Tuleuputus

Uus Testament ütleb, et kui Jeshua naaseb ja tuleb maa peale, siis tekib hiiglaslik tuli, mis sõna otseses mõttes maa üle ujutab. Seda on kirjeldatud paljudes kirjakohtades, näiteks Luuka 17. peatükis või 2. Peetruse 3. peatükis.

Kui aga jagame seda oma Iisraeli sõprade ja perega, võib see mõte neile tunduda võõras – kristlik ja mittejuudilik. Seda mõtet on oluline põhjendada Tanakhi alusel (Vana Testamendi Pühakirjaga), kuna see on kohtupäeva ja Messia oluline aspekt. Tegelikult on Tanakhis hästi dokumenteeritud idee, et patuste karistamiseks langeb tuli taevast.

1. Moosese 19 – Jumal valas taevast tule alla, et hävitada Soodoma selle elanike pattude tõttu.
3. Moosese 10. peatükk – Jumal saatis Nadabi ja Abihudi hävitamiseks tule, sest preesterlik teenistus oli ebapüha.
4. Moosese 16 – Jumal saatis taevast tule Korahi leeri hävitamiseks, kuna nad keeldusid võitud sõnumitooja Moosese aktsepteerimisest. 2. Kuningate 1 – Jumal saatis taevast tule, et hävitada sõdurid, kes tulid võitud prohvet Eelijat kinni pidama.

Tuld mainitakse ka paljudes Joeli, Aamose ja Malaki raamatutes esinevates prohvetlikes kirjakohtades. Samuti on Sakaria 13. peatükis sõda kirjeldatud tulena. Samuti on Iiobi raamatus mainitud taevast langevat tuld. See tuli pärineb tegelikult saatanalt, kuid nad mõistavad seda kui sellist, mis pärineb Jumalalt. Noa uputus annab meile ülevaate lõpuaja uputuse suurusest ja ulatusest. Soodoma tuli annab meile aimu materjali olemusest ja intensiivsusest.

Kombineerige Noa üleujutus ja Sodoma väävlivihm, et saada tõeliselt jahutav pilt kohtumõistmise ajast. Sellest lubab Issand meid oma halastusega päästa.


Autor – Asher Intrater / reviveisrael.org

Allikas: https://ieshua.org/ognennyj-potop.htm