Ülekohtust taganegu igaüks, kes nimetab Issanda nime

Miski ei häbista evangeeliumi õpetuse puhtust nõnda, kui arvamus, et inimene võib kuuluda Jumalale, ilma et tema käitumine ja iseloom kannaksid iga päev pühaduse jälgi. Muidugi on Issanda teod “teada igavikust alates” (Ap 15:18), kuid oma Sõnas annab Ta meile tunnused, mille järgi võime ära tunda inimesi, kes “kuuluvad Talle”. Ometi püsib kindlana Jumala seatud aluskivi, millel on see pitser: „Issand tunneb omi” ja „Ülekohtust taganegu igaüks, kes nimetab Issanda nime”. (2Tm 2:19) Meil pole õigust oletada, et ülekohtutegija kuulub Jumalale. Jumalik loomus meis protesteerib niisuguse eelduse vastu. Vahel on raske seletada mõnda halba tegu inimese poolt, keda ometigi tuleb lugeda kristlaseks. Jumala Sõna otsustab selle küsimuse nii selgelt ja lõplikult, et kaob igasugune kahtlus. “Sellest on näha, kes on Jumala lapsed ja kes kuradi lapsed: ükski, kes ei tee õigust, ei ole Jumalast, nagu ka mitte see, kes ei
armasta oma venda.” (1Jh 3:10). Meie lodeval, erapoolikust soosival ajastul on kasulik mõtiskleda selle sõna üle. Paljud suhtuvad vaimulikesse küsimustesse pealiskaudselt ja ükskõikselt. Tõelise kristlase kutsumus on kindlalt sellele vastu astuda ja anda selle kohta karm tunnistus. See tunnistus kasvab välja “õiguse viljadest, mis tulevad Jeesuse Kristuse läbi, Jumala kirkuseks ja kiituseks.” (Fl 1:11). Kurb on  näha, et suurem osa inimesi käib varem rajatud ja sissetallatud teed – ilmaliku religiooni laia ja mugavat teed, ilmutamata oma käitumises mingeid armastuse või pühaduse märke.

Kristlasest lugeja, olgem ustavad Issandale! Vastakem ennastasalgava elu ja siira armastusega egoismile ja ilma igasuguse mõjuta usuõpetusele, mis põhineb küll evangeeliumi tõdedel, kuid on samal ajal täiesti ilmalik. Andku Issand oma tõelisele rahvale selles suhtes külluslikku armu!

Katkend C.H. Macintoshi raamatust “Esimese, teise ja kolmanda Moosese raamatu seletus.” Kirjastus Hea Sõnum.

Sulges ukse tema tagant

Kas Noa tundis hirmu Jumala kohtu veevoogude ees? Muidugi mitte. Ta teadis, et kõik need veed ujutavad üle .....

Ja Kain ütles oma vennale Aabelile: “Lähme väljale!”

"Ja Kain ütles oma vennale Aabelile: „Lähme väljale!” Ja kui nad väljal olid, tungis Kain oma venna Aabeli .....

Ja Jumal ütles: „Saagu valgused taevalaotusse eraldama päeva ööst!”

 Ja Jumal ütles: „Saagu valgused taevalaotusse eraldama päeva ööst! Tähistagu need seatud aegu, päevi ja aastaid, olgu nad valgusteks taevalaotuses, valgustuseks .....

Häbi tundmine ei ole meeleparandus

"Mida sa ütleksid inimestele, kes tunnevad on seksuaalpatust tingitud häbi?" küsis kauaaegne sõber minult tekstisõnumis. See küsimus väärib .....

Meeleparandus uuel aastal

Mäletan esimest korda, kui kuulsin Lutheri kuulsat esimest teesi: "Kui meie Issand ja Isand Jeesus Kristus ütles: "Parandage .....

Valelootus või meeleparandus

Pole midagi hullemat kui valelootus. Parem on usaldada Jumalat ja Tema plaani, kui olla illusioonide kütkes ja elada .....

Meeleparanduse magus kahetsusvalu

"Jumalale meelepärane ohver on murtud vaim, murtud ja purukslöödud südant ei põlga Jumal. "(Psalm 51:19) Näen praegugi seda .....

Mis vahe on meeleparandusel ja patukahetsusel

Üks vaimulik ütles mulle kord, kui tal oli raske: „Ma arvan, et maksan lihtsalt elu eest, mida elasin .....

Perekondlikes suhetes ebaõnnestumine

Kui telefonivestlus mu õega oli lõppemas, torkas ta pärast ühe peredraama arutamist teravalt lõpetuseks: „Noh, me kõik teame, .....

Kuidas mõista, et Te olete meeleparanduse asendanud religiooniga

Iisraeli esimese kuninga Sauli elu algus oli paljutõotav. Aga kui te loete 1. Saamueli lõpuni, siis näete tema .....