“Ukraina eest palvetamine on keelatud.” Kirikute tagakiusamisest Vene okupatsiooni ajal

Okupeeritud Lõuna-Ukrainas röövisid Vene sõjaväelased baptistidele kuuluvaid palvemaju. Nad viisid sealt välja kõik väärtuslikumad asjad ja osa hooneid kasutatakse kasarmuna. Sellest rääkis Raadio “Svobodale” üleukrainalise Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Kirikute Liidu aseesimees Serhiy Moroz, vahendab Christian Megaportal inVictory.

Serhiy Moroz sõnul vallutasid Vene okupandid Hersoni oblastis kolm baptistikogudustele kuuluvat palvemaja. Kuna sõjaväelased viisid pühakodadest välja kogu vara, mõnest tegid kasarmud, siis ei ole vaimuliku sõnul usklikel võimalik pühakodasid sihtotstarbeliselt kasutada.

25. oktoobri seisuga olid palvemajad terved, kuid rüüstatud. Hiljuti ühte palvemajja end sisse seadnud sõjaväelased kinnitavad, et hoone oli enne nende sissekolimist tühi. Oma sõnade kinnituseks räägitakse oma kuludega ostetud roogadest jne. Lisaks sundisid Vene sõjaväelased ühes ruumis majahoidjat neile kütte sisse lülitama ja majapidamistöid tegema.

Enne nende territooriumide deokupeerimist on raske öelda, mis vara okupandid varastasid ning hinnata kahju kogusummat, märkis Serhiy Moroz: „Ma ei tea siiani täpselt, mis sealt välja viidi ja millistest kirikutest. Nad ütlesid lihtsalt: “Kõik on puhastatud.” Võib olla varastati religioosset kirjandust, kontoritehnikat, heli- ja videotehnikat. Palvemajades pole kultuslikku väärtust nagu muuseumil, pole ikoone ega midagi. Ainus asi on tehniline varustus, mis erinevatel kirikutel on.”

Sissetungijad jätkavad vaimulike ja usklike survestamist, märkis Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Kirikute Liidu aseesimees.

“Tavaliselt süüdistatakse evangeelseid usklikke koostöös ameeriklastega või väidetakse, et baptistid on sekt ja nüüd jääb ainult “õigeusk”. Toimuvad läbiotsimised vaimulike ruumides, põhjalik seadmete, arvutite ja elektroonilise meedia kontroll.»

Moroz rääkis, et ühes asulas sulgesid Vene sõjaväelased palvemaja ja röövisid vaimuliku. Mitu päeva hoiti teda komandantuuris kinni. Kui sissetungijad mehe vabastasid, siis lahkus ta kohe sealt.

“Mõned vaimulikud arreteeriti ja neid hoiti mitu päeva komandantuurides kinni. Kõige traagilisem juhtum leidis aset Balakliyas pastor Aleksandr Salfetnikoviga. Olles piinatud okupantide poolt komandantuuris sattus ta intensiivravisse ning kõikus elu ja surma vahel.

Enamik baptistikoguduste vaimulikke lahkus Luganski ja Hersoni oblastist. Eriti need, keda vaenlane võiks potentsiaalselt armeesse mobiliseerida ja kellel on väikesed lapsed. Vanemad vaimulikud jäid kohale. Ka okupeeritud aladel on usklikke, kes on seotud nende kirikutega ja on tähelepaneliku jälgimise all. On esinenud juhtumeid, kus usklikel on lubatud koguneda tingimusel, et nad ei palveta Ukraina ja selle võidu eest selles sõjas.

Lisaks Hersoni piirkonnale okupeerisid sissetungijad ka Zaporožje oblasti baptistikoguduste palvemajad. Kokku registreeriti kolm sellist juhtumit: „Zaporožje piirkonnas võtsid sissetungijad oma valdusesse palvemajad Tšernigovka, Chkalova külades ja Vasilievka linnas. Näiteks Tšernigovkas tagastasid Vene sõjaväelased mõne päeva pärast kohalikele kogudusehoone. Miks kirik tagastati? Raske öelda. Võib-olla oli see ideoloogiline või usuline tagakiusamine. Toimunust saadi kiiresti teada ja sellest teavitati avalikkust. Isegi Venemaal rääkis juhtunust üks usuesindaja. Ma arvan, et see mõjutas seda, et kirik järgmisel päeval tagastati.

Vaimuliku sõnul kasutasid okupandid eluhoonena ka Vassiljevski templit, kuna kirikuhooned on varustatud kommunaalmugavustega.

Ka okupeeritud Melitopoli usklikud sattusid Venemaa sõjaväe surve ja tagakiusamise alla. Nii suleti septembri alguses linna suurim evangeelne protestantlik Armu kirik. Sõjaväelased tungisid kirikusse ja katkestasid jumalateenistuse, mis viidi läbi otseülekandes.

Enne seda, augustis, likvideeriti linnas veel kahe suure kiriku hooned ja sealsed jumalateenistused peatati.

Allikas: «Запрещают молиться за Украину». О преследованиях церквей в российской оккупации | Новости inVictory