Ükski pastor pole suurem kui tema Isand

Nendele diagnostilistele küsimustele mõeldes pidage meeles armu, mis vabastab Teid vaatama endale ja oma teenimistööle alandlikult ja ausalt.

Kus  Teie teenistuses ilmnevad tõendid enesele au otsimisest?
Kus olete domineerivam, kui peaksite olema?
Kus Te ei kuula siis, kui peaksite?
Kus proovite kontrollida asju, mida Te  ei pea kontrollima?
Kus on Teil raske teenistust teistele delegeerida?
Kus Te tunnete kiusatust rääkida rohkem kui peaksite?
Kus Te ei suuda teiste andeid ära tunda ja neid hinnata?
Kus Te ei soovi oma nõrkusi uurida ja ebaõnnestumisi tunnistada?
Kus on Teil kiusatus pidada end olulisemaks, kui Te tegelikult olete?
Kus Te hoolite liiga palju inimeste lugupidamisest, austusest ja tunnustusest?
Kus Teil on lihtsam vastu seista kui vastu võtta?
Kus Te olete vähem kui tänulik nende teenistuspartnerite eest, kellega Jumal on Teid ühendanud?
Kus Te olete liiga kindel oma jõus ja tarkuses?

Kristoloogiline mudel

Jeesuse ja jüngrite elus on jahmatav tasase ja õpetliku armu hetk, mis hävitab enesele au otsimise ja määratleb alandlikkuse, mis peaks haarama iga pastori südant ja kujundama tema teenistuse elustiili.

Aga enne paasapühi, kui Jeesus teadis, et Tema tund on tulnud minna sellest maailmast ära Isa juurde, siis Tema, kes oli armastanud 
omi selles maailmas, armastas neid lõpuni.
Ja õhtusöömaajal olles, kui kurat oli juba pannud Juudas Iskarioti, Siimona poja südamesse, et ta Tema reedaks, ja kui Jeesus teadis, et Isa on andnud Tema kätte kõik ning et Ta on pärit Jumala juurest ja läheb tagasi Jumala juurde, tõusis Ta õhtusöömaajalt üles, pani oma kuue ära, võttis rätiku ning sidus selle endale vööle. Seejärel kallas Ta vett vaagnasse ning hakkas pesema jüngrite jalgu ja kuivatama rätikuga, mis oli Tal vööl. Siis tuli Ta Siimon Peetruse juurde. Too ütles Temale: „Issand, kas Sina tahad pesta minu jalgu?” Jeesus vastas: „Mida Mina teen, seda sina praegu ei tea, aga küll sa pärast saad aru.” Peetrus ütles Talle: „Mitte mingil juhul ei pese Sina mu jalgu!” Jeesus vastas talle: „Kui Mina sind ei pese, siis ei ole sul osa 
Minuga.”
 Siimon Peetrus ütles Talle: „Issand, ära siis pese üksnes mu jalgu, vaid ka käsi ja pead.” Jeesus ütles talle: „Puhtaks pestul ei ole vaja pesta muud kui jalgu, sest ta on üleni puhas. Ka teie olete puhtad, kuid mitte kõik.” Ta ju teadis, kes Tema reedab, seepärast Ta ütleski: „Teie ei ole kõik puhtad.”

Kui Ta nüüd nende jalad oli pesnud ja oma kuue võtnud ning jälle lauda asunud, ütles Ta neile: „Kas te saate aru, mida Ma olen 
teile teinud?
 Te hüüate Mind „Õpetaja” ja „Issand”, ja seda te ütlete õigesti, sest see Ma olen. Kui nüüd Mina, Issand ja Õpetaja, olen teie jalgu pesnud, siis tuleb teilgi pesta üksteise jalgu, sest Ma olen teile andnud eeskuju, et teiegi teeksite nõnda, nagu Mina olen teile teinud. Tõesti, tõesti, Ma ütlen teile, ei ole teener suurem kui ta isand ega saadik suurem kui see, kes tema on saatnud. Kui te seda teate, siis olete õndsad, kui nõnda ka teete.” (Johannese 13:1-17)

See on üks neist hetkedest Jeesuse elus, mis on nii hämmastav, nii vastuoluline, et on peaaegu võimatu oma ajuga seda mõista, rääkimata selle sõnadega väljendamisest. Jeesus on viimasel hetkel koos oma jüngritega selles üüritud ülemises toas. See on püha hetk, mil Ta kuulutab end Paasatalleks. Kuna tuba on üüritud, siis ei seisa ükski sulane vajaliku kannu, kraanikausi ja rätiku juures, et Jeesuse ja jüngrite jalgu pesta. Loomulikult olid jüngrid ennast täis, liigagi mures oma võimu ja positsiooni pärast kuningriigis ja liiga uhked selleks, et teha seda räpast tööd.

See oli alandav, kuid kultuuriliselt oluline ülesanne, mida ei antud igale teenijale. On selge, et Uue Testamendi aegadel oli teenimiskultuuris palju autoriteeti ja vastutust. Oli teenijaid, kes juhtisid terveid majapidamisi, ja oli teenijaid, kes elasid alandatud orjaelu. Inimeste mustade jalgade pesemine enne söömiseks lamama asumist oli ette nähtud kõige madalamale, nooremale ja alaväärseimale orjale. Ei olnud mingit võimalust, et jüngrid langeksid üksteise ees sellisele positsioonile, vähemalt mitte sel ajal, kui nad võistlesid oma aulise koha pärast Kuningriigis.

Söögi lõppedes tõuseb Jeesus üles, võtab seljast üleriided, seob rätiku vööle ja täidab vaagna veega. Ta ei tee ju ometi seda, mida Te näete Teda tegemas! See on Issand Kõigeväeline Jumal. See on Jumala Poeg, Tõotatud Kuningas, kõige selle Looja, mis on maailmas. Ta on kõigi lepingulubaduste täitumine. Ta on Päästja Tall. Ei ole ju mõeldav, et Ta teeks midagi nii ebasündsat, nii ebaväärikat ja nii orjalikku.

Tõeline identiteet ja missioon

Kuid just see oli Tema kavatsus. Ja on oluline mõista, et Ta teadis täpselt, kes Ta on ja kuidas see on seotud Tema tõelise identiteedi ja missiooniga. „Jeesus teadis, et Isa on andnud Tema kätte kõik ning et Ta on pärit Jumala juurest ja läheb tagasi Jumala juurde…” See vapustav alandliku armastuse tegu ei tulenenud sellest, et Jeesus oleks unustanud, kes Ta oli, vaid sellest, et Ta mäletas seda, kes Ta oli. See oli Poja Päästja püha missioon. Ta peab olema valmis astuma kõige madalamasse inimlikku seisundisse, olema valmis tegema kõige alandavamat asja ja loobuma oma positsiooniõigusest selleks, et meid lunastada. See oli kõrge ja püha kutsumus ning see oli ainus tee.

Tema identiteet Jumala Pojana ei teinud Teda ülbeks ja ennast õigustavaks. See ei muutnud Teda selliseks, kes ei tahaks teha seda, mis lunastuse saavutamiseks oli vajalik. Tema identiteet ei pannud Teda arvama, et Ta on selle ülesande jaoks liiga hea. Ei, Tema identiteet ajendas ja motiveeris Teda tegema seda, mille kohta jüngrid olid veendunud, et see oli nende jaoks alandav. Selle Alandliku arm on Teie lootus, kui seisate silmitsi oma teenimistöös pidevalt esineva enesele au otsimise kiusatusega.

Autor: Paul Tripp / No Pastor Is Greater Than His Master (thegospelcoalition.org)

Üksildane mina: pastoraalne vaade

Ma olen üksildane. Kas teie enda südames tekib kaja või olen mina ainult üksildane? Need, kes mind pealiskaudselt .....

Pastorid ja vaimulikud, ärge siduge oma mainet poliitilise juhiga

Kristuse Ihu juhtide jaoks ei ole midagi tähtsamat kui Teie isiklik tunnistus – Teie raskelt väljateenitud maine mõistliku .....

Kui pastori naine soovib lahkuda

Kui kolisime koos abikaasaga osariigist välja tema uue vanempastori ametikoha tõttu väikeses maakoguduses, palvetas meid lähetav pastor meie .....

Pastor, ärge raisake oma meeleheidet

Lugedes ühe pastori hüvastijätujutlust oma kogudusele, keda ta oli juhtinud kolmkümmend aastat, mõtlesin, et ta vist tegi pastori .....

Minu pastori abikaasa näitas mulle Kristust

Kui ma Juliega esimest korda kohtusin, kandis ta lasteaiast suupistekausse, aitas köögis vabatahtlikke ja jälgis oma lapsi. Mind .....

Surnud pastori lahkamine

Nad on kõndivad surnud. Nad on emotsionaalselt surnud. Nende nägemus ja kirg on surnud. Nende vaimses elus pole .....

Ja ka pastoritel on kahtlusi. Näpunäiteid teenimistöös usukriisidest ülesaamiseks

Mida saate öelda koguduse juhile, kes kogeb tõsist usukriisi? "Joel selgitas mulle: "Enamasti ei ole sellel midagi pistmist .....