Ülemaailmne kristlaskond toetab raadioprogrammide kaudu Põhja-Korea põrandaaluseid kristlasi

Põhja-Korea põrandaalused kristlased kuulavad pimedatel öötundidel kahisevatest raadiotest oma välismaal elavate kristlastest vendade ja õdede saateid.

Kuidas saab keegi kuulda evangeeliumi riigis, kus Piibel on ebaseaduslik ja kus on isegi eluohtlik uskuda kedagi teist peale riigi suveräänse valitseja? Kuidas saab keegi seal usus kasvada?

Tänu teie toetusele julgustavad Põhja-Koreasse edastatavad raadiosaated põrandaaluseid kristlasi. Nad kuulevad teie piibliõpetust ja teie sõnumeid ning tunnevad, et neid pole unustatud.

Võimudel on raadiolaineid palju raskem kontrollida, kui inimeste kogunemisi. Seetõttu saavad põrandaalused kristlased igal õhtul kuulata Piibli sõna, kristlikku õpetust vanematele ja lastele ning vestlusprogramme. Kristlasena kasvamiseks on riigis vähe muud vaimutoitu.

Open Doors sai hiljuti sellise tänukirja: „Aitäh raadiosaadete eest. Helikvaliteet on suures osas hea ja kerge kahin üsna talutav. Programmide sisu aitab harida juhte ja teisi kristlasi ning mõista Piiblit. Mõned on õppinud, mis tunne on elada usust, mõned on üha rohkem kogenud Jumala armastust ja mõned on saanud kindluse oma päästes. Meile väga meeldivad need raadiosaated. Oleme oma vaimses elus julgustatud ja tugevdatud. ”

Väljakutsed raadiolainetega

Raadioringhäälingul on omad väljakutsed. Kuigi raadiolaineid ei saa juhtida samamoodi nagu teisi kiriku teenindamise viise, võib neid siiski häirida nii, et heli kvaliteet on liiga halb.

Lisaks napib Põhja-Korea usklikel raadiovastuvõtjaid ning vanu katkiseid raadioid on raske parandada või patareisid  nendesse sisestada. Juba raadio omamine on suur risk. Kui keegi leitakse raadioga, siis ta arreteeritakse või pannakse vangi ning juhtuda võib veelgi hullemat. Ometi on meie vennad ja õed valmis oma eludega riskima elusõna kuulamise nimel.

Raadioringhäälingu väljavaated

Põhja-Koreast põgenenud Min-soo töötab nüüd pastorina välismaal, vabal maal. Ta ütleb, et kuulis evangeeliumi esimest korda kodumaal raadiost.

“Ma ei maganud öösel ja sõrmitsesin raadiot. Mäletan siiani pastori jutlust, mida kuulsin. Ta rääkis loo mehest, kes mägedes kõndides komistas ja kukkus kaljult alla, kuid suutis haarata kinni puu oksast. Kukkudes palvetas ta Jumala poole oma elu eest.”

Aastaid on Jumal Min-sood* imeliselt juhtinud ja nüüd on Min-soo ise raadios esineja. “Kui meil õnnestub, siis suudame luua erinevaid võimalusi evangeeliumi levitamiseks igale põhjakorealasele.”

Teine Põhja-Koreast põgenenud usklik Hee-Jin* ütleb, mida tema riigi kristlased kõige rohkem vajavad: “Ma arvan, et raadiosaateid peaks rohkem olema. Lisaks programmidele saame palvetada turvalisuse eest usklikele, kes elavad inimlikult võimatuna tunduvates tingimustes. Saame neile pakkuda ka materiaalset tuge. ”

Üks Open Doorsi raadiotöötajatest James* tänab kõiki selle elutähtsa töö toetajaid: „Tänan teid toetuse ja palvete eest! Jätkame saadete arendamist ja edastamist Põhja-Korea tagakiusatud usklikele, kellel oleks muidu raske oma usueluga toime tulla. Tahame neid ustavalt aidata, kuni nad Jumala ajakava järgi vabanevad soolaks ja valguseks ülejäänud maailmale.

Palun jätkake palvetamist Põhja-Korea põrandaaluste usklike eest.

Paluge neile:
– kaitset
– võimalust raadiosaateid turvaliselt kuulata
– julgustust teadmisest, et nad pole üksi, vaid et nende ülemaailmne kristlik perekond armastab, meenutab ja toetab neid.

Palun palvetage ka nende eest, kes teevad raadiosaadeteid.

Paluge, et

– Jumal annaks neile tarkust, jõudu ja tervist
– nende hääl edastaks teistele inimestele Jumala armastavaid sõnu
– saaksid rääkida saatetoetajate armastusest kuulajate vastu.

* Nimed on turvakaalutlustel muudetud.

Allikas: Maailmanlaajuinen kristikunta rohkaisee radio-ohjelmilla Pohjois-Korean salaisia kristittyjä – Open Doors Finland