usklike.

Ma palvetan, et Jumal saadaks rohkem selliseid usklikke kogudust üles äratama, et me kõik hakkaksime Jumalat südame ja häälega kiitma, hinge ja sisemusega, kogu meie olemusega. Halleluuja! Mu enda süda tunneb seda sära.

(4)

Tõelises tänulikkuses on ka alandlikkust. See mees langes Jeesuse jalge ette. Ta ei tundnud end õiges asendis olevat enne, kui ta seal lamas. “Ma ei ole keegi, Issand,” ütles ta oma tegudega, nii et ta langes näoli. Ideaalne koht tema alandlikkuse demonstreerimiseks oli Jeesuse jalge ees.

Ma eelistaksin olla mitte keegi Kristuse jalge ees kui olla kõik kusagil mujal. Pole olemas nii auväärset kohta kui Jeesuse jalge ees, kus on rõõm lamada, Teda täielikult armastada ja surra iseendale. Oh, kui imeline, et Kristus seisab Teie kohal kui see, kes varjab Teie elu sellest hetkest edasi ja igavesti. Tõeline tänulikkus on alandlik Issanda ees.

Sellele lisandus veel ülistus. Ta langes Jeesuse jalge ette, ülistas Jumalat ja tänas Teda. Kummardagem oma Päästjat ja las teised mõtlevad, mida nad tahavad Jeesusest, aga meie sirutame sõrmed naelaarmidele ja ütleme: “Mu Issand ja mu Jumal!” Me ei lakka kunagi jumaldamast Teda, kes on tõestanud oma jumalikku autoriteeti, päästes meid patu pidalitõvest. Kummardage kõik Tema ülimat majesteetlikkust!

Üks viimane asi selle mehe tänulikkuses on tema vaikimine, kui tegemist on teiste hukkamõistmisega. Kui Päästja ütles: „Kus on need üheksa? Kas muid ei ole leidunud, kes oleksid tulnud tagasi Jumalat ülistades, kui vaid see muulane?”” Kuid kummardav võõras ei öelnud: „Issand, nad on kõik läinud preestrite juurde. Ma olen ise samuti šokeeritud, et nad ei tulnud tagasi Sind kiitma!” Meil on piisavalt tegemist, et oma asjade üle muretseda, kui tunneme oma südames Jumala armu. Kui saan oma ülistusteenistusega ühele poole, siis ma isegi ei mõtle tänamatute süüdistamise peale. Meister küsis: “Kus need üheksa on?” Kuid vaesel, kes paranes Tema jalge ees, ei olnud mitte ühtegi sõna, mida öelda nende julmade üheksa hinge vastu; ta oli liiga hõivatud isikliku ülistusega.

Katkend Charles Haddon Spurgeoni raamatust “Elu Kristuses”.

Ülistus ei keskendu Teile. Mida ma õppisin pärast aastatepikkust juhtimist

Aasta oli 1997. Pärast 12-aastast pastorina teenimist asusin Washingtoni DC piirkonna suures kirikus uuele ametikohale. Ma keskendusin vähem .....

Ülistuslaulude valimise põhjus: kuuldud Internetis, konverentsil või sõprade poolt soovitatud

Vaidlustele vaatamata hoiduvad vähesed jumalateenistuse juhid Betheli ja Hillsongi kirikute ülistuslaule valimast. Austraalia Hillsongi ja California Betheli kiriku .....

Joyce Meyer: Muretsemise asemel ülistus

Mõnikord lähme elus läbi perioodidest, mille jooksul valdab meid ärevustunne. Palvetes küsime Jumalalt tuleviku kohta, sest tahame tulevikku .....

Kiitus igava ja ebalaheda kiriku eest

"Hillsong, kunagine laheda kristluse juht, on nüüd Ameerikas oma positsiooni kaotamas." Praegusel hetkel on sellised pealkirjad nagu see .....

Teil on vaja ainult Jumala heakskiitu

"Kui keegi kannatab seetõttu, et ta on kristlane, siis ärgu häbenegu, vaid ülistagu Jumalat selle nime kandmise eest." .....

4 Jumala kiitmise käegakatsutavat tulemust

Iga kiriku teenistuses on osa, mis on pühendatud Jumala ülistamisele. Inimesed tõstavad käed, sulgevad silmad ja laulavad nii .....

Tänu Ja Kiitusohvrid Usus Ja Sōnakuulmises Päästavad Jeesusesse Uskuja Surmast

1. Kas on  kaitset koroonaviiruse ja muu taolise eest? Ja, mis see üldse vōiks olla?  Rm 6:23″Sest patu .....

Kiitke Issandat!

Ärkamise hetkest peale tahan ma kiita Issandat ja tänada Teda Tema halastuse ja suuremeelsuse eest! Selle psalmi sõnadega .....

Kuidas on heebrea keeles võit ja kiitus omavahel seotud?

Ješua lubas meile konkreetselt, et "maailmas teid ahistatakse" (Johannese 16:33). Küsimus ei ole selles, kas me kogeme raskusi, .....

Eulogeo * – εχηγεομαι – head rääkima, kiitma, õnnistama

Pange tähele, et kõik piiblitsitaadid selles ja kõigis teistes Kreeka Mõtteid postitatud õppetundides pärinevad Piibli sõnasõnalisest ingliskeelsest tõlkest, .....

Jumala tänamine elutormide ajal

Vana ütluse tõde: "Elu tabab ootamatult" on vaieldamatu, kuid elu võtab selle tabamise ajal palju vorme. On perioode, .....

Muusika: värav hinge

"Ja kui nad olid laulu laulnud, läksid nad välja Õlimäele." Matteuse 26:30 Kui me loeme seda lehe ülaosas .....