Ukraina okupeeritud aladel konfiskeerisid võimud EKB kirikute seitsmenda hoone (meedia)

Okupatsioonivõimud konfiskeerisid Ida-Ukrainas  selle kuu alguses jõuga veel ühe baptistikogudusele kuulunud kirikuhoone ning võimud väitsid, et sinna oli miin peidetud. Tagakiusatud kristlaste teenistuse Märtrite Hääle andmetel on see juba seitsmes EKB kirikuhoone, mille Venemaa Föderatsiooni administratsioon või sõjaväelased on okupeeritud aladel hõivanud.

“Märtrite hääle” pressiesindaja dr Hyun Sook Foley ütles, et kogudused ei heida meelt.

„Kirikud kogunevad jätkuvalt jumalateenistustele koguduseliikmete kodudes,” ütles dr Foley. “Kiriku pastor, kelle hoone selle kuu alguses konfiskeeriti, ütles meile: “Me palvetame nende eest, kes meie palvemajja kolisid.””

Ta ütles, et kiriku liikmetele on hoones jumalateenistuste pidamine keelatud, kuid võimud lubasid kirikuliikmetel armulauatarbed kaasa võtta.

Doktor Foley sõnul asuvad kuus kirikutest, mille hooned konfiskeeriti, Donetski oblasti lõunaosas ja üks Donetskiga piirnevas Zaporožje oblastis. Ta ütles, et tema teenistus ei avalda julgeolekukaalutlustel kirikute ega pastorite nimesid ega asukohti, kuid soovib juhtida avalikkuse tähelepanu evangeelsete kristlike baptistide erilisele tagakiusamisele okupeeritud aladel.

“Loomulikult ei ole EKB kirikud ainsad kirikud, mida okupeeritud aladel taga kiusatakse, kuid nad on regulaarselt okupatsioonivõimude kahtluste ja negatiivse tähelepanu sihtmärgiks, kuna nad on registreeritud Ukraina riiklikus registris,” ütles “Märtrite hääle” pressiesindaja Foley. Ta ütleb, et võimud kohtlevad neid kirikuid mentaliteediga “süüdi, kuni vastupidist ei ole tõestatud”.

„Baptistikogudusi ei rünnata mitte sellepärast, et nad on midagi valesti teinud või neid isegi kahtlustataks, vaid seetõttu, et okupatsioonivõimud nõuavad, et nad tõestaksid oma lojaalsust ja alistumist,“ ütleb dr Foley.

Ta ütleb, et paljud vaimulikud olid sunnitud nende ja nende kirikute vastu suunatud vaenutegevuse tõttu okupeeritud aladelt lahkuma.

„Viimasel ajal on kommunaalettevõtted üha enam keeldunud sõlmimast lepinguid EKB kirikutega hooldus- ja kommunaalteenuste osutamiseks, sest kommunaalteenuste töötajad on mures, et neid võidakse süüdistada kaasosaluses,” ütleb dr Foley. “Okupatsioonivõimud nõuavad kirikute registreerimist vastavalt Venemaa seadustele, kuigi nad on teadlikud, et sellised nõuded rikuvad rahvusvahelist õigust.”

Dr Foley jagas sõnumit baptistikoguduse pastorilt, kelle hoone hiljuti konfiskeeriti. “Tervitused. Hetkel on palvemaja hõivanud sõjaväelased ja elavad seal. Seletavad nad seda sellega, et kõrgemad võimud ei luba [hoones] jumalateenistusi pidada.”

“Märtrite hääle” pressiesindaja Foley sõnul on ka naaberriigis asuva nn. Luganski Rahvavabariigi kristlaste olukord keeruline. “Okupeeritud alade elanikud on sunnitud aktsepteerima Venemaa kodakondsust, vastasel juhul jäävad nad pensionist ja toetustest ilma ning neid ähvardab kodu ja vara konfiskeerimine,” ütleb dr. Foley. — “Kristlased, eriti pastorid, seisavad raske valiku ees. Nad ei taha võtta vastu Venemaa kodakondsust, kuid kui nad keelduvad seda vastu võtmast, võidakse nad tööst ilma jätta või sunniviisiliselt Vene Föderatsiooni territooriumile küüditada.”

Dr. Foley sõnul kutsub “Märtrite hääl” kristlasi üles  palvetama seitsme kiriku eest, mille hooned on konfiskeeritud, ning ka teiste okupeeritud alade pastorite ja kristlaste eest, keda okupatsioonivõimud tagakiusavad.

“Palvetage, et need seitse kirikut saaksid tunnistada Kristusest ka siis, kui neile avaldatakse võimude poolt  ebaseaduslikku survet ja  neid kiusatakse taga,” ütles ta. — “Palvetage, et isegi pärast kirikuhoonete konfiskeerimist kasutaks Issand neid asjaolusid evangeeliumi levitamiseks kodudesse, ümbritsevatesse kogukondadesse ja maapiirkondadesse. Palvetage, et ajal, mil okupatsioonivõimud nõuavad pastoritelt ja teistelt kristlastelt Venemaa kodakondsuse vastu võtmist, näitaks Issand neile nende taevase kodakondsuse tähtsust ja reaalsust Jumala riigis.”

“Märtrite hääl”

Allikas: На оккупированных территориях Украины власти конфисковали седьмое здание церквей ЕХБ (СМИ) | Новости inVictory

Olge valmis Putini sõjaks kirikute vastu

Ükskõik, millised on Vladimir Putini poliitilised eesmärgid tema jõhkra ja provotseerimata sissetungiga Ukrainasse, usuvad sealsed nelipühilased ja karismaatilised .....

274 objekti 14 piirkonnas. UNESCO uuendas venelaste poolt kahjustada saanud Ukraina kultuurimälestiste nimekirja

Rahvusvaheline organisatsioon UNESCO on kinnitanud kahjustusi 274 kultuuriobjektile Ukrainas alates Venemaa täiemahulise sissetungi algusest, vahendab Christian Megaportal inVictory .....

Venemaa on hävitanud ja kahjustanud Ukrainas 462 kirikut ning hävitab kultuuripärandit

Pärast Venemaa sõjalist sissetungi Ukrainasse on kannatada saanud vähemalt 462 kirikut ja muud erinevatele konfessioonidele ja religioonidele kuuluvat .....